Nyheter och pressmeddelanden, september 2015

  • 18.09.2015

    EU besök i Kvarkenregionen

    Vasa och Umeå fick betydelsefulla gäster i mitten av september, nämligen Brian Simpson, koordinator för EU:s program Motorways of the Sea (European Coordinator for Motorways of the Sea, MoS) och José Anselmo, ansvarig för förverkligandet av programmet (TEN-T/MoS Policy Advisor).
    Läs mera