Nyheter

 • 19.09.2018

  Merenkurkun liikenteen juhlaseminaari huipentui laivasuunnitelmien esittelyyn

  Merenkurkun liikenteen 70-vuotisjuhlavuotta ja NLC Ferry -laivayhtiön – tai tutummin Wasalinen –viisivuotista taivalta juhlistettiin seminaarilla M/S Wasa Expressillä 13.9.2018. Juhlaseminaarin teemana oli Merenkurkun laivayhteyden historia, nykytila ja tulevaisuuden näkymät.
  Läs mera

 • 19.09.2018

  Project platforms approved for the first time in Interreg Baltic Sea Region

  Six project platforms were selected by the Monitoring Committee of Interreg Baltic Sea Region at its 9th meeting 7th of June 2018 in Tallinn. The platforms join efforts of several projects funded by different programmes dealing with transport corridors, rescue actions at the coast and sea, clean shipping, water management,...
  Läs mera

 • 12.07.2018

  Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”

  Kvarken Link AB som utreder förutsättningarna för en ny färja i Kvarken mellan Vasa och Umeå har efter en omfattande analys av inkomna intresseanmälningar nu inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången” genom att lämna in bindande anbud på en ny färja. Av de fyra inbjudna varven är tre europeiska och ett asiatiskt.
  Läs mera

 • 05.07.2018

  Bryt ad hoc -beteendet i fråga om gränsregionala infrastrukturprojekt

  Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte.
  Läs mera

 • 05.07.2018

  Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder?

  Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete. (Almedalen 5.7.2018)
  Läs mera

 • 25.06.2018

  SAVE THE DATE 13.9.2018

  Jubileumsseminarium: Kvarkentrafiken 70 och NLC Ferry 5 år Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter
  Läs mera

 • 25.06.2018

  Almedalen 5 juni: Infrastruktur i Norden – hinder eller möjligheter?

  Välkommen till seminarier där vi diskuterar viktiga infrastrukturfrågor med politiker och tjänstemän från hela Norden.
  Läs mera

 • 18.06.2018

  Landskapsråd Olav Jerns hälsning

  Olav Jern har lång erfarenhet av nordiskt samarbete och att arbeta med Kvarkenfrågor. Det senaste halvåret har han i samarbete med Kvarkenrådets personal arbetat med att ta fram en ny, treårig strategiplan för Kvarkenrådet. I hälsningsorden tar han fasta på några av de i strategiplanen centrala riktlinjerna.
  Läs mera

 • 15.06.2018

  Nytt turismprojekt i Kvarkenregionen - Tillsammans för utökat och förstärkt samarbete

  Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Projektet går under namnet Destination Kvarken och har beviljats EU-finansiering via Interreg Botnia-Atlantica.
  Läs mera

 • 15.06.2018

  NSB CoRe – Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

  Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön–Baltikum-korridoren, som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T, så att nyttan av trafikinvesteringarna skulle vara möjligast stor. Målet är att kedjan av enskilda städer ska bilda en funktionellt enhetlig helhet. Kvarkenrådet är en av parterna i projektet.
  Läs mera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19