News

  • 11.09.2017

    Tastes From a World Heritage Site – Now Available in the Comfort of Your Own Kitchen

    The World Heritage Menu from High Coast and Kvarken Archipelago, planned by the wellknown chef Michael Björklund and served onboard the Wasa Express ferry in autumn 2016, is now available for all food lovers.
    Read more

  • 06.09.2017

    Gemensam trafikstrategi för hela E12-korridoren – Första stegen är tagna

    Föreningarna Kvarkenrådet, Blå̊ Vägen och MidtSkandia har länge arbetat för att förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten. Inom projektet E12 Atlantica Transport, som startades i januari 2016, arbetar man för att utveckla samarbetet. Just nu utvecklas samarbetet genom att utarbeta en gemensam gränsöverskridande trafikstrategi.
    Read more

  • 27.06.2017

    Finland and Sweden Need One Another - Now More Than Ever

    Mr. Kjell Skoglund, originally from Kristinestad in Finland, has in the role of CEO of the Finnish-Swedish Chamber of Commerce witnessed how the commercial and industrial sectors have put Nordic cooperation into action in concrete terms. This development started about 20 years ago after the merging of several large exchange-listed enterprises. Since then, there have been over 700 mergers between the countries and cross-border cooperation is now stronger than ever before.
    Read more

  • 20.06.2017

    Ready to Expand in Finland

    Martin & Servera is Sweden’s leading wholesaler and supplier to restaurants and institutional kitchens. It delivers food, beverages and equipment to thousands of customers across Sweden every day – and since last autumn, also to northern Finland. The enterprise is very interested in the Finnish market and ready to expand to other parts of Finland as soon as the right logistic solutions are found.
    Read more

  • 20.06.2017

    Greetings from Mr Asko Peltola, Board Member

    Power in Tourism Cooperation
    Read more

  • 20.06.2017

    Byggandet av innovationscentret har kommit igång

    Bock's fortsätter utveckla Österbotten
    Read more

  • 19.06.2017

    SAVE THE DATE 26.10 – Gränsöverskridande seminarium riktat till besöksnäringen

    SAVE THE DATESpotlight High-Low Coast ordnar ett gränsöverskridande seminarium ombord på m/s Wasa Express torsdagen den 26 oktober för företagare verksamma inom besöksnäringen i Kvarkens skärgård/Höga Kusten samt Umeåregionen (observera att det skett en ändring i datum).
    Read more

  • 14.06.2017

    Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport

    WP1Systemanalysen är klar och färdig för att användas som grund för arbetet i WP2. Case-studierna har rullat på bra, men ännu krävs arbetsinsatser för att hitta och garantera transporter på järnväg längs Tvärbanan. Samtal förs med Hector Rail och Green Cargo.
    Read more

  • 08.06.2017

    E12 Atlantica BA3NET är äntligen igång

    Projektledningen tackar för alla ansträngningar inför projektstart. Botnia-Atlanticaprojektet E12 Atlantica BA3NET som är systerprojekt till E12 Atlantica Transport blev beviljat av styrkommittén den 1 december.Eftersom samtliga interregionala program riskerade att få minskad budget från Stortinget avvaktade projektet med projektstart tills fylket gett sitt ok, vilket skedde den 18 januari.
    Read more

  • 06.06.2017

    Intensiv marknadsföringsturné

    Spotlights marknadsföringsturné Two countries – one world natural heritage fick fortsättning
    Read more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16