Föreningen Kvarkenrådets styrelse

Kvarkenrådets styrelse bereder Kvarkenrådets sammanträden och fungerar som operativt ledningsorgan. Styrelsen behandlar bl.a. projektplaner och ansökningar, tillsätter ledningsgrupper och styrgrupper för olika projekt.

Den består av 6 ledamöter från vardera landet.

Ordförande är riksdagsledamot Joakim Strand och viceordförande är Umeås fd. kommunalråd Lennart Holmlund.

Creative Commonsnorden.orgSoren Sigfussonnorden.org

Finland

Ordinarie medlem

Ersättare

Joakim Strand, Vasa stad, ordförande

Tomas Häyry

Olav Jern, Österbottens förbund
Michael Luther
Asko Peltola, Södra Österbottens förbund
Marjatta Eväsoja
Stina Mattila, Karleby
Roy Sabel
Jorma Rasinmäki, Seinäjoki
Antti-Kustaa Rankonen
Kajsa Kouvo, Mellersta Österbottens förbund
Jukka Ylikarjula
 

Sverige 

Ordinarie medlem

Ersättare

Lennart Holmlund, Regionförbundet Västerbotten, vice ordförande

Tomas Hartman

Lilly Bäcklund, Regionförbundet Västerbotten
Gunnel Jonsson
Mattias Larsson, Regionförbundet Västerbotten
Jörgen Forsgren
Christer Rönnlund, Regionförbundet Västerbotten
Veronica Kerr
Tomas Marklund, Regionförbundet Västerbotten
Mathias Haglund
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun
Anna-Britta Åkerlind

 

 

Nyheter

  • 10.03.2017
    Workshop om gränsöverskridande samarbeten och samarbetsformer - Projekt E12 Atlantica Transport, WP3
  • 10.03.2017
    Visit E12 Atlantica Transport’s stand together with Kvarken Ports and Vaasa logistics department 21-23 March.
  • 06.03.2017
    I februari samlades projektet E12 Atlantica Transports partnerskap i Mo i Rana i den sista av tre arbetsmöten inom ramen för den gränsöverskridande systemanalysen. De 35 deltagarna bestående av norska, svenska och finska partners längs E12-korridoren fick ta del av en ny arbetsversion av kartmaterialet som beskriver förhållanden längs E12-stråket. Gemensamma mål och delmål för transportsystemet diskuterades.
Nyhetsarkiv

sample-norden.png