19.01.2015

INTERREG Botnia-Atlantica: Ansök 15.1-13.3.2015

Första ansökningsomgången för nya projekt inom Botnia-Atlantica programmet öppnar 15 januari 2015. Då kan finansiering sökas för projekt i alla fyra insatsområden.

Mera information

Go back to "News"