Henkilökunta

Yhteystiedot

Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 1
Mathias Lindström
Johtaja
Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 2
Maria Snickars
Talouspäällikkö
Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 4
Susanna Ehrs
Kehityspäällikkö
Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 5
Johanna Häggman
Tiedotusvastaava
Merenkurkun neuvosto henkilokuvat 3
Marianne Sjöström
Hankejohtaja Destination Kvarken, Merenkurkun neuvosto

Uutiset

  • 12.07.2018
    Kvarken Link Ab selvittää uuden laivan edellytyksiä Merenkurkkuun Vaasan ja Uumajan väliseen liikenteeseen. Saadut kiinnostuksenilmaisupyynnöt on analysoitu ja Kvarken Link AB on kutsunut neljä telakkaa osallistumaan viimeiselle kierrokselle ja heitä on pyydetty jättämään sitova laivatarjous. Telakoista kolme on eurooppalaisia ja yksi aasialainen.
  • 05.07.2018
    Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte.
  • 05.07.2018
    Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete. (Almedalen 5.7.2018)
Uutiset arkisto

nord nmr fin web