Kvarkenrådet

Johannes Janssonnorden.org

  

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.

År 1972 bildades Kvarkenrådet vid den första Kvarkenkonferensen i Vasa. De första åren ägnades åt att skapa en organisation och till att förankra samarbetet i kommuner, myndigheter och organisationer. År 1979 blev Kvarkenrådet en del av det officiella Nordiska samarbetet, med ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet och dess Ämbetsmannakommitté för regionalpolitiskt samarbete (NÄRP).

Från och med år 2008 administreras Kvarkenrådets verksamhet av en ideell förening.

 

 

Organisation, styrelse och medlemmar

Föreningen Kvarkenrådets styrelse bereder Kvarkenrådets sammanträden och fungerar som operativt ledningsorgan. Styrelsen behandlar bl.a. projektplaner och ansökningar, tillsätter ledningsgrupper och styrgrupper för olika projekt.

Den består av 6 ledamöter från vardera landet.

Ordförande är Umeås fd. kommunalråd Lennart Holmlund och viceordförande är riksdagsledamot Joakim Strand.

 

kvarkenradet organisation

Creative Commonsnorden.orgSoren Sigfussonnorden.org

 

 

  

 

Styrelse

Finland

Ordinarie medlem

Ersättare

Joakim Strand, Vasa stad, vice ordförande

Tomas Häyry

Kaj Suomela, Österbottens förbund
Mikaela Björklund
Asko Peltola, Södra Österbottens förbund
Marjatta Eväsoja
Stina Mattila, Karleby
Roy Sabel
Erkki Välimäki, Seinäjoki
Jaana Hurme
Jukka Ylikarjula, Mellersta Österbottens förbund
Kajsa Kouvo
 

Sverige 

Ordinarie medlem

Ersättare

Lennart Holmlund, Regionförbundet Västerbotten, ordförande

Tomas Hartman

Lilly Bäcklund, Regionförbundet Västerbotten
Gunnel Jonsson
Mattias Larsson, Regionförbundet Västerbotten
Jörgen Forsgren
Christer Rönnlund, Regionförbundet Västerbotten
Veronica Kerr
Tomas Marklund, Regionförbundet Västerbotten
Mathias Haglund
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun
Anna-Britta Åkerlind

 

Medlemmar

Kvarkenrådet rf´s årsmöte är föreningens beslutande organ.
Föreningen är registrerad vid Patent- och registerstyrelsen i Finland.
Stadgarna är föreningens styrdokument.
Stadgarna i pdf format här.

På föreningens årsmöte, som hålls i maj, har de konstituerande huvudmedlemmarna följande röstetal:

Österbottens förbund, 2 röster

Södra Österbottens förbund, 2 röster

Mellersta Österbottens förbund, 2 röster

Vasa stad, 2 röster

Seinäjoki, 2 röster

Karleby, 2 röster

Regionförbundet Västerbottens län, 10 röster

Örnsköldsviks kommun, 2 röster

Övriga huvudmedlemmar är: Jakobstad, 2 röster

Övriga medlemmar är:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Vaasan yliopisto
Västra Finlands miljöcentral
Pedersöre kommun
Nykarleby stad
Larsmo kommun
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Kaskö stad
Suomen Sininen Tie ry
Österbottens handelskammare
Företagarna i Västerbotten
Umeå kommun
Lycksele kommun
Västerbottens handelskammare
Kramfors
Kronoby
Kristinestad
Österbottens fiskarförbund
Alavus stad
Vilhelmina kommun
Marin miljöanalys AB
Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten/Nordiskt informationskontor i Vasa
Föreningen Norden i Västerbotten/Nordiskt informationskontor i Umeå

Nyheter

  • 29.11.2018
    Indre Helgelands generalsekreterare Arne Langset besökte Kvarkenrådet på Bocks Brewery -området för att diskutera den nya strukturen och framtiden.
  • 23.11.2018
    Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det historiska beslutet att ombilda Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS (EGTC på engelska, EAYY på finska). Kvarkenrådet styrelse fungerar som beredningsgrupp för EGTS processen, och enligt uppdrag av styrelsen har kansliet inlett arbetet med att ändra den juridiska formen för Kvarkenrådet från registrerad förening till EGTS. Här en lägesrapport om processen.
  • 16.11.2018
    Interested in space economy and satellites? Join KvarkenSat brainstorming workshop on 5.12 at Bock’s in Vaasa!
Nyhetsarkiv

sample-norden.png