03 / 06 / 2021

2-in-1-resmål i naturens famn fascinerar europeiska researrangörer

Det finns intresse hos centraleuropeiska researrangörer att lägga till Kvarken Destinations i sitt reseutbud. Detta framkommer i Hanken, Svenska handelshögskolans enkät med utländska researrangörer.

Det finns intresse hos centraleuropeiska researrangörer att lägga till Kvarken Destinations i sitt reseutbud. Detta framkommer i Hanken, Svenska handelshögskolans enkät med utländska researrangörer.

En av orsakerna till varför projektet Kvarken Destinations startades, bekräftades i en enkät som genomfördes för researrangörer. Den visade att europeiska researrangörer är intresserade av en 2-in-1-destination där turister får uppleva två länder, Finland och Sverige, under samma resa. Och som havtornsbäret på ostkakan, finns det gott om ren natur och plats på båda sidorna av Kvarken, något som trenden säger är precis vad post-covidturister vill ha.

I mars 2021 genomförde Hanken, Svenska handelshögskolan, en enkät med utländska researrangörer. Undersökningen utfördes genom att man skickade ett onlineformulär via e-post till 49 researrangörer och det gav en svarsfrekvens på 31%. Enkäten besvarades av 14 europeiska researrangörer och en amerikansk, vilka alla är bekanta för personalen vid Kvarken Destinations som träffat dem på olika försäljningsevenemang för turismbranschen.

Enligt researrangörerna är styrkorna i Kvarken Destinations-området 2-in-1, två länder tillsammans, naturen, friluftsaktiviteter och UNESCO:s världsarv. Som svagheter ses å andra sidan att området inte är så känt och det faktum att regionens unika egenskaper kanske inte har marknadsförts tillräckligt för att den ska skilja sig från den stora massan. Några europeiska researrangörer vill kunna paketera regionens turismutbud och önskar sig fler samarbetspartner.

Forest bath, Emmes Retreat
Photo: Janicke Hansen/Kvarken Destinations Contentbank

Hemsidan för det gemensamma turismområdet kvarkendestinations.com var bekant för många researrangörer och de som besökt den berömde hur enkelt de hittat nyttig information på webbplatsen. Enkätresultaten visade att bild-, video- och artikelbanken på hemsidan hade använts relativt lite, men detta beror på att den rådande coronasituationen påverkar resebyråernas verksamhet och att undersökningen hade endast ett begränsat urval av respondenter.

Tack vare utvecklingsprojektet har Kvarken Destinations blivit mera känt bland researrangörerna under de senaste två åren. Enligt undersökningen var kunskapen om destinationen liten fram till för ett par år sedan, men nu upplevde researrangörerna som svarade att deras kunskap om Kvarken som resmål hade förbättrats. Det som researrangörerna känner bäst till är den nordliga färjeförbindelsen mellan länderna. Tack vare det nya fartyget Aurora Botnia har ämnet ofta varit på tapeten vid olika researrangörsträffar, och därför är det något man kommer ihåg. Vi kan dock konstatera att Kvarken fortfarande är ett relativt litet och okänt resmål bland utländska researrangörer.

Det finns intresse hos centraleuropeiska researrangörer att lägga till Kvarken Destinations i sitt reseutbud. Researrangörerna höjer Kvarken till skyarna och säger att vi har alla möjligheter att locka turister efter Covid-19, eftersom vi har naturen, gott om plats och lugnet. Å andra sidan är researrangörerna medvetna om att vår region är relativt okänd, vilket är en utmaning på den stora turistmarknaden i Tyskland eller i övriga Europa. Researrangörerna som svarat på enkäten uppmuntrar oss att fortsätta utveckla och marknadsföra oss för att det nya varumärket ”Kvarken Destinations” ska hitta sin plats på resemarknaden. Det faktum att researrangörerna gav sig tid att svara på vår enkät kan tyda på ett intresse för vår region, men också en vilja att hitta nya intressanta resmål för kunderna. Inga researrangörer som redan har samarbetat en längre tid med Kvarken som resmål hade svarat på enkäten, vilket kan ha påverkat resultatet på frågan om hur känt Kvarken är som resmål.

Researrangörerna frågades om vad Kvarken Destinations ska lyfta fram i sin marknadsföring, när turismen tar fart igen efter pandemin. Det var välbekanta kommentarer vi fick: regionen har alla bitar på plats för att klara sig i konkurrensen; naturen, möjlighet att hålla avstånd till andra och att vi är ett resmål som inte har något med massturism att göra. I marknadsföringen borde vi lyfta fram naturupplevelser, lugnet, hållbarhet, säkerhet och återigen naturen. En researrangör gjorde en träffandesammanfattning:

“You have already what is needed for post corona travel, I mean space and nature.”

Sett från europeisk horisont är resmålen på finska och svenska sidan av Kvarken mycket små vart och ett för sig. Det kan alltså vara förnuftigt att marknadsföra länderna tillsammans på de utländska marknaderna för att göra regionen mera känd, särskilt eftersom researrangörerna berättade att området var ganska okänt. Det faktum att researrangörerna är intresserade av 2-in-1, en kombination av två länder, uppmuntrar till fortsatt gemensamt marknadsföringsarbete för finsk och svensk turism på området Kvarken Destinations.

Aurora Botnia wasaline.com

 

Läs rapporten HÄR

Hör och se Annika Pollari presentera resultaten HÄR

Text: Annika Pollari, Project Coordinator, Hanken School of Economics