Organisation, styrelse och medlemmar

Föreningen Kvarkenrådets styrelse bereder Kvarkenrådets sammanträden och fungerar som operativt ledningsorgan. Styrelsen behandlar bl.a. projektplaner och ansökningar, tillsätter ledningsgrupper och styrgrupper för olika projekt.

Den består av 6 ledamöter från vardera landet.

Ordförande är riksdagsledamot Joakim Strand och viceordförande är Umeås fd. kommunalråd Lennart Holmlund.

 

Creative Commonsnorden.orgSoren Sigfussonnorden.org

 

 

kvarkenradet organisation

 

 

 

 

 

Styrelse

Finland

Ordinarie medlem

Ersättare

Joakim Strand, Vasa stad, ordförande

Tomas Häyry

Olav Jern, Österbottens förbund
Michael Luther
Asko Peltola, Södra Österbottens förbund
Marjatta Eväsoja
Stina Mattila, Karleby
Roy Sabel
Jorma Rasinmäki, Seinäjoki
Antti-Kustaa Rankonen
Kajsa Kouvo, Mellersta Österbottens förbund
Jukka Ylikarjula
 

Sverige 

Ordinarie medlem

Ersättare

Lennart Holmlund, Regionförbundet Västerbotten, vice ordförande

Tomas Hartman

Lilly Bäcklund, Regionförbundet Västerbotten
Gunnel Jonsson
Mattias Larsson, Regionförbundet Västerbotten
Jörgen Forsgren
Christer Rönnlund, Regionförbundet Västerbotten
Veronica Kerr
Tomas Marklund, Regionförbundet Västerbotten
Mathias Haglund
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun
Anna-Britta Åkerlind

 

Medlemmar

Kvarkenrådet rf´s årsmöte är föreningens beslutande organ.
Föreningen är registrerad vid Patent- och registerstyrelsen i Finland.
Stadgarna är föreningens styrdokument.
Stadgarna i pdf format här.

På föreningens årsmöte, som hålls i maj, har de konstituerande huvudmedlemmarna följande röstetal:

Österbottens förbund, 2 röster

Södra Österbottens förbund, 2 röster

Mellersta Österbottens förbund, 2 röster

Vasa stad, 2 röster

Seinäjoki, 2 röster

Karleby, 2 röster

Regionförbundet Västerbottens län, 10 röster

Örnsköldsviks kommun, 2 röster

Övriga huvudmedlemmar är: Jakobstad, 2 röster

Övriga medlemmar är:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Vaasan yliopisto
Västra Finlands miljöcentral
Pedersöre kommun
Nykarleby stad
Larsmo kommun
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Kaskö stad
Suomen Sininen Tie ry
Österbottens handelskammare
Företagarna i Västerbotten
Umeå kommun
Lycksele kommun
Västerbottens handelskammare
Kramfors
Kronoby
Kristinestad
Österbottens fiskarförbund
Alavus stad
Vilhelmina kommun
Marin miljöanalys AB
Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten/Nordiskt informationskontor i Vasa
Föreningen Norden i Västerbotten/Nordiskt informationskontor i Umeå

Nyheter

  • 22.05.2017
    Hållbar turism, värdskap, internationalisering och samarbete var teman i seminariet som riktade sig till turismbranschen och arrangerades 10–11 maj. Deltagarna var företagare och aktörer inom turismbranschen och de kom från Vasaregionen, Umeå och Höga kusten. Seminariet ordnades i samarbete mellan Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High-Low Coast, projektet Effekt och AC Hållbar Export. Motsvarande seminarium planeras till hösten 2017.
  • 10.05.2017
    Kvarken Ports, Wasaline, NLC Vaasa och projektet E12 Atlantica Transport ställer ut med en gemensam monter på Transport Logistic-mässan i München 9–12 maj 2017. Montern är en egen ö i Finlands hamnars monter, och där marknadsförs gränsöverskridande samarbete, både det som åstadkommits och framtida utvecklingsarbete.
  • 08.05.2017
    Botnia-Atlantica projektet Spotlight High-Low Coast kommer att finnas på plats och marknadsföra våra tre regioner Höga Kusten/Kvarkens skärgård och Umeåregionen gemensamt under "Ett världsarv, två...
Nyhetsarkiv

sample-norden.png