Projekt

Nyheter

  • 16.03.2018
    Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet är inne på slutrakan och den 8 mars samlade man trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte på Arlanda.
  • 15.03.2018
    Resultatet av E12 Atlantica Transport: En unik, gemensam trafikstrategi En gemensam vision, målbild - och en beskrivning av hur vi tillsammans når fram.
  • 16.02.2018
    Gränshinderrådet har skapat en länkportal som ska hjälpa näringslivet att navigera - ett viktigt resultat av det nordiska gränshinderarbetet 2017
Nyhetsarkiv