11.11.2016

Blå tillväxt som drivkraft i Kvarkenregionen - 15 december Sliperiet Umeå

BLÅ TILLVÄXT SOM DRIVKRAFT I KVARKENREGIONEN

15 DECEMBER SLIPERIET I UMEÅ

HUR KAN VI MED HJÄLP AV REGIONALA OCH LOKALA INITIATIV GÖRA KVARKEN TILL

EN FRAMGÅNGSREGION FÖR BLÅ TILLVÄXT?

Program Blå Tillväxt

 

 

Gå till "Nyheter "