Stråkrådet E12

Kartserie över E12 finns här.

Stråkrådet E12 3-4 juni.
Presentationer och power points:
Jukka Siren, Arja Aalto, Mårten Edberg
Stråkrådet E12 nästa möte arrangeras i Vasa 3-4 juni. Program här...
Stråkrådets konstituerande möte hölls i Umeå 22 maj 2008. Läs mera här...

Stråkrådet

Samordning av arbetet kring E12 skapar bättre förutsättningar att målmedvetet och med kraft utveckla E12 stråket. Samordningsfunktionen organiseras och administreras inom ramen för Kvarkenrådets och MittSkandias trafikprojekt. Arbetet organiseras genom att grunda ett Stråkråd E12, Nordisk samrådsgrupp och temagrupper. Stårkrådet E12 fungerar som en plattform till vilken knyts olika intresseorganisationer och myndigheter som arbetar med eller är beroende av infrastrukturfrågor, för att skapa en dialog, samplanering och helhetssyn. Samordningsfunktionen har fokus på öst- västliga stråkarbetet från Norge i väst till Finland i öst med meningen att samordna aktiviteterna från olika projekt längs stråket.

I Stråkrådet E12 ingår:

Kvarkenrådet och MittSkandia

Nordlands fylkeskommune Regionförbundet Västerbotten Österbottens förbund
Regionrådet Västerbotten läns landsting Södra-Österbottens förbund
Birkaland

Rana kommun Kommuner i Västerbotten Vasa stad
Rana utvecklingsselskap E12 Alliansen /Blå vägen Vasaregionens utvecklingsbolag
Norska statsbanan Svenska banverket Statens järnvägar
  Umeå hamn Vasa Hamn
  Vägverket Norr Vasa vägdistrikt
  Umeå universitet Vasa universitet
  Västerbottens handelskammare Österbottens handelskammare
  Företagarna Västerbotten Kust-österbottens företagarförening
  North Sweden
  Företag Företag; RG line
  Europarlamentariker Europarlamentariker
  Riksdagsledamöter Riksdagsledamöter