Organisation, styrelse och medlemmar

Föreningen Kvarkenrådets styrelse bereder Kvarkenrådets sammanträden och fungerar som operativt ledningsorgan. Styrelsen behandlar bl.a. projektplaner och ansökningar, tillsätter ledningsgrupper och styrgrupper för olika projekt.

Den består av 6 ledamöter från vardera landet.

Ordförande är riksdagsledamot Joakim Strand och viceordförande är Umeås fd. kommunalråd Lennart Holmlund.

 

Creative Commonsnorden.orgSoren Sigfussonnorden.org

 

 

kvarkenradet organisation

 

 

 

 

 

Styrelse

Finland

Ordinarie medlem

Ersättare

Joakim Strand, Vasa stad, ordförande

Tomas Häyry

Olav Jern, Österbottens förbund
Michael Luther
Asko Peltola, Södra Österbottens förbund
Marjatta Eväsoja
Stina Mattila, Karleby
Roy Sabel
Jorma Rasinmäki, Seinäjoki
Antti-Kustaa Rankonen
Kajsa Kouvo, Mellersta Österbottens förbund
Jukka Ylikarjula
 

Sverige 

Ordinarie medlem

Ersättare

Lennart Holmlund, Regionförbundet Västerbotten, vice ordförande

Tomas Hartman

Lilly Bäcklund, Regionförbundet Västerbotten
Gunnel Jonsson
Mattias Larsson, Regionförbundet Västerbotten
Jörgen Forsgren
Christer Rönnlund, Regionförbundet Västerbotten
Veronica Kerr
Tomas Marklund, Regionförbundet Västerbotten
Mathias Haglund
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun
Anna-Britta Åkerlind

 

Medlemmar

Kvarkenrådet rf´s årsmöte är föreningens beslutande organ.
Föreningen är registrerad vid Patent- och registerstyrelsen i Finland.
Stadgarna är föreningens styrdokument.
Stadgarna i pdf format här.

På föreningens årsmöte, som hålls i maj, har de konstituerande huvudmedlemmarna följande röstetal:

Österbottens förbund, 2 röster

Södra Österbottens förbund, 2 röster

Mellersta Österbottens förbund, 2 röster

Vasa stad, 2 röster

Seinäjoki, 2 röster

Karleby, 2 röster

Regionförbundet Västerbottens län, 10 röster

Örnsköldsviks kommun, 2 röster

Övriga huvudmedlemmar är: Jakobstad, 2 röster

Övriga medlemmar är:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Vaasan yliopisto
Västra Finlands miljöcentral
Pedersöre kommun
Nykarleby stad
Larsmo kommun
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Kaskö stad
Suomen Sininen Tie ry
Österbottens handelskammare
Företagarna i Västerbotten
Umeå kommun
Lycksele kommun
Västerbottens handelskammare
Kramfors
Kronoby
Kristinestad
Österbottens fiskarförbund
Alavus stad
Vilhelmina kommun
Marin miljöanalys AB
Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten/Nordiskt informationskontor i Vasa
Föreningen Norden i Västerbotten/Nordiskt informationskontor i Umeå

Nyheter

  • 27.06.2017
    Som VD för Finsk-svenska handelskammaren har Kjell Skoglund, ursprungligen hemma från Kristinestad i Finland, sett hur näringslivet under de senaste decennierna konkretiserat det nordiska samarbetet. Utvecklingen fick sin start för cirka 20 år sedan, då flera stora börsbolag fusionerades. Sedan dess har över 700 fusioner skett mellan länderna och samarbetet är i dag starkare än någonsin.
  • 20.06.2017
    Martin & Servera levererar färskvaror till finska Lappland Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Koncernen levererar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till över tusentals kunder runt om i hela Sverige – och sedan i höstas även till norra Finland. Intresset för den finska marknaden är stort och man är redo att expandera till övriga delar av landet, så snart de rätta logistiska lösningarna hittas.
  • 20.06.2017
    Samarbete inom turism ger resultat
Nyhetsarkiv

sample-norden.png