Spotlight high-low coast

Spotlight High-Low Coast

"Hela Höga Kusten området, Umeåregionen och Kvarkens skärgård gör gemensam sak för att locka fler turister till Kvarkenregionen"  
 

Spotlight High‐Low Coast är ett gränsöverskridande turism‐ och näringslivsinriktat världsarvsprojekt som ska ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt. Umeåregionen är en del av den naturliga resvägen när man reser mellan de två delarna av det gemensamma världsarvet och därmed är även Umeå med i projektet.


Målgruppen för projektet är företagare, turistorganisationer och världsarvsförvaltare i dessa tre delregioner. Målet är bl.a. att genom samarbete ta fram konkreta gränsöverskridande produktpaket och marknadsföringsmaterial som visar på besöksanledningar för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet och dess närregioner på ett hållbart sätt. Alla åtgärder är riktade till gemensamt överenskomna marknader och skall kunna användas i samarbetet över landsgränserna i Kvarkenregionen. De utarbetade koncepten testas under projekttiden samt skall fungera som modeller efter projekttiden. Här utgör samarbetet med destinationsbolagen i de berörda regionerna en viktig del.


Projektet väntas bidra till att höja antalet besökare i regionen, samtidigt som det kompletterar Umeå och Vasas gemensamma arbete med Midway Alignment och strävan efter förbättrade förbindelser och ökat utbyte över Kvarken.

Projekttid: 1.10.2015-31.5.2018
Budget: 750 000 e

Projektet får finansiering av den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Botnia-Atlantica.
Utöver projektägaren, Kvarkenrådet ingår tre andra projektparter i samarbetet, dvs. Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Umeå kommun/Visit Umeå, samtliga även medfinansiärer i projektet.
Övriga finansiärer är Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Vasaregionens Turism Ab/Visit Vasa och Världsarvet i Kvarken r.f.

 

  

Nyheter

 • 10.03.2017
  Workshop om gränsöverskridande samarbeten och samarbetsformer - Projekt E12 Atlantica Transport, WP3
 • 03.03.2017
  Sju nordiska gränshinder avskaffades i fjol, efter att Gränshinderrådet pressat regeringarna att finna en lösning. Bland annat försvann skyldigheten för småföretagare med arbetsmaskiner att deponera moms när de ska jobba i Norge – en tidigare konkurrensnackdel för svenska och finska företag.
 • 28.02.2017
  Utvecklingen skapar vi tillsammans!
 • 22.02.2017
  Gränskommittén Kvarkenrådets årsmöte 23 maj 2017 vid Kyrö Distillery i Storkyro
 • 07.02.2017
  Det gränsöverskridande projektet Spotlight High-Low Coast presenterade sig 18–22.1 på den nordiska resemässan MATKA2017 och Matka Workshop Day. Projektledarna är nöjda med satsningen.
 • 16.01.2017
  Spotlight High-Low Coast marknadsför regionerna Kvarkens skärgård/Höga kusten och Umeå vid internationella resemässan MATKA2017
 • 10.01.2017
  184 144 passagerare reste med Wasaline år 2016. Passagerarmängden ökade med 9,2%. 2015 var mängden 168 557.
 • 19.12.2016
  Året som gått har innehållit både framgångar och motgångar. Efter ett gott genomförande av Midway Alignment projektet lämnades en ny CEF-ansökan in, med både Finlands...
 • 08.12.2016
  Många förknippar kanske Kvarkenrådet främst med färjetrafiken och projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Även om detta stått i fokus de senaste åren, pågår inom föreningen även ständigt mycket annat arbete. Utvecklingschef Susanna Ehrs berättar här mer om vad Kvarkenrådet egentligen är och gör.
 • 21.11.2016
  Inom projektet Spotlight High-Low Coast företogs en studieresa till ett av våra nordiska världsarv – Vegaöarna.
 • 14.11.2016
  Projektgruppen för Spotlight High-Low Coast besökte Världsarvet Vegaöarna under tiden 18-20.10.2016. Här kan du läsa projektledare Marianne Sjöströms resereportage.
 • 25.10.2016
  Projektet Spotlight High-Low Coast medverkade 24 oktober i ett tillfälle i Vasa där turismföretagare och -aktörer från Vasaregionen och grannregionerna samlades för att höra om internationalisering.
Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3