MABA II

MABA

Midway Alignment Botnia Atlantica - MABA

Project time:1.8.2015-30.9.2016

Budget: 235 000 EUR, of  which 60% from INTERREG Botnia-Atlantica programme

Lead Part: Kvarken Council

Partners and financers: INAB, Municipality of Umeå, City of Vaasa

Project description:

The Kvarken region has been granted EU funding for Phase I of the TEN-T project Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Kvarken Multimodal Link, for upgrading the Kvarken ferry link. The goal is to develop a new customized ferry for the Kvarken region, to develop the ports and the whole regional logistics system in a more efficient and environmentally friendly manner, to strengthen the region's competitiveness, and securing passenger and freight traffic year round in the Kvarken in the long term. The MABA project's goal is to secure the East-West transport corridor in the Kvarken region in the long term. This is to be done by producing studies, documents and plans needed for future infrastructure investments. MABA is an important complement to the Midway Alignment project, and strengthens the prospects for achieving the region's common goal, that is a functioning, environmentally friendly transport corridor in the Kvarken region. The MABA project will also produce background material and templates required for accessing the TEN-T network. The project will also help to disseminate knowledge of Kvarken traffic in the municipalities of the Botnia Atlantica region and to key players in the Baltic region. In addition, the project will compile information about funding sources available for infrastructure projects in both Sweden and Finland, and the municipalities and regions will benefit from this knowledge. Expected long-term effects are better conditions for increased transport interchange in the Kvarken region and TEN-T core status for the Kvarken ports.

