News

 • 31.10.2017

  Med gemensam filmproduktion ut på den internationella marknaden

  Projekt Spotlight High-Low Coast låter producera filmer i syfte att marknadsföra Kvarkens Skärgård, Höga Kusten samt Umeåregionen tillsammans
  Read more

 • 26.10.2017

  Intensiva diskussioner om modell för långsiktigt, gränsöverskridande samarbete i framtiden

  Pressmeddelande 26.10.2017 Den 25–26 oktober samlades ett sextiotal norska, svenska och finländska politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter från kommuner längs E12-korridoren, för att delta i Nordligt Forums två dagars workshop i Vasa.
  Read more

 • 25.10.2017

  Livlig diskussion om ny samverkansform redan första dagen

  Pressmeddelande 25.10.2017 Nordligt Forums första workshopdag är över. Diskussionen mellan finländska, svenska och norska politiker, tjänstemän och sakkunniga som verkar längs E12-stråket var livlig.
  Read more

 • 14.09.2017

  SAVE THE DATE: E12 Atlantica Transport bjuder in till seminarium 17 oktober

  E12 Atlantica Transport bjuder in till seminarium om funktionella regioner - ekonomiska och sociala effekter: lärdomar för utformning av trafikstrategier, infrastrukturplanering och samhällsplanering
  Read more

 • 06.09.2017

  Gemensam trafikstrategi för hela E12-korridoren – Första stegen är tagna

  Föreningarna Kvarkenrådet, Blå̊ Vägen och MidtSkandia har länge arbetat för att förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten. Inom projektet E12 Atlantica Transport, som startades i januari 2016, arbetar man för att utveckla samarbetet. Just nu utvecklas samarbetet genom att utarbeta en gemensam gränsöverskridande trafikstrategi.
  Read more

 • 27.06.2017

  Finland and Sweden Need One Another - Now More Than Ever

  Mr. Kjell Skoglund, originally from Kristinestad in Finland, has in the role of CEO of the Finnish-Swedish Chamber of Commerce witnessed how the commercial and industrial sectors have put Nordic cooperation into action in concrete terms. This development started about 20 years ago after the merging of several large exchange-listed enterprises. Since then, there have been over 700 mergers between the countries and cross-border cooperation is now stronger than ever before.
  Read more

 • 20.06.2017

  Ready to Expand in Finland

  Martin & Servera is Sweden’s leading wholesaler and supplier to restaurants and institutional kitchens. It delivers food, beverages and equipment to thousands of customers across Sweden every day – and since last autumn, also to northern Finland. The enterprise is very interested in the Finnish market and ready to expand to other parts of Finland as soon as the right logistic solutions are found.
  Read more

 • 14.06.2017

  Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport

  WP1Systemanalysen är klar och färdig för att användas som grund för arbetet i WP2. Case-studierna har rullat på bra, men ännu krävs arbetsinsatser för att hitta och garantera transporter på järnväg längs Tvärbanan. Samtal förs med Hector Rail och Green Cargo.
  Read more

 • 08.06.2017

  E12 Atlantica BA3NET är äntligen igång

  Projektledningen tackar för alla ansträngningar inför projektstart. Botnia-Atlanticaprojektet E12 Atlantica BA3NET som är systerprojekt till E12 Atlantica Transport blev beviljat av styrkommittén den 1 december.Eftersom samtliga interregionala program riskerade att få minskad budget från Stortinget avvaktade projektet med projektstart tills fylket gett sitt ok, vilket skedde den 18 januari.
  Read more

 • 10.05.2017

  Kvarken Region Well Represented at Transport Logistic Fair

  Kvarken Ports, Wasaline, NLC Vaasa and E12 Atlantica Transport project put up a joint appearance at Transport Logistic Fair in Munich, Germany on 9–12 May, 2017 in an island in the stand of Finnish ports. The four parties market cross-border cooperation, both the current results and future collaboration aspirations
  Read more

 • 07.04.2017

  April 2017 Newsletter – Out now!

  Vårvinterns nyhetsbrev är publicerad! Kevättalven uutiskirje on julkaistu!
  Read more

 • 06.04.2017

  Välkommen på seminarium som arrangeras i anslutning till gränskommittén Kvarkenrådets årsmöte

  NÄRINGSLIVSSAMARBETE I KVARKENREGIONEN – FRAMTID OCH MÖJLIGHETER 23 maj 2017 vid Kyrö Distillery i Storkyro, Finland Oltermannintie 6, Isokyrö
  Read more

1 2 3 4 5 6 7 8