För en
levande region

Kvarkenrådet fungerar som en neutral samarbetsplattform och möjliggörare för all typ av gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen.

EU-MEDEL

15 M €

Genererade EU medel till
regionens projekt sedan 2011

PROJEKT

130 +

Genomförda projekt

VERKSAMHET

50 ÅR

Som organisation 2022

När vision blir verklighet

Aktuella projekt

Vad händer hos oss?

Nyheter

Välkommen in i vårt nyhetsrum för att ta del av pressmeddelanden och nyhetsinformation för Kvarkenrådet och våra projekt.

Karta

Vår region på kartan

Kvarkenrådet omfattas av de tre österbottniska landskapen i Finland samt landskapen Västerbotten och Västernorrland i Sverige. Våra medlemmar, som består av kommuner, regionförbund och landskapsförbund, utvecklingsbolag och andra organisationer, finns över hela regionen.

Vi verkar för våra medlemmar

Genom ett medlemskap i Kvarkenrådet blir ni del av ett starkt, gränsöverskridande och gynnsamt samarbete.

ett drivkraftigt partnerskap

en engagerande medlemskultur

stort kontaktnät

gynnsamma samarbetsmöjligheter

Bli en del av Kvarkenrådet!