19.12.2016

E12 Atlantica Transport – hankkeen kolmen eri työpaketin tilannekatsaus

WP1 - Toimiva kuljetusväylä

Olemme WP1:ssä jatkaneet väylän järjestelmäanalyysia ja pitäneet onnistuneen työpajan tavoitteista ja indikaattoreista Ruotsin Lyckselessä. Työpajan tuloksista ollaan parhaillaan laatimassa yhteenvetoa, ja kolmatta ja samalla viimeistä työpajaa suunnitellaan Norjan Mo i Ranaan 8.–9. helmikuuta. Rinnan tämän kanssa olemme saaneet myös uusia case-tapauksia ja pilottiehdotuksia, jotka käynnistyvät joulun jälkeen yhteistyössä väylän yritysten kanssa. Mutta lisää tästä ensi vuonna!
/Jeanette Kjellberg


WP2 - Valtiorajat ylittävät strategiat

Koordinaattorin hankinta, pääasiassa WP2:een, on valmis. Marraskuun lopussa pidettiin aloituskokous konsultin kanssa. Konsultti ja hänen työtehtävänsä esitellään tarkemmin vuoden 2017 alussa. Valtionrajat ylittävän liikennestrategian suunnittelu jatkuu yhdessä Ruotsin Trafikverketin prosessitukihenkilön Ulf Pilerotin kanssa.
/Inger Carstedt


WP3 - Tulevaisuuden yhteistyörakenteet

Ruotsin Uumajassa Folkets Hus -talossa 12.–13. tammikuuta 2017 järjestettävän työpajan suunnittelu ja valmistelut ovat loppuvaiheessaan. Työpajan tarkoituksena on kuulla valtionrajat ylittävän yhteistyön ja eri maiden erilaisten yhteistyömuotojen sekä useiden käytävien/väylien kokemuksista. Työpajassa käsitellään:
- Menestystekijöitä, kunkin yhteistyömuodon/rakenteen etuja ja haittoja sekä ”pulmakysymyksiä”
- Logistiikkaa ja kuljetuksia koskevaa yhteistyötä (infrastruktuuri, terminaalit, satamat, logistiikkaverkostot ym.)
- Muiden alueiden yhteityötä: elinkeinoelämän kehittäminen (klusterit ym.), tutkimus, koulutus, kulttuuri - Paikallinen-alueellinen-kansallinen-EU yhteispeli (mm. TEN-T)
/Grete Vesteraas

 

Siirry "Uutiset ja lehdistötiedotteet"-sivulle