Form3_morkbla
FASTA FÖRBINDELSER

Broar och tunnlar i Europa

Denna rapport är skriven inom projektet ”Kvarken – short cut system”  vars syfte var att utveckla Kvarken – short cut system till en europeisk kommunikationsled och utarbeta en kommunikationsvision som skapar förutