Aktiviteter

Infrastrukturminister Åsa Torstensson svar på Kvarkenrådets yttrande om svavelhalten i fartygsbränslen. Svaret finns här...

Kvarkenrådets yttrande till infrastrukturminister Åsa Torstensson och trafikminister Anu Vehviläinen angående IMOs nya direktiv om svavelhalten i fartygsbränsle i Östersjöområdet. Yttrandet finns här...

Invigningen av Nordic Logistic Center i Umeå 27 augusti 2010
På fotot: Riitta Björkenheim, Tomas Häyry, Christina Knookala, Tomas Sikström, Tommi Tuominen och Olav Jern.

Aktiviteter Invigningen av Nordic Logistic Center


 

Den 13-14 april besökte Kvarkenrådets flyggrupp Riga. I programmet ingick besök med Riga flygplats, AirBaltic och presentation av turismen i Riga. Resan arrangerades med anledning av den nyöppnade destinationen Umeå-Vasa-Riga. I resan deltog; Karin Larsson-Tängden och Linda Jonsson från Umeå City Airport, Håkan Johansson från Umeå kommun, Riitta Björkenheim och Tommi Tuominen från VASEK, Tapani Krooks från Finavia i Vasa samt Christina Knookala och Anders Lundgren från Kvarkenrådet.

Aktiviteter riga 002

Flygplatschef Karin Larsson-Tängden överräcker en gåva till AirBaltics vice vd

Flygplatschef Karin Larsson-Tängden överräcker en gåva till AirBaltics vice vd Janis Vanags.

Håkan Johansson, Umeå kommun ger en gåva till AirBaltics marknadsföringschef

Håkan Johansson från Umeå kommun överräcker en gåva till AirBaltics marknadsföringschef Agnese Jakovica.

Riitta Björkenheim och Tommi Tuominen från VASEK diskuterar med guiden

Riitta Björkenheim och Tommi Tuominen från VASEK diskuterar med guiden Juris Berze

Trevliga detaljer på hustaken i Riga.

Trevliga detaljer på hustaken i Riga.


 

Den 23 mars arrangerades ett hamnseminarium för Kvarkenregionens hamnar. Seminariet arrangerades i Karleby hamn och ärenden som behandlades var IMO´s svaveldirektiv, farledsavgifter, fortsatt hamnsamarbete inom ramen av Kvarkenrådets projekt Kvarken shortcut system och TransBaltic projektet.

Aktiviteter Kokkolahamn

Foto fv Antti Isotalus, Stig Hjerppe, Lars Widelund, Torbjörn Witting och Curt Kristoffersson.

All weather terminalen i Karleby hamn.

All weather terminalen i Karleby hamn.


Den 11 januari arrangerade Kvarkenrådets hamngrupp ett studiebesök/ möte till Nordic Logistic Center för att diskutera om logistik- och hamnsamarbete över Kvarken.

På bilden det nya resecentret i Umeå och deltagarna i mötet på NLC's byggplats.

Aktiviteter nya resecentret

Aktiviteter nya resecentret 1

Aktiviteter nya resecentret 2