Lehdistötiedote - 6. elokuuta 08

Tuulivoimaa Merenkurkussa

Tuulivoiman vakiinnuttaminen on ajankohtaista sekä Suomessa että Ruotsissa, koska EU on asettanut tavoitteeksi, että 20 % energiahuollosta on saatava uusiutuvasta energiasta v. 2020. Ruotsin valtio on asettanut suunnittelutavoitteeksi 15 TWh:a vuoteen 2015 mennessä, ja energiaviranomainen on esittänyt, että lukua nostetaan 30 TWh:iin off-shore vuoteen 2020 mennessä. Suomen valtio on asettanut tavoitteeksi 500 MW asennettua tehoa vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2007 Ruotsissa oli 920 tuulivoimalaa, ja niiden yhteenlaskettu asennettu teho oli n. 750 MW. Suomessa oli samaan aikaan 107 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho oli 110 MW. Näitä lukuja voidaan verrata Tanskaan, jossa oli 5267 tuulivoimalaa v. 2007.

Koska tuulivoimakysymykset ovat ajankohtaisia sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, Merenkurkun neuvosto käynnisti keväällä 2008 tuulivoima –hankkeen, jolla pyritään kartoittamaan tuulivoiman vakiinnuttamisen samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä luomaan tuulivoimaan uusia yhteistyörakenteita Merenkurkun alueelle. Pohjanmaan ja Ruotsin Västerbottenin viranomaisten ja sähköyhtiöiden edustajat tapasivat Vaasassa 5.-6. elokuuta. Keskusteluissa käsiteltiin tapoja, joilla voitaisiin parhaiten hyödyntää toisten kokemuksia, sekä alueilta, joilla yhteistyö olisi erityisen tärkeää. Merenkurkun alue tarvitsee omat tavoitteensa ja visionsa uusiutuvan energian osalta. Raja-alueellinen yhteistyö toimii yhteisten hankkeiden ja kokemustenvaihdon foorumina. Visiona voisi olla yhteinen raja-alueellinen tuulivoimapuisto; Kvarken Wind Farm.

Kokouksessa esiteltiin myös ympäristöinsinööri Niklas Fränden ja Danjel Henrikssonin laatima vertaileva kartoitus tuulivoiman edellytyksistä Suomessa ja Ruotsissa.

Tuulivoimaa Merenkurkussa -hankkeen tavoitteena on, vertailevan tiedon keräämisen lisäksi, myös yhteistyö teknisen tiedonvaihdon, koulutuksen ja yhteisten tiedotuskampanjoiden muodossa sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen. Hanketta rahoittavat mm. Pohjoismaiden ministerineuvosto, Merinova, Västerbottenin lääninhallitus ja Merenkurkun neuvosto. Hanke on 1-vuotinen, ja sen talousarvio on 147 000 euroa. Pohjoismaiden ministerineuvosto haluaa rahoituksellaan tukea raja-alueellisia hankkeita, joilla edistetään elinvoimaisia energiaratkaisuja, esim. energiatehokkuutta, energiaa säästäviä kuljetusjärjestelmiä ja uusien energiaratkaisujen kokeilualueita.

Lisätietoja: Christina Knookala, Merenkurkun neuvosto +050 918 6462