E12 Atlantica Transport

E12 Atlantica Transport

Projektet baseras på gränsöverskridande samarbete mellan aktörer i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren.
Projektet utarbetar strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling och utför pilotaktiviteter tillsammans med företag i regionen för att belysa brister och möjligheter i transportsystemet.
 

shutterstock 59494708

Delområden

1. En funktionell transportrutt
Identifiera möjligheter att ytterligare optimera och utveckla lösningarna för transport i öst-västlig riktning
2. Gränsöverskridande strategier
Ytterligare utveckla strukturer för gränsöverskridande planering och trafikstrategier
3. Framtida samarbetsstrukturer
Identifiera, analysera och presentera samarbetsstrukturer som stärker förutsättningarna för gemensamma gränsöverskridande visioner. Öka samarbetet inom regionen, samt med angränsande transportkorridorer

Syfte

Att avlägsna gränshinder och fortsätta med utvecklandet av E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten.

Att skapa goda förutsättningar för att stärka korridorens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter. Ett mer utvecklat samarbete med handeln och industrin formaliseras, vilket skapar bättre förståelse för handelns och industrins transportbehov.

Att stärka samarbetet mellan Kvarkenrådet, MidtSkandia, Blå Vägen och deras samarbetspartner.

Tidsplan och budget

Januari 2016 – maj 2018
Budget Finland / Sverige: 2 197 500 euro
EU-stöd: 1 318 500 euro (60 % av budgeten Finland / Sverige)
Budget Norge: 381 691 euro
IR-stöd: 190 846 euro
Projektbudget totalt: 2 579 191 euro

shutterstock 95689102

Partner

Kvarkenrådet (leadpart, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE), Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarsirkeln lufthavnutvickling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

  

LÄS MER

NYHETER

 • 22.02.2017
  Gränskommittén Kvarkenrådets årsmöte 23 maj 2017 vid Kyrö Distillery i Storkyro
 • 18.01.2017
  Kvarken Council is one of the project partners in the project NSB CoRe (North Sea–Baltic Connector of Regions). A regional workshop for Swedish, Finnish and Estonian stakeholders (Northern thematic area) takes place January 18, 2017 in Helsinki on Better Connectivity with North Sea – Baltic Corridor in Helsinki, Finland.
 • 10.01.2017
  184 144 passagerare reste med Wasaline år 2016. Passagerarmängden ökade med 9,2%. 2015 var mängden 168 557.
 • 19.12.2016
  Året som gått har innehållit både framgångar och motgångar. Efter ett gott genomförande av Midway Alignment projektet lämnades en ny CEF-ansökan in, med både Finlands...
 • 19.12.2016
  WP1 - Funktionellt transportstråk
 • 08.12.2016
  Många förknippar kanske Kvarkenrådet främst med färjetrafiken och projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Även om detta stått i fokus de senaste åren, pågår inom föreningen även ständigt mycket annat arbete. Utvecklingschef Susanna Ehrs berättar här mer om vad Kvarkenrådet egentligen är och gör.
 • 05.12.2016
  Samarbetsprojektet E12 Atlantica Transport, som koordineras av Kvarkenrådet, genomförs i samverkan mellan finländska, svenska och norska partner, som fortsätter arbetet med tidigare genomförda transportprojekt genom...
 • 30.11.2016
  Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap samlades i november i Lycksele i ett andra av tre arbetsmöten. Dagens tema var gemensamma mål och delmål för transportsystemet i E12-korridoren. Diskussionerna kretsade därmed t.ex. kring en gemensam vision, viktiga målpunkter i geografin och kvalitetsmål i infrastrukturen. Visionen bygger vidare på regionala och nationella visioner och mål.
 • 11.11.2016
  ke 14.12.2016 klo 9-12 LVM, Sonckin sali (Eteläesplanadi 16, Helsinki) sekä suora lähetys netissä Ilmoittautumiset ke 7.12. klo 14 mennessä
 • 02.11.2016
  I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa. Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap fick i oktober ta del av Umeå kommuns jämställdhetsstrateg Linda Gustafssons presentation av ämnet. Jämställdhet är ett av de tre horisontella kriterier som uppmärksammas i Botnia Atlantica-finansierade projekt.
 • 01.11.2016
  WP1 - Funktionellt transportstråk
 • 01.11.2016
  En systemanalys används som ett kunskapsunderlag för infrastrukturplanering i regionerna. Systemanalysen tar utgångspunkt i en nulägesanalys som exempelvis redogör för godsflöden, pendling, hanterad godsmängd i kajerna, hastighetsstandard på järnväg osv. Analyserna är oftast regionala, men inom projektet E12 Atlantica Transport genomförs för första gången en gränsöverskridande systemanalys för området kring E12-korridoren.
Nyhetsarkiv

Intrerreg BA SV RGB3