Kontaktpersoner

Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 1
Mathias Lindström
(Direktör)

Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 4
Susanna Ehrs
(Utvecklingschef)

Isabella Forsgren
(Infrastrukturstrateg INAB (Sverige))

 

Nyheter

  • 28.03.2018
    Slutkonferensen för E12 Atlantica Transport i Vasa avrundades med en paneldebatt. Hur ska vi använda resultatet av projektet och vilka utmaningar står vi nu framför? Vad är nästa steg – och, kanske viktigast av allt - vem gör vad?
  • 28.03.2018
    Välfungerande godstransporter och persontransporter är viktigas förutsättningar för fortsatt positiv utveckling och välfärd i Norden. Under slutkonferensen fick deltagarna ta del av båda perspektiven – samt även turismnäringens syn på regionens infrastruktur
  • 28.03.2018
    Den parlamentariska samarbetsorganisationen Nordiska Rådet fanns på plats under slutkonferensen för E12 Atlantica Transport och representerades av seniorrådgivare Johan Lindblad. Han sammanfattade projektet ur ett nordiskt perspektiv som ”förträffligt, konkret och nyttigt”
Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3