News

 • 29.11.2018
  Mr. Arne Langset, secretary-general of Indre Helgeland county in Norway, visited the Kvarken Council’s office in Bock’s Corner Brewery last week to discuss the new cooperation structure and the future.
 • 23.11.2018
  On 21 May, 2018, the Kvarken Council’s AGM took the historical decision to transform the Council from being a registered association into an EGTC, European Grouping of Territorial Cooperation. The Kvarken Council’s Board serves as the working committee for the EGTC process and the Council’s office has, as commissioned by the Board, started work to transform the legal form of the Council from a registered association into an EGTC. Here is a brief overview of the process.
 • 16.11.2018
  Interested in space economy and satellites? Join KvarkenSat brainstorming workshop on 5.12 at Bock’s in Vaasa!
 • 19.09.2018
  The 70th anniversary of the Kvarken traffic and the fifth anniversary of the NLC Ferry shipping company, also known as Wasaline, was celebrated with a seminar onboard M/S Wasa Express on 13 September 2018. The seminar theme was the past, present and future prospects of the Kvarken ferry connection.
 • 19.09.2018
  Six project platforms were selected by the Monitoring Committee of Interreg Baltic Sea Region at its 9th meeting 7th of June 2018 in Tallinn.
 • 12.07.2018
  Kvarken Link AB is exploring the conditions fora new ferry for the Kvarken traffic between Vaasa and Umeå. After a comprehensive analysis ofthe received reports Kvarken Link AB has invited four shipyards to the final round to hand in their binding offers for a new ferry. Three of the shipyards are from Europe and one is from Asia.
 • 05.07.2018
  Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte.
 • 05.07.2018
  Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete. (Almedalen 5.7.2018)
 • 25.06.2018
  Jubileumsseminarium: Kvarkentrafiken 70 och NLC Ferry 5 år Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter
 • 25.06.2018
  Välkommen till seminarier där vi diskuterar viktiga infrastrukturfrågor med politiker och tjänstemän från hela Norden.
 • 18.06.2018
  Olav Jern has a long experience of Nordic co-operation and of work with Kvarken issues. In the autumn, he has together with the Kvarken Council’s personnel draft a new three-year strategy for the Kvarken Council. In his welcoming address, Mr Olav Jern touched upon some central guidelines in the strategy plan.
 • 15.06.2018
  The three-year project NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, has been operating since the spring 2016, with the aim of improving traffic and land use within the North Sea Baltic corridor, included in the transeuropean TEN-T transport network, in a way which will bring forth the best possible benefits in traffic investments. The ambition is to transform the chain of individual cities along the transport corridor into one functional entity. Kvarken Council is one of the project partners.
News archive

 

 

Intrerreg-BA-ENG-RGB3.png