Vindkraftsteknik utvecklas i Vasa

I Vasaregionen finns ett kluster av energiteknikföretag som sysselsätter cirka 8 000 personer. En handfull företag som tillverkar och utvecklar vindkraftsteknik har under senare år etablerat sig i en innovativ företagspark.

Ett stenkast från Vasa flygplats finns den växande företagsparken Vasa Airport Parks som är unik för Finland. Här finns en kuvös för företag inom energiteknikbranschen. Verksamheten sköts av Merinova OY, ett teknologicentrum som Vasa stad och Vasa universitet grundade för att utveckla regionens näringsliv. I parken finns också de fyra företag som var målet för studiebesöket som Kvarkenrådets projekt Vindkraft i Kvarken ordnade för västerbottningar.

Idag finns ett energikluster med 26 stora och medelstora företag i Vasa. Många har knoppats av från storföretagen Wärtsilä och ABB. Privata och institutionella investerare har satsat 50 miljoner euro i Power Funds för att stödja den nya företagsutvecklingen i Vasaregionen. Mervento och the Switch är två sådana företag som nyligen etablerat sig. The Switch satsar på tillverkning av frekvensomvandlare och generatorer till vindkraftsverk med turbintillverkning i Kina inom kort. Mervento utvecklar nya helhetslösningar för transport och byggande av höga vindkraftverk och även direktdrivna generatorer som är kraftfullare och kompaktare.

Mervento var intressant. De ligger i startgroparna och då kan det finnas utrymme för samarbete över Kvarken” säger Lars Astlin, IUC Bothnia, som till vardags arbetar med att stärka den industriella strukturen i Skellefteå.

Vacon och Vasa engineering, med sammanlagt 1 400 anställda, är två elektronikföretag med femton år på nacken. Vacon tillverkar frekvensomvandlare för en rad olika användningsområden, inklusive vindkraft. Vasa engineering är bl. a. kontraktstillverkare åt Vacon och the Switch men levererar även ställverk till vindkraftsindustrin. Det nära samarbetet underlättas av de korta avstånden i parken.

”Mest imponerad är jag över hur företagen samarbetar kring en vindkraftskomponent istället för att konkurera” - säger Mikael Kyrk, Svevind"

Vindkraft är en konservativ bransch med några stora och väl etablerade tillverkare. De västerbottniska besökarna kommer därför att följa uppstickarna från Vasa med stort intresse.

 

Text: Ann Salomonson