Kvarkenregionen

Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken. Avståndet från kust till kust är drygt 80 km och mellan de yttersta öarna endast ca 25 km. Kvarken skiljer Bottenviken i norr från Bottenhavet söderöver och bildar en grund undervattenströskel i Bottniska viken. Det största djupet i Kvarken är endast 25 meter.

På den finländska sidan finns en stor skärgård med många öar, av vilka många har en fast bosatt befolkning. Kust och stränder är långgrunda och landhöjningen om knappt 1 cm per år gör att skärgårdslandskapet förändras snabbt. Det österbottniska fastlandet är flackt och låglänt med små vattendrag och bördig jordbruksmark.

På svensk sida är skärgården mindre med färre öar och mera branta stränder. Särskilt i södra Västerbotten och Örnsköldsvik med Höga Kusten är skärgården helt annorlunda än i Finland.

kvarkenomradet 1 Etaisyydetkvarkenomradet 2 Asukasluku

Kvarkenregionen bildas av landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige.

De tre österbottniska landskapen har ca 450.000 invånare. Drygt 100.000 av dem har svenska som modersmål och många av de 350.000 personer som har finska som modersmål kan också svenska.

Den svenska delen av samarbetsregionen omfattar 15 kommuner i Västerbottens län med 260.000 invånare och Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län med 56.000 invånare.

Kvarkenregionen är glest befolkad särskilt i Västerbotten, där befolkningen koncentrerats till kusten med mycket gles bosättning i inland och fjälltrakten.

 

sample-norden.png