Europeiska nätverk

Kvarken Council and cross-border cooperation

The European Straits Initiative, ESI

What is ESI?

The European Straits Initiative, launched in 2009 by Pas-de-Calais County Council and Kent County Council, the lead partners, now brings together 11 straits, representing 23 partners from Albania, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Morocco, Spain, Sweden and United-Kingdom. Kvarken Council is one of the partners.

In light of the lack of consideration of the economic, environmental, social and human challenges that affect straits, providing real links between the hinterlands and outside territories, as well as laboratories for the implementation of an integrated maritime policy, ESI works towards the recognition of the specificities of European straits in current debates and the launch of structuring projects in these territories.

Read more: europeanstraits.eu

 

Association of European Border Regions, AEBR

The Association of European Border Regions (AEBR) is the oldest independent association of regions in Europe, founded in 1971, and the only one dealing with Cross-Border Cooperation (CBC). AEBR has almost forty years of extensive theoretical and practical experience in all aspects related to CBC, but also in the fields of inter-regional and transnational co-operation. With one hundred members (European border and cross-border regions), the AEBR is a forum for cross-border cooperation and makes the voice of the border and cross-border regions heard at European level. Kvarken Council is one of the members.

Read more: aebr.eu/en

 

 

Nyheter

  • 12.07.2018
    Kvarken Link AB som utreder förutsättningarna för en ny färja i Kvarken mellan Vasa och Umeå har efter en omfattande analys av inkomna intresseanmälningar nu inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången” genom att lämna in bindande anbud på en ny färja. Av de fyra inbjudna varven är tre europeiska och ett asiatiskt.
  • 05.07.2018
    Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte.
  • 05.07.2018
    Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete. (Almedalen 5.7.2018)
Nyhetsarkiv

sample-norden.png