Studiebesök - vindkraft i Västerbotten

Onsdag den 4 mars 2009

Kvarkenrådets projekt Vindkraft i Kvarken bjuder på ett studiebesök till två kustnära vindparker i Västerbotten. Vi vänder oss till beslutsfattare och tjänstemän som arbetar med planering, prospektering och bedömning av vindkraftprojekt.

08.00 Buss avgår från Hotell Winn.

08.30 Vi besöker en vindpark vid Hörnefors som är planerat till 11 verk. Etapp ett är under uppbyggnad.

10.00 Levar Hotell

• Åsa Laurell, Länsstyrelsen, berättar om processen.Vad var problematiskt och vad gick smidigt

• Lars Johansson presenterar vindkraftskooperativet Kvarkenvinden som köpt några av Hörneforsverken.

• Ewa Hedkvist-Petersen, vindkraftssamordnare, berättar om verktyg för att titta på vindparkers påverkan på Världsarv.

12.00 Lunch

13.00 Vi besöker Gabrielsberget där det finns tillstånd för 40 verk.

14.00 Levar hotell

• Svevind berättar om erfarenheterna från tillståndsprocessen.Vad har varit problematiskt och vad har gått smidigt.

16.00 • Arne Nilsson, Nordmalings kommun svarar på frågor om kommunens planering av parken. • Anders Lindström, Örnsköldsviks kommun, presenterar Örnsköldsviks översiktsplan för vindkraft. Återresa till Umeå

*****************

Studiebesöket är kostnadsfritt. Anmälan senast 18 februari till: maria.snickars@kvarken.org; +358 (0)6 319 5500 Antalet platser är begränsade.

Researrangemang: Tisdag 3.3: Båt Vasa-Umeå 20.00. Övernattning. Onsdag 4.3: Båt Umeå Vasa 20.00 eller flyg 20.00.

Kvarkenrådet är en idell förening och samarbetsforum för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets åtta officiella gränsregionala samarbetsorgan.