Destination Kvarken

Destination Kvarken

Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt

Destination Kvarken
Projekttid: 1.8.2018 – 31.7.2021

Sammanfattning av projektet
Projektet ska ta fram koncept för gemensamma intensifierade marknadsbearbetningsinsatser som ska leda till att öka antalet utländska och inhemska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Vidare ska det mediala intresset väckas för destinationen, som kommer att resultera i större synlighet, både hos researrangörer, men även hos slutkund på prioriterade marknader.Hållbarhet och jämställdhet är viktiga värdegrunder i projektet.

Destination Kvarken -projektet, som riktar sig till näringslivet med fokus på besöksnäring, syftar till att öka antalet besökare på ett område som omfattar på förhand utvalda besöksmål på följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten Destinationsutveckling, Etelä-Pohjanmaan Matkailu, Visit Kokkola, Visit Jakobstad Region samt Visit Kristinestad. Vidare ska det mediala intresset för destinationen väckas för att få större synlighet, både hos researrangörer, men även hos slutkund på prioriterade marknader.

Projektet har genom Hanken Svenska handelshögskolans medverkan starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäring i regionen.

Projektparter:
Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer:
Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (Seinäjoki) (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral (FI) | NLC Ferry (FI)

För mer information:
Marianne Sjöström, Projektledare Kvarkenrådet, +35840 678 8375

Intrerreg BA SV RGB2