GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

Bli medlem

Kvarkenrådet sammanför engagerade medlemmar med ett mycket drivkraftigt partnerskap. Välkommen att kontakta oss för att gå med i det gränsregionala samarbetet! 

Ansök om medlemskap i Kvarkenrådet EGTS

Bli del av ett drivkraftigt partnerskap, en engagerande medlemskultur, stort kontaktnät och gynnsamma samarbetsmöjligheter. Välkommen att ta kontakt med oss för ansökan eller för att diskutera medlemskapets fördelar för er.

Beviljande av medlemskap

Som medlem i Kvarkenrådet kan offentliga juridiska personer/organisationer som vill främja Kvarkenrådets syfte och som uppfyller kraven i förordningens (EU nr1302/2013) artikel 3, punkt 1 godkännas.

Medlemskap beviljas av styrelsen på ansökan genom enhälligt beslut, varvid även medlemskategori fastställs. Medlemskapet fastställs slutgiltigt när behörig myndighet på nationell nivå godkänt meddelandet om inträde.

Kvarkenrådet har följande medlemskategorier:

  • Huvudmedlemmar
  • Kommunmedlemmar
  • Organisationsmedlemmar

Medlemsavgifter

Regioner, landskap och kommuner betalar en årlig avgift utifrån befolkningsunderlag och styrelserepresentation. Medlemsavgiften för följande verksamhetsperiod fastställs årligen av ordinarie årsmöte eller grundande möte. Ta kontakt med oss för mer information om våra medlemsavgifter.

Kvarkenrådets medlemmar

  • Kvarkenrådet EGTS årsmöte är föreningens beslutande organ.
  • Föreningen är registrerad vid Patent- och registerstyrelsen i Finland.
  • Stadgarna är föreningens styrdokument.
  • Stadgarna i pdf format.

Se lista över Kvarkenrådets medlemmar här.

Foto: Esa Siltaloppi

Vilka fördelar ger ett medlemsskap?

Klicka för att läsa mer om medlemsskapets fördelar och Kvarkenrådets samarbetsmöjligheter.