Personal

Personal

Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 1
Mathias Lindström
Direktör
Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 2
Maria Snickars
Ekonomiansvarig
Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 4
Susanna Ehrs
Utvecklingschef
Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 5
Johanna Häggman
Kommunikationsansvarig
Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 3
Marianne Sjöström
Projektledare Spotlight High-Low Coast, Kvarkenrådet

Nyheter

  • 10.03.2017
    Workshop om gränsöverskridande samarbeten och samarbetsformer - Projekt E12 Atlantica Transport, WP3
  • 10.03.2017
    Visit E12 Atlantica Transport’s stand together with Kvarken Ports and Vaasa logistics department 21-23 March.
  • 06.03.2017
    I februari samlades projektet E12 Atlantica Transports partnerskap i Mo i Rana i den sista av tre arbetsmöten inom ramen för den gränsöverskridande systemanalysen. De 35 deltagarna bestående av norska, svenska och finska partners längs E12-korridoren fick ta del av en ny arbetsversion av kartmaterialet som beskriver förhållanden längs E12-stråket. Gemensamma mål och delmål för transportsystemet diskuterades.
Nyhetsarkiv

sample-norden.png