MABA II

MABA II

MIDWAY ALIGNMENT - BOTNIA ATLANTICA II (MABA II)

MABA II -hankkeen tarkoituksena on helpottaa BA-alueen tulevia valtiorajat ylittäviä infrastruktuuri-investointeja tuottamalla niille tausta-aineistoa.

Hankkeessa ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: Merenkurkun satamien TEN-T-statuksen ja Core-yhteyksien selvitys, tämänhetkisten resurssien tilanneanalyysi ja kartoitus, mukaan lukien rajat ylittävien satamatilastojen laadinta, syvennetty Impact Analysis, uuden laivan ja vahvemman Merenkurkun yhteyden alueellisten ja kansallisten kehitysvaikutusten seuraaminen ja vahvistaminen, lopullisen laivasuunnitelman analysointi, satama- ja terminaalialueiden sekä uuden laivan suunnittelu/hankinta-asiakirjat, erilaisten rahoitusvaihtoehtojen kartoitus, tiedottaminen, osallistuminen seminaareihin ja messuille sekä tapaamiset asianosaisten kansallisen ja EU-tason viranomaisten kanssa. Nämä toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa.

MABA II:n tavoitteena on, että hankeajan päättyessä hankkeella on esiteltävänään hyvin valmistellut tausta-aineistot, selvitykset ja analyysit, joiden avulla itä-länsisuuntaisen liikenneväylän kehittäminen voi edetä ja joiden perusteella alueellisen, kansallisen ja EU-tason viranomaiset voivat päättää jatkotoimenpiteistä. Näihin tavoitteisiin pyritään laatimalla ja esittelemällä Merenkurkun satamien TEN-T-statukseen ja TEN-T Core -yhteyksiin liittyviä selvityksiä ja analyyseja, valmistelemalla ja esittelemällä erilaisiin rahoitusratkaisuihin liittyviä kartoituksia sekä käynnistämällä satama- ja terminaalialueiden ja uuden laivan kehittämiseen liittyviä suunnittelutöitä.

Vastinrahoittajat

Merenkurkuneuvosto (FI), Pohjanmaan liitto (FI), Region Västerbotten (SE) Infrastruktur i Umeå AB (SE), Vaasan kaupunki (FI), Uumaja (SE), VASEK Vaasanseudun Kehitys OY (FI)

 

Intrerreg BA FI RGB3

Tietoja hankkeesta

Hankkeen nimi: Midway Alignment - Botnia Atlantica II (MABA II)

Toimintalinja: Kuljetus Erityistavoite: Itä-länsisuuntaisiin liikenneyhteyksiin liittyvät yhteiset tavoitteet ja strategiat

Johtava tuensaaja: Merenkurkuneuvosto

Muut hankekumppanit: Infrastruktur i Umeå AB (SE), VASEK Vaasanseudun Kehitys Oy (FI)

Hankkeen aikataulu: 2016-09-15 - 2018-12-31

Budjetti Ruotsi/Suomi: 827 500 EUR

Myönnetty EU-tuki: 496 500 EUR (60 % budjetista Ruotsi/Suomi)

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 827 500 EUR

 

2018-04-18 Hammarstedt/ Nya färjan är i hamn | Västerbottens-Kuriren
2018-04-23 Vasa går i borgen för ny Kvarkenfärja | Västerbottens-Kuriren
2018-4-16 25 miljoner euro för ny Kvarkenfärja | Västerbottens-Kuriren

2018-01-02 De vill se bättre förbindelser över Kvarken | Transportochlogistik.se
2018-02-11 Österbotten i slagläge, Vbl
2018-02-15 Färjan ska drivas med gas eller el, Vbl
2018-02-15 Rahanhakua ei saa mokata, Pohj
2018-4-24 Malaxstyrelsen beredd ge bidrag till nya Kvarkenfärjan - Vasabladet
2018-4-24 Pääministeri Juha Sipilä kiitteli Merenkurkun laivarahoitusta | Yle Uutiset | yle.fi
2018-04-25 Hemliga siffror kring Vasas borgenbeslut, Vbl
2018-04-25 Sipilä löftet om färjan håller, Vbl
2018-04-25 Sipilä suostuttelee oppositiota taakseen, Pohj
2018-04-25 Stort strategiskt framtidsbeslut, Vbl
2018-04-26 Merenkurkun uusi laiva tuo hyvää koko lakeudelle, Pohj
2018-04-29 Merenkurkkuun kelluva laboratorio
2018-05-08 Laivalla Sinistä tietä pitkin, Pohj.pdf

2017-01-30 Byt namn för att få fart på färjan | Västerbottens-Kuriren
2017-12-22 Kvarkentrafikens julklapp väntas i april, Vbl

2017-08-10 Årets handelskammare finns i Österbotten - Vasabladet
2017-08-31 Ministeriet lovar pengar för Kvarkentrafiken - Vasabladet
2017-08-31 Päälobbaaja Häyry/ Lobbaus on onnistunutta, vaikka laivahanke ei saanut rahaa | Pohjalainen
2017-08-31 Vaasa ei saa vielä 25 miljoonan euron laivarahoja, Kokkola sai satamarahaa 45 miljoonaa | Pohjalainen
2017-08-31 Kvarkenmiljoner saknas i budgeten - Vasabladet
2017-11-06 Anna-Maja Henriksson- www.anna-maja.fi
2017-11-19 Kvarkenmiljonerna i hamn först nästa år, Vbl

2017-03-05 Finland driver på Midway Alignment | Västerbottens-Kuriren
2017-03-31 Ny Kvarkenfärja diskuterades i Umeå/ "Flyter på bra" | Österbotten | svenska.yle.fi
2017-05-29 Tidtabellen håller för ny Kvarkenfärja | Österbotten | svenska.yle.fi
2017-06-27 EIBn pankkiirit Vaasaan, uusi hakemus valmisteilla-Pohjalainen
2017-06-27 Investeringsbank vill diskutera ny färja, Vbl

Uutiset

 • 19.09.2018
  Merenkurkun liikenteen 70-vuotisjuhlavuotta ja NLC Ferry -laivayhtiön – tai tutummin Wasalinen –viisivuotista taivalta juhlistettiin seminaarilla M/S Wasa Expressillä 13.9.2018. Juhlaseminaarin teemana oli Merenkurkun laivayhteyden historia, nykytila ja tulevaisuuden näkymät.
 • 19.09.2018
  Six project platforms were selected by the Monitoring Committee of Interreg Baltic Sea Region at its 9th meeting 7th of June 2018 in Tallinn.
 • 12.07.2018
  Kvarken Link Ab selvittää uuden laivan edellytyksiä Merenkurkkuun Vaasan ja Uumajan väliseen liikenteeseen. Saadut kiinnostuksenilmaisupyynnöt on analysoitu ja Kvarken Link AB on kutsunut neljä telakkaa osallistumaan viimeiselle kierrokselle ja heitä on pyydetty jättämään sitova laivatarjous. Telakoista kolme on eurooppalaisia ja yksi aasialainen.
 • 05.07.2018
  Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte.
 • 05.07.2018
  Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete. (Almedalen 5.7.2018)
 • 25.06.2018
  Juhlaseminaari: Merenkurkun liikenne 70 ja NLC Ferry 5 vuotta Merenkurkun yhteyden historia, nykytila ja tulevaisuuden näkymät
 • 25.06.2018
  Välkommen till seminarier där vi diskuterar viktiga infrastrukturfrågor med politiker och tjänstemän från hela Norden.
 • 18.06.2018
  Olav Jernillä on pitkä kokemus pohjoismaisesta yhteistyöstä ja Merenkurkun asioiden parissa työskentelystä. Hän on laatinut yhdessä Merenkurkun neuvoston henkilöstön kanssa neuvostolle uutta kolmivuotista strategiasuunnitelmaa. Olav Jern esittelee tervehdyssanoissaan muutamia strategiasuunnitelman keskeisiä linjauksia.
 • 15.06.2018
  Elokuusta 2018 lähtien Merenkurkun neuvosto hallinnoi yhdessä neljän muun hankekumppanin kanssa viidentoista organisaation rahoittamaa kolmevuotista hanketta. Rajat ylittävän yhteistyön tavoitteena on saada Merenkurkun alueelle lisää näkyvyyttä ja houkutella lisää kävijöitä. Tämä Destination Kvarken -hanke on saanut EU-rahoitusta Interreg Botnia-Atlantican kautta.
 • 15.06.2018
  Kolmivuotinen NSB CoRe -hanke, North Sea Baltic Connector of Regions, käynnistyi keväällä 2016 ja pyrkii kehittämään liikennettä ja maankäyttöä Euroopan TEN-T-liikenneverkostoon kuuluvalla Pohjanmeri–Itämeri-käytävällä siten, että liikenneinvestoinneista koituisi mahdollisimman suuri hyöty. Tavoitteena on muodostaa yksittäisten kaupunkien nauhasta toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Merenkurkun neuvosto on yksi hankekumppaneista.
 • 05.06.2018
  NordicHub – pohjoismaisen liiketoimintaosaamisen hubi 13.6. klo 18.00-21.00 kokoonnumme Passion For Nordic -iltaan Bock´s Corner Villageen Vaasaan. Vaasan yliopiston Innolabin johtaja Mari K. Niemen johdattelemina luomme vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta uusia ulottuvuuksia Nordic Growth Region- ajattelumme ympärille. Tervetuloa!
 • 23.05.2018
  Lehdistötiedote Merenkurkun neuvosto 23.5.2018
 • 18.05.2018
  After the proposals of the European Commission for the new Multiannual Financial Framework (MFF), the European Straits Initiative expresses its strong concerns regarding the future of cross-border cooperation on maritime borders. Therefore, European Straits Initiative crave the European Commission to take into account a couple of recommendations in the future regulations. Read more:
 • 20.04.2018
  Kotimaan Matkailu -messuilla Tampereella on tänään julkistettu mustasaarelaisyritys Kalle’s Innin valinta vuoden kotimaiseksi matkailuyritykseksi.
 • 02.04.2018
  21. toukokuuta 2018 Uumajassa Tervetuloa keskustelemaan pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista
 • 28.03.2018
  E12 Atlantica Transport -hankkeen loppukonferenssi Vaasassa päätettiin paneelikeskusteluun. Kuinka tulemme käyttämään hankkeen tuloksia ja mitä haasteita meillä on nyt edessämme? Mikä on seuraava askel ja – kaikkein tärkeimpänä – kuka tekee mitä?
 • 28.03.2018
  Toimivat tavaran- ja henkilökuljetukset ovat tärkeitä edellytyksiä Pohjoismaiden positiivisen kehityksen ja hyvinvoinnin jatkumiselle. Loppukonferenssin aikana osallistujat saivat tutustua molempiin näkökulmiin – sekä myös matkailuelinkeinon näkemykseen seudun infrastruktuurista.
 • 28.03.2018
  Parlamentaarinen yhteistyöorganisaatio Pohjoismaiden Neuvosto oli paikalla E12 Atlantica Transport -hankkeen loppukonferenssissa edustajanaan vanhempi neuvonantaja Johan Lindblad. Hän tiivisti hankkeen olevan pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna ”erinomainen, konkreettinen ja hyödyllinen”
 • 28.03.2018
  Kolmivuotinen NSB CoRe -hanke, North Sea Baltic Connector of Regions, käynnistyi keväällä 2016 ja pyrkii kehittämään liikennettä ja maankäyttöä Pohjanmeri–Itämeri-käytävällä osana Euroopan TEN-T-liikenneverkostoa. NSB CoRe -hankkeen pyrkimys Itämeren alueen saavutettavuuden kohentamiseksi niin rahti- kuin matkustajaliikenteessäkin kytkee sen myös E12 Atlantica Transport -hankkeeseen
 • 28.03.2018
  Merenkurkun neuvosto on kuluneina vuosina tehnyt määrätietoista työtä yhteistoiminnalle elintärkeän Merenkurkun laivayhteyden varmistamiseksi.
 • 28.03.2018
  E12 Atlantica Transport -hankkeen loppukonferenssi, joka järjestettiin Vaasassa 14.–15.3.2018 alkoi sillä, että osallistujille esiteltiin kokonaiskatsaus hankkeesta ja niistä rajaesteistä, jotka ovat kristallisoituneet työn edetessä. Katsauksen pitivät Jerker Sjögren, Jesjo Konsult ja professori Lars Westin Uumajan yliopiston CERUM-yksiköstä
 • 27.03.2018
  Tule tutustumaan Merenkurkun neuvoston Spotlight High-Low Coast -hankeen messuosastoon Pohjanmaan Suurmessuille 7.-8.4.2018 Botniahalliin
 • 16.03.2018
  Nykyinen infrastruktuurin suunnittelujärjestelmä on puutteellinen rajat ylittävän näkökulman osalta, mikä puolestaan estää itä-länsi-suuntaisten kuljetusten kehittämisen Pohjoismaissa. E12 Atlantica Transport -hanke on siksi koonnut yhteen kokonaiskuvan ongelmista ja työstänyt toimenpide-ehdotuksen. Hanke on nyt loppusuoralla, ja 8.3. Ruotsin, Norjan ja Suomen liikenneviranomaiset kokoontuivat ainutlaatuiseen tapaamiseen Arlandaan
 • 15.03.2018
  E12 Atlantica Transportin tuloksena: Ainutlaatuinen, yhteinen liikennestrategia Yhteinen visio, tavoite – ja kuvaus siitä, miten pääsemme yhdessä maaliin
 • 16.02.2018
  Rajaesteneuvosto on perustanut linkkiportaalin, josta elinkeinoelämän toimijat voivat hakea tietoa. Portaali on pohjoismaisen rajaesteyhteistyön tärkeä saavutus vuonna 2017
 • 15.02.2018
  Vaasan ja Uumajan kaupunkien yhteisomisteinen hankehallintayhtiö Kvarken Link Oy on lähettänyt 18. tammikuuta 2018 tietopyynnön, nk. RFI/Request for Information, yhteensä 17 telakalle ympäri maailmaa.
 • 20.12.2017
  Merenkurkun alue – raja-alueellisen yhteistoiminnan esikuva maailmassa
 • 20.12.2017
  Takanamme on jännittävä ja opettavainen vuosi hankkeen parissa
 • 20.12.2017
  Spotlight High-Low Coasting vuosi on ollut tapahtumarikas
 • 04.12.2017
  Projektet Spotlight High-Low Coast har låtit producera filmer i syfte att marknadsföra Kvarkens Skärgård, Höga Kusten samt Umeåregionen tillsammans.
 • 27.11.2017
  Pohjanmaalla kasvatettu keräkaali on löytänyt Merenkurkun yli Västerbotteniin. Petsmolainen viljelijä Tony Granholm ja ruotsalainen jalostaja Grönsaksfabriken AB, johdossaan Magnus Conradzon, ovat kumpikin erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Kuljetusmatka on lyhyt, ja Uumajassa pystytään nyt tarjoamaan asiakkaille jos ei aivan paikkakunnalla niin ainakin lähellä tuotettua laadukasta keräkaalia vuoden ympäri.
 • 15.11.2017
  För första gången styr Birka Cruises​ sommarens långkryssningar till Vasa i Finland. Resan sker i kombination med succésatsningen på Höga kusten.
 • 08.11.2017
  Uutiskirjeessä voit lukea muun muassa strategiatyöstä, hankkeista ja löytää linkit markkinointifilmeihin jotka on tehty yhteisen rajat ylittävän alueen markkinoinnin edistämiseksi.
 • 08.11.2017
  Lyhyen pysähdyksen taktiikka oli lokakuun yksi avainsanoista.
 • 07.11.2017
  Merenkurkun neuvoston nykyinen strategiasuunnitelma vuosille 2014–2016, visiona vuosi 2020, umpeutuu vuoden lopussa, ja uutta ollaan laatimassa Olav Jernin johdolla. Olav toimi suuren osan työelämästään pohjoismaisen yhteistyön parissa, jota leimasivat hyvät ja tiiviit yhteydet Merenkurkun neuvostoon ja sen jäseniin, joten hän oli siksi itsestään selvä valinta tehtävään.
Uutiset arkisto

 

 

Intrerreg BA FI RGB3