Liity Merenkurkun neuvoston jäseneksi!

Merenkurkun neuvosto on kehittänyt raja-alueellista yhteistyötä vuodesta 1972. Vuodesta 2008 lähtien Merenkurkun neuvoston toimintaa hallinnoi aatteellinen yhdistys, joka on rekisteröity Suomessa mutta toimii molemmin puolin Merenkurkkua. Muutoksen kautta olemme selkeyttäneet hallintoamme siten, että voisimme entistä paremmin palvella jäseniämme ajankohtaisen tiedon saamisessa, käytännön asioissa avustamisessa ja rahoituksessa uusia raja-alueellisia hankkeita käynnistettäessä. Merenkurkun neuvosto voi myös osarahoittaa muiden hankkeita ja hallinnoida omia hankkeita.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

edistää alueen integraatiota,

edistää Merenkurkun yli tapahtuvaa yhteistoimintaa,

madaltaa ja poistaa rajaesteitä sekä

edistää alueen kehitystä hyödyntämällä alueen mahdollisuuksia.

Yhdistys toimii aktiivisesti lähinnä liikenneyhteyksiä, elinkeinoelämää ja ympäristö-kysymyksiä koskevissa asioissa, mutta myös mm. matkailua, koulutusta, kulttuuria, terveyttä ja urheilua koskevat raja-alueelliset panostukset kuuluvat yhdistyksen toimialueeseen. Merenkurkun neuvosto toimii ensi sijassa aloitteentekijänä eri osapuolten välisiin yhteistoimintahankkeisiin, ylläpitää omaa hanketoimintaa, tiedottaa raja-alueellisesta yhteistyöstä, järjestää konferensseja ja kursseja.

Merenkurkun neuvoston pääjäseniä ovat Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan kaupungit sekä Västerbottenin läänin seutuliitto ja Örnsköldsvikin kunta.

Raja-alueellisesta yhteistyöstä kiinnostuneet kunnat, yritykset, oppilaitokset, järjestöt yms. tahot kutsutaan yhdistyksen jäseniksi. Jäseninä saatte Merenkurkun neuvostolta tietoa raja-alueellisesta yhteistyöstä, kutsun vuosikokouksiin, konferensseihin sekä neuvoja raja-alueellisen yhteistyön aloittamiseksi.

Jäsenmaksut vuodelle 2016 ovat:

Kunnat, yritykset ja oppilaitokset 200 €

Yhdistykset, luonnolliset henkilöt ja järjestöt 100 €

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu Merenkurkun neuvosto ry:n tilille
497028-253548 ja ilmoittamalla yhteystiedot s-postitse info@kvarken.org

 

 

Tervetuloa mukaan raja-alueelliseen yhteistyöhön !

Merenkurkun neuvosto,

Mathias Lindström
Johtaja

Uutiset

  • 12.07.2018
    Kvarken Link Ab selvittää uuden laivan edellytyksiä Merenkurkkuun Vaasan ja Uumajan väliseen liikenteeseen. Saadut kiinnostuksenilmaisupyynnöt on analysoitu ja Kvarken Link AB on kutsunut neljä telakkaa osallistumaan viimeiselle kierrokselle ja heitä on pyydetty jättämään sitova laivatarjous. Telakoista kolme on eurooppalaisia ja yksi aasialainen.
  • 05.07.2018
    Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte.
  • 05.07.2018
    Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete. (Almedalen 5.7.2018)
Uutiset arkisto

nord nmr fin web