Samarbetspartners i VIS-VAA

”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” (VIS-VAA) är ett Botnia-Atlantica projekt. Lead part är Kvarkenrådet och medfinansiärer är Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Österbottens förbund, Vasa stad, Korsnäs kommun, Malax kommun och Vörå kommun. 

www.lansstyrelsen.se

www.ornskoldsvik.se

www.kramfors.se

www.obotnia.fi

www.vasa.fi

www.korsnas.fi

www.malax.fi

www.vora.fi

www.metsa.fi 

www.vora.fi