Spotlight high-low coast

Spotlight High-Low Coast

"Hela Höga Kusten området, Umeåregionen och Kvarkens skärgård gör gemensam sak för att locka fler turister till Kvarkenregionen"  
 

Spotlight High‐Low Coast är ett gränsöverskridande turism‐ och näringslivsinriktat världsarvsprojekt som ska ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt. Umeåregionen är en del av den naturliga resvägen när man reser mellan de två delarna av det gemensamma världsarvet och därmed är även Umeå med i projektet.


Målgruppen för projektet är företagare, turistorganisationer och världsarvsförvaltare i dessa tre delregioner. Målet är bl.a. att genom samarbete ta fram konkreta gränsöverskridande produktpaket och marknadsföringsmaterial som visar på besöksanledningar för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet och dess närregioner på ett hållbart sätt. Alla åtgärder är riktade till gemensamt överenskomna marknader och skall kunna användas i samarbetet över landsgränserna i Kvarkenregionen. De utarbetade koncepten testas under projekttiden samt skall fungera som modeller efter projekttiden. Här utgör samarbetet med destinationsbolagen i de berörda regionerna en viktig del.


Projektet väntas bidra till att höja antalet besökare i regionen, samtidigt som det kompletterar Umeå och Vasas gemensamma arbete med Midway Alignment och strävan efter förbättrade förbindelser och ökat utbyte över Kvarken.

Projekttid: 1.10.2015-31.5.2018
Budget: 750 000 e

Projektet får finansiering av den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Botnia-Atlantica.
Utöver projektägaren, Kvarkenrådet ingår tre andra projektparter i samarbetet, dvs. Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Umeå kommun/Visit Umeå, samtliga även medfinansiärer i projektet.
Övriga finansiärer är Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Vasaregionens Turism Ab/Visit Vasa och Världsarvet i Kvarken r.f.

 

  

Nyheter

 • 22.05.2017
  Hållbar turism, värdskap, internationalisering och samarbete var teman i seminariet som riktade sig till turismbranschen och arrangerades 10–11 maj. Deltagarna var företagare och aktörer inom turismbranschen och de kom från Vasaregionen, Umeå och Höga kusten. Seminariet ordnades i samarbete mellan Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High-Low Coast, projektet Effekt och AC Hållbar Export. Motsvarande seminarium planeras till hösten 2017.
 • 08.05.2017
  Botnia-Atlantica projektet Spotlight High-Low Coast kommer att finnas på plats och marknadsföra våra tre regioner Höga Kusten/Kvarkens skärgård och Umeåregionen gemensamt under "Ett världsarv, två...
 • 07.04.2017
  Kevättalven uutiskirje on julkaistu! April 2017 Newsletter – Out now!
 • 06.04.2017
  NÄRINGSLIVSSAMARBETE I KVARKENREGIONEN – FRAMTID OCH MÖJLIGHETER 23 maj 2017 vid Kyrö Distillery i Storkyro, Finland Oltermannintie 6, Isokyrö
 • 06.04.2017
  Kvarkenregionen omfattar några av de mest utvecklade områdena i norra Skandinavien, med hög tillväxtpotential, mångsidiga näringar, exceptionellt hög industriell förädlingsgrad, exportindustri samt betydande befolkningstillväxt.Under det...
 • 06.04.2017
  Det arbetas nu för en ny Kvarkenfärja inom ramen för projektet MABA II, finansierat av Interreg/Botnia-Atlantica, och målsättningen är samma som projektparterna ställde inom projektet Midway Alignment för fem år sedan: nya färjan ska trafikera över Kvarken senast år 2021. Just nu samarbetar man med konsultfirman Inspira för att ta fram en finansieringsmodell som ska passa projektet och projektparterna.
 • 27.03.2017
  I slutet av mars fick partnerskapet i projektet E12 Atlantica Transport glädjebeskedet som man jobbat för i tio år. Norges regering gav klartecken för att bygga en stor internationell flygplats utanför Mo i Rana.
 • 10.03.2017
  Workshop om gränsöverskridande samarbeten och samarbetsformer - Projekt E12 Atlantica Transport, WP3
 • 03.03.2017
  Sju nordiska gränshinder avskaffades i fjol, efter att Gränshinderrådet pressat regeringarna att finna en lösning. Bland annat försvann skyldigheten för småföretagare med arbetsmaskiner att deponera moms när de ska jobba i Norge – en tidigare konkurrensnackdel för svenska och finska företag.
 • 28.02.2017
  Utvecklingen skapar vi tillsammans!
 • 22.02.2017
  Gränskommittén Kvarkenrådets årsmöte 23 maj 2017 vid Kyrö Distillery i Storkyro
 • 07.02.2017
  Det gränsöverskridande projektet Spotlight High-Low Coast presenterade sig 18–22.1 på den nordiska resemässan MATKA2017 och Matka Workshop Day. Projektledarna är nöjda med satsningen.
Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3