News

 • 12.10.2017
  The project Spotlight High-Low Coast’s marketing tour called Two Countries – One World Natural Heritage will participate in Visit Finland’s Sales Run in Western Germany on 17–19 October, 2017.
 • 19.09.2017
  Projektet Spotligh High-Low Coast ordnar ett gränsöverskridande seminarium 26.10 där man som deltagare har möjlighet att höra intressanta föreläsare samt träffa företagare och potentiella samarbetspartners från Finland och Sverige.
 • 14.09.2017
  E12 Atlantica Transport bjuder in till seminarium om funktionella regioner - ekonomiska och sociala effekter: lärdomar för utformning av trafikstrategier, infrastrukturplanering och samhällsplanering
 • 11.09.2017
  The World Heritage Menu from High Coast and Kvarken Archipelago, planned by the wellknown chef Michael Björklund and served onboard the Wasa Express ferry in autumn 2016, is now available for all food lovers.
 • 06.09.2017
  Föreningarna Kvarkenrådet, Blå̊ Vägen och MidtSkandia har länge arbetat för att förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten. Inom projektet E12 Atlantica Transport, som startades i januari 2016, arbetar man för att utveckla samarbetet. Just nu utvecklas samarbetet genom att utarbeta en gemensam gränsöverskridande trafikstrategi.
 • 27.06.2017
  Mr. Kjell Skoglund, originally from Kristinestad in Finland, has in the role of CEO of the Finnish-Swedish Chamber of Commerce witnessed how the commercial and industrial sectors have put Nordic cooperation into action in concrete terms. This development started about 20 years ago after the merging of several large exchange-listed enterprises. Since then, there have been over 700 mergers between the countries and cross-border cooperation is now stronger than ever before.
 • 20.06.2017
  Martin & Servera is Sweden’s leading wholesaler and supplier to restaurants and institutional kitchens. It delivers food, beverages and equipment to thousands of customers across Sweden every day – and since last autumn, also to northern Finland. The enterprise is very interested in the Finnish market and ready to expand to other parts of Finland as soon as the right logistic solutions are found.
 • 20.06.2017
  Power in Tourism Cooperation
 • 20.06.2017
  Bock's fortsätter utveckla Österbotten
 • 19.06.2017
  SAVE THE DATESpotlight High-Low Coast ordnar ett gränsöverskridande seminarium ombord på m/s Wasa Express torsdagen den 26 oktober för företagare verksamma inom besöksnäringen i Kvarkens skärgård/Höga...
 • 14.06.2017
  WP1Systemanalysen är klar och färdig för att användas som grund för arbetet i WP2.
 • 08.06.2017
  Projektledningen tackar för alla ansträngningar inför projektstart. Botnia-Atlanticaprojektet E12 Atlantica BA3NET som är systerprojekt till E12 Atlantica Transport blev beviljat av styrkommittén den 1 december.Eftersom...
 • 06.06.2017
  Spotlights marknadsföringsturné Two countries – one world natural heritage fick fortsättning
 • 22.05.2017
  Sustainable tourism, hospitality, internationalization and cooperation were the themes for the two-day seminar organized in Vaasa-Umeå in May. The organizers were the Kvarken Council’s Botnia-Atlantica project Spotlight High-Low Coast together with the projects Effekt and AC Hållbar Export. The seminar brought together a large number of tourism entrepreneurs and actors from the Vaasa, Umeå and High Coast regions. A similar seminar covering both sides of the Kvarken area is being planned for the fall of 2017.
 • 10.05.2017
  Kvarken Ports, Wasaline, NLC Vaasa and E12 Atlantica Transport project put up a joint appearance at Transport Logistic Fair in Munich, Germany on 9–12 May, 2017 in an island in the stand of Finnish ports. The four parties market cross-border cooperation, both the current results and future collaboration aspirations
 • 08.05.2017
  Botnia-Atlantica projektet Spotlight High-Low Coast kommer att finnas på plats och marknadsföra våra tre regioner Höga Kusten/Kvarkens skärgård och Umeåregionen gemensamt under "Ett världsarv, två...
 • 07.04.2017
  Vårvinterns nyhetsbrev är publicerad! Kevättalven uutiskirje on julkaistu!
 • 06.04.2017
  NÄRINGSLIVSSAMARBETE I KVARKENREGIONEN – FRAMTID OCH MÖJLIGHETER 23 maj 2017 vid Kyrö Distillery i Storkyro, Finland Oltermannintie 6, Isokyrö
 • 06.04.2017
  The Kvarken region covers some of the best developed regions in northern Scandinavia, with high growth potential, a wide range of industries and businesses, exceptionally...
 • 06.04.2017
  The new Kvarken ferry is now being promoted by MABA II project, funded by Interreg/Botnia-Atlantica, and the target is the same as the project partners set for the Midway Alignment project five years ago – to have a new ferry plying the Kvarken crossing in 2021, at the latest. At present, the project has engaged Inspira consultancy firm to develop a financing model suited for the project and its partners.
 • 04.04.2017
  Umeå och Lycksele kommun åkte i mars över till Finland för att tillsammans arrangera en rekryteringsdag i Vasa. Målet var att hitta nya kompetenta medarbetare till kommunerna.
 • 03.04.2017
  The system analysis, carried out within the framework of the project E12 Atlantica Transport during the past winter, will be completed in early April. Ramboll, a leading consulting engineering enterprise with 300 offices worldwide, has been instrumental in making the analysis, as well as Lars Brümmer as its consultant. Lars describes his part of the project and his work as an expert in traffic analysis and strategic planning.
 • 30.03.2017
  Projektledare Anna Måtts-Fransén (Vasek) kommer att inleda sin föräldraledighet den 14 april och Pekka Mäkinen (Vasek) tar därmed över koordineringen för Finlands del och fortsätter projektledarskapet tillsammans med Andreas Forsgren (Umeå kommun).
 • 29.03.2017
  Aktiviteten inom projektet E12 Atlantica Transport, som syftar till att utveckla samarbetet bland aktörerna längs E12-korridoren, är hög. Nu i mars har de första testerna med ett nytt transportupplägg för företag gjorts och utsikterna för en fortsättning är goda.
 • 27.03.2017
  The project E12 Atlantica Transport, funded by Interreg/Botnia-Atlantica, participated in Vaasa EnergyWeek in March 2017, sharing a stand with Kvarken Ports and NLC Vaasa in both Vaasa Wind Exchange & Solar and Vaasa Gas Exchange (VGE).
 • 27.03.2017
  The partners in the project E12 Atlantica Transport were delighted to receive a couple of weeks ago the news they have been working for in ten years. The Norwegian government showed green light for the construction of a new international airport in the vicinity of Mo i Rana.
 • 20.03.2017
  transport logistic is the world's leading trade fair for logistics, mobility, IT, and supply chain management, and acts as the business platform for and driving...
 • 10.03.2017
  Workshop om gränsöverskridande samarbeten och samarbetsformer - Projekt E12 Atlantica Transport, WP3
 • 10.03.2017
  Visit E12 Atlantica Transport’s stand together with Kvarken Ports and Vaasa logistics department 21-23 March.
 • 06.03.2017
  I februari samlades projektet E12 Atlantica Transports partnerskap i Mo i Rana i den sista av tre arbetsmöten inom ramen för den gränsöverskridande systemanalysen. De 35 deltagarna bestående av norska, svenska och finska partners längs E12-korridoren fick ta del av en ny arbetsversion av kartmaterialet som beskriver förhållanden längs E12-stråket. Gemensamma mål och delmål för transportsystemet diskuterades.
 • 03.03.2017
  Sju nordiska gränshinder avskaffades i fjol, efter att Gränshinderrådet pressat regeringarna att finna en lösning. Bland annat försvann skyldigheten för småföretagare med arbetsmaskiner att deponera moms när de ska jobba i Norge – en tidigare konkurrensnackdel för svenska och finska företag.
 • 28.02.2017
  Development is something we will shape together!
 • 24.02.2017
  E12 Atlantica Transport project was launched in January 2016, with the purpose of developing cooperation between the actors along the E12 corridor which runs from Finland across Sweden to the Atlantic coast in Norway. Mr Jerker Sjögren, with long and solid experience in logistics and transport as well as strategic development and management, has been appointed coordinator of the work package Cross-Border Strategies.
 • 22.02.2017
  Gränskommittén Kvarkenrådets årsmöte 23 maj 2017 vid Kyrö Distillery i Storkyro
 • 21.02.2017
  Status WP1 - Funktionellt transportstråk:Den 8-9 februari genomfördes den sista av tre workshops inom ramen för den gränsöverskridande systemanalysen som genomförs i arbetspaketet.
News archive

 

 

Intrerreg-BA-ENG-RGB3.png