Päätöskonferenssi

indb FI

Tervetuloa hankkeen E12 Atlantica Transport päätöskonferenssiin

14.–15.3.2018 Vaasassa

E12 Atlantica Transport on jalostanut edelleen pitkäaikaista Nordlandin, Västerbottenin ja Pohjanmaan alueiden yhteistyötä. Yhteistyöllä on jo tähän mennessä saavutettu merkittäviä tuloksia, ja nyt on aika kehittää yhteistyötä entisestään.

Tässä EU-hankkeessa olemme yhdessä rakentaneet ainutlaatuista tietoa ja osaamista kuljetustarpeiden nykytilasta ja luoneet yhteisiä strategioita liikenteen ja infrastruktuurin kehittämiseen yli kolmen valtakunnan rajan. Vaikka alueemme on yhtenäinen, on se myös maantieteellisesti suuri. Tästä syystä on tarkasteltava infrastruktuurin ja liikenteen kehittämistä laajemminkin ja vahvistettava alueen erityisominaisuuksia ja siten myös kilpailukykyä.

Hanke lähestyy loppuaan, ja nyt on tulosten raportoinnin aika. On aika keskittyä siihen, miten tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa. Päätöskonferenssissa Vaasassa esittelemme eri Case-tutkimuksia, suunnitelmiamme infrastruktuurin ja liikenteen kehittämiseksi sekä julkistamme ehdotuksemme rajat ylittävän yhteistyön uudelleen organisoimiseksi. Esittelemme myös hankkeen osaamis- ja dialogiprosessia.

Tämän lisäksi saamme ensimmäisen konferenssipäivän aikana kuulla EU:n rahoittaman Itämeriohjelman lippulaivahankeen, NSB CoRe:n tuloksista (NSB CoRe -osion ohjelma TÄÄLLÄ).

Nyt on aika jakaa osaamista ja kerätä sitä mukaan matkalle eteenpäin.

Katso alustava ohjelma TÄÄLTÄ
Ilmoittaudu osallistujaksi TÄÄLLÄ (viimeinen ilmoittautumispäivä 28.2.2018)

Tervetuloa!

 

 

 

 

 

Intrerreg-BA-ENG-RGB3.png