19.11.2013

Open Days event 23.11 i Umeå hamn och ombord på Wasa Express

Invigning av Brohamnsprojektet
- en viktig pusselbit för Kvarken Link och öst-västliga transporter

Nu är det dags att inviga både väg och elektrifierad järnväg i Umeå hamn. Väg, järnväg och sjöfart knyts samman på ett hållbart och framtidssäkrat sätt. Investeringarna i Umeå hamn är en viktig del i arbetet att stärka det europeiska transportnätet och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Invigning vid två tillfällen

Invigningen kommer att ske vid två olika event: ett där hamnens kunder, politiker och näringslivet bjuds in och ett som riktar sig till allmänheten.

Onsdag 13 november, klockan 11.30-17.30
Det första invigningseventet innefattar bland annat en busstur i hamnen och ett eftermiddagsseminarium med fokus på investeringarnas nytta för näringslivet och den fortsatta utvecklingen av effektiva, intermodala transportlösningar. Detta är endast för inbjudna gäster inom transportbranschen. Läs mer på www.umea.se/umeahamn

Lördag 23 november, klockan 13-15
Det andra eventet är öppet för alla intresserade och kommer också att innehålla en busstur ut till hamnen samt en visning av nya vägen och järnvägen. Det blir även ett besök på Wasalines färja. Medverkande är bland andra Stig Strand, turistentreprenör från Hemavan/Tärnaby som berättar om vikten av en stabil trafik över Kvarken. Bussar kommer att avgå från Umeå Hamn och från Holmsunds centrum. Tider kommer att annonseras i lokalpress en vecka innan invigningen.

Go back to "News"