Samarbetspartners

Samarbetspartners i Short Cut System:

Från Sverige
Regionförbundet Västerbotten
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Västerbotten läns landsting
Umeå kommun
Storumans kommun
Örnsköldsviks kommun
Lycksele kommun
E12 Alliansen /Blå vägen
Svenska banverket
Umeå hamn
Vägverket Norr
Umeå universitet/Cerum
Västerbottens handelskammare
Företagarna Västerbotten
Företagarna Umeå
North Sweden
Europarlamentariker
Riksdagsledamöter

Från Finland
Österbottens förbund
Södra-Österbottens förbund
Birkaland
Länsstyrelsen i Västra Finlands län
Vasa stad
Seinäjoki stad
Karleby stad
Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK
Statens järnvägar
Vasa Hamn
Vasa vägdistrikt
Vasa universitet
Österbottens handelskammare
Kust-Österbottens företagarförening
RG line
Europarlamentariker
Riksdagsledamöter

Från Norge
Nordlands fylkeskommune
Vefsne kommune
Mosjöen&Omegn Näringsselskap KF
Regionrådet
Rana kommun
Rana utvecklingsselskap
Norska statsbanan

 

Finansiärer:

Botnia-Atlantica
Österbottens förbund
Region Västerbotten
VASEK
Umeå kommun