MABA II

MABA II

MIDWAY ALIGNMENT - BOTNIA ATLANTICA II (MABA II)

MABA II -hankkeen tarkoituksena on helpottaa BA-alueen tulevia valtiorajat ylittäviä infrastruktuuri-investointeja tuottamalla niille tausta-aineistoa.

Hankkeessa ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: Merenkurkun satamien TEN-T-statuksen ja Core-yhteyksien selvitys, tämänhetkisten resurssien tilanneanalyysi ja kartoitus, mukaan lukien rajat ylittävien satamatilastojen laadinta, syvennetty Impact Analysis, uuden laivan ja vahvemman Merenkurkun yhteyden alueellisten ja kansallisten kehitysvaikutusten seuraaminen ja vahvistaminen, lopullisen laivasuunnitelman analysointi, satama- ja terminaalialueiden sekä uuden laivan suunnittelu/hankinta-asiakirjat, erilaisten rahoitusvaihtoehtojen kartoitus, tiedottaminen, osallistuminen seminaareihin ja messuille sekä tapaamiset asianosaisten kansallisen ja EU-tason viranomaisten kanssa. Nämä toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa.

MABA II:n tavoitteena on, että hankeajan päättyessä hankkeella on esiteltävänään hyvin valmistellut tausta-aineistot, selvitykset ja analyysit, joiden avulla itä-länsisuuntaisen liikenneväylän kehittäminen voi edetä ja joiden perusteella alueellisen, kansallisen ja EU-tason viranomaiset voivat päättää jatkotoimenpiteistä. Näihin tavoitteisiin pyritään laatimalla ja esittelemällä Merenkurkun satamien TEN-T-statukseen ja TEN-T Core -yhteyksiin liittyviä selvityksiä ja analyyseja, valmistelemalla ja esittelemällä erilaisiin rahoitusratkaisuihin liittyviä kartoituksia sekä käynnistämällä satama- ja terminaalialueiden ja uuden laivan kehittämiseen liittyviä suunnittelutöitä.

Vastinrahoittajat

Merenkurkuneuvosto (FI), Pohjanmaan liitto (FI), Region Västerbotten (SE) Infrastruktur i Umeå AB (SE), Vaasan kaupunki (FI), Uumaja (SE), VASEK Vaasanseudun Kehitys OY (FI)

 

Intrerreg BA FI RGB3

Tietoja hankkeesta

Hankkeen nimi: Midway Alignment - Botnia Atlantica II (MABA II)

Toimintalinja: Kuljetus Erityistavoite: Itä-länsisuuntaisiin liikenneyhteyksiin liittyvät yhteiset tavoitteet ja strategiat

Johtava tuensaaja: Merenkurkuneuvosto

Muut hankekumppanit: Infrastruktur i Umeå AB (SE), VASEK Vaasanseudun Kehitys Oy (FI)

Hankkeen aikataulu: 2016-09-15 - 2018-12-31

Budjetti Ruotsi/Suomi: 827 500 EUR

Myönnetty EU-tuki: 496 500 EUR (60 % budjetista Ruotsi/Suomi)

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 827 500 EUR

 

2018-04-18 Hammarstedt/ Nya färjan är i hamn | Västerbottens-Kuriren
2018-04-23 Vasa går i borgen för ny Kvarkenfärja | Västerbottens-Kuriren
2018-4-16 25 miljoner euro för ny Kvarkenfärja | Västerbottens-Kuriren

2018-01-02 De vill se bättre förbindelser över Kvarken | Transportochlogistik.se
2018-02-11 Österbotten i slagläge, Vbl
2018-02-15 Färjan ska drivas med gas eller el, Vbl
2018-02-15 Rahanhakua ei saa mokata, Pohj
2018-4-24 Malaxstyrelsen beredd ge bidrag till nya Kvarkenfärjan - Vasabladet
2018-4-24 Pääministeri Juha Sipilä kiitteli Merenkurkun laivarahoitusta | Yle Uutiset | yle.fi
2018-04-25 Hemliga siffror kring Vasas borgenbeslut, Vbl
2018-04-25 Sipilä löftet om färjan håller, Vbl
2018-04-25 Sipilä suostuttelee oppositiota taakseen, Pohj
2018-04-25 Stort strategiskt framtidsbeslut, Vbl
2018-04-26 Merenkurkun uusi laiva tuo hyvää koko lakeudelle, Pohj
2018-04-29 Merenkurkkuun kelluva laboratorio
2018-05-08 Laivalla Sinistä tietä pitkin, Pohj.pdf

2017-01-30 Byt namn för att få fart på färjan | Västerbottens-Kuriren
2017-12-22 Kvarkentrafikens julklapp väntas i april, Vbl

2017-08-10 Årets handelskammare finns i Österbotten - Vasabladet
2017-08-31 Ministeriet lovar pengar för Kvarkentrafiken - Vasabladet
2017-08-31 Päälobbaaja Häyry/ Lobbaus on onnistunutta, vaikka laivahanke ei saanut rahaa | Pohjalainen
2017-08-31 Vaasa ei saa vielä 25 miljoonan euron laivarahoja, Kokkola sai satamarahaa 45 miljoonaa | Pohjalainen
2017-08-31 Kvarkenmiljoner saknas i budgeten - Vasabladet
2017-11-06 Anna-Maja Henriksson- www.anna-maja.fi
2017-11-19 Kvarkenmiljonerna i hamn först nästa år, Vbl

2017-03-05 Finland driver på Midway Alignment | Västerbottens-Kuriren
2017-03-31 Ny Kvarkenfärja diskuterades i Umeå/ "Flyter på bra" | Österbotten | svenska.yle.fi
2017-05-29 Tidtabellen håller för ny Kvarkenfärja | Österbotten | svenska.yle.fi
2017-06-27 EIBn pankkiirit Vaasaan, uusi hakemus valmisteilla-Pohjalainen
2017-06-27 Investeringsbank vill diskutera ny färja, Vbl

Uutiset

Uutiset arkisto

 

 

Intrerreg BA FI RGB3