19.09.2014

Matti Esko ny VD för Kvarkenhamnar

Matti Esko har valts till VD för det nya bolaget Kvarkenhamnar AB. Esko jobbade tidigare som VD för det
internationella transportföretaget Euroports Finland.

Läs mera 

 

Gå till "Nyheter "