Kontaktpersoner

Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 1
Mathias Lindström
(Direktör)

Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 4
Susanna Ehrs
(Utvecklingschef)

Isabella Forsgren
(Infrastrukturstrateg INAB (Sverige))

 

Nyheter

  • 18.06.2018
    Olav Jern har lång erfarenhet av nordiskt samarbete och att arbeta med Kvarkenfrågor. Det senaste halvåret har han i samarbete med Kvarkenrådets personal arbetat med att ta fram en ny, treårig strategiplan för Kvarkenrådet. I hälsningsorden tar han fasta på några av de i strategiplanen centrala riktlinjerna.
  • 15.06.2018
    Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön–Baltikum-korridoren, som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T, så att nyttan av trafikinvesteringarna skulle vara möjligast stor. Målet är att kedjan av enskilda städer ska bilda en funktionellt enhetlig helhet. Kvarkenrådet är en av parterna i projektet.
  • 15.06.2018
    Välkommen till seminarier där vi diskuterar viktiga infrastrukturfrågor med politiker och tjänstemän från hela Norden.
Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3