MABA II

MABA II

MIDWAY ALIGNMENT - BOTNIA ATLANTICA II (MABA II)

MABA II -projektet syftar till att underlätta kommande gränsöverskridande infrastrukturinvestering i BA-regionen genom att ta fram underlag för dessa.

Projektet kommer att arbeta med följande åtgärder: Utredning av Kvarkenhamnarnas TEN-T status och Core-kopplingar, nulägesanalys och utredningar av befintliga resurser, inklusive framtagande av gränsöverskridande hamnstatistik, fördjupad Impact Analysis, uppföljning och fördjupning av regionala och nationella utvecklingseffekter av en ny färja och förstärkt förbindelse över Kvarken, analys av slutlig färjedesign, projektering/upphandlingsunderlag för hamn- och terminalområdena samt nya färjan, utredning av olika finansieringsalternativ, kunskaps- och informationsspridning, deltagande i seminarier och mässor, möten med berörda myndigheter på EU- och nationell nivå. Aktiviteterna kommer att ske i partnerskapet samt i nära samarbete med regionens myndigheter och näringsliv.

MABA II projektets mål är att det vid slutet av projekttiden skall finnas väl underbyggda underlag, utredningar och analyser för att processen kring att utveckla det öst-västliga transportstråkets centrala länk skall kunna gå framåt, och att myndigheter på regional, nationell och EU nivå skall kunna fatta beslut om vidare åtgärder. Dessa mål skall uppnås genom att ta fram och presentera utredningar och analyser kring Kvarkenhamnarnas TEN-T status och TEN-T Core kopplingar, ta fram och presentera utredningar kring alternativa finansieringslösningar samt att inleda projektering kring utveckling av hamn- och terminalområdena och en ny färja.

Medfinansiärer

Kvarkenrådet (Lead Part FI), Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE) Infrastruktur i Umeå AB (SE), Vasa stad (FI), Umeå kommun (SE), VASEK Vasaregionens Utveckling Ab (FI)

 

Intrerreg BA SV RGB4

Fakta om projektet

Projektnamn: Midway Alignment - Botnia Atlantica II (MABA II)
Insatsområde: Transport
Specifikt mål: Ökat antal strategier kring öst-västliga transportlänkar
Samordnande stödmottagare: Kvarkenrådet
Övriga projektpartners: Infrastruktur i Umeå AB (SE), VASEK Vasaregionens Utveckling Ab (FI)

 

Projekttidtabell: 2016-09-15 - 2018-12-31

Budget Sverige/Finland: 827 500 EUR

Beviljade EU-medel: 496 500 EUR (60 % av budget Sverige/Finland)

TOTAL PROJEKTBUDGET: 827 500 EUR

 

2018-04-18 Hammarstedt/ Nya färjan är i hamn | Västerbottens-Kuriren
2018-04-23 Vasa går i borgen för ny Kvarkenfärja | Västerbottens-Kuriren
2018-4-16 25 miljoner euro för ny Kvarkenfärja | Västerbottens-Kuriren

2018-01-02 De vill se bättre förbindelser över Kvarken | Transportochlogistik.se
2018-02-11 Österbotten i slagläge, Vbl
2018-02-15 Färjan ska drivas med gas eller el, Vbl
2018-02-15 Rahanhakua ei saa mokata, Pohj
2018-4-24 Malaxstyrelsen beredd ge bidrag till nya Kvarkenfärjan - Vasabladet
2018-4-24 Pääministeri Juha Sipilä kiitteli Merenkurkun laivarahoitusta | Yle Uutiset | yle.fi
2018-04-25 Hemliga siffror kring Vasas borgenbeslut, Vbl
2018-04-25 Sipilä löftet om färjan håller, Vbl
2018-04-25 Sipilä suostuttelee oppositiota taakseen, Pohj
2018-04-25 Stort strategiskt framtidsbeslut, Vbl
2018-04-26 Merenkurkun uusi laiva tuo hyvää koko lakeudelle, Pohj
2018-04-29 Merenkurkkuun kelluva laboratorio
2018-05-08 Laivalla Sinistä tietä pitkin, Pohj.pdf

2017-01-30 Byt namn för att få fart på färjan | Västerbottens-Kuriren
2017-12-22 Kvarkentrafikens julklapp väntas i april, Vbl

2017-08-10 Årets handelskammare finns i Österbotten - Vasabladet
2017-08-31 Ministeriet lovar pengar för Kvarkentrafiken - Vasabladet
2017-08-31 Päälobbaaja Häyry/ Lobbaus on onnistunutta, vaikka laivahanke ei saanut rahaa | Pohjalainen
2017-08-31 Vaasa ei saa vielä 25 miljoonan euron laivarahoja, Kokkola sai satamarahaa 45 miljoonaa | Pohjalainen
2017-08-31 Kvarkenmiljoner saknas i budgeten - Vasabladet
2017-11-06 Anna-Maja Henriksson- www.anna-maja.fi
2017-11-19 Kvarkenmiljonerna i hamn först nästa år, Vbl

2017-03-05 Finland driver på Midway Alignment | Västerbottens-Kuriren
2017-03-31 Ny Kvarkenfärja diskuterades i Umeå/ "Flyter på bra" | Österbotten | svenska.yle.fi
2017-05-29 Tidtabellen håller för ny Kvarkenfärja | Österbotten | svenska.yle.fi
2017-06-27 EIBn pankkiirit Vaasaan, uusi hakemus valmisteilla-Pohjalainen
2017-06-27 Investeringsbank vill diskutera ny färja, Vbl

Nyheter

Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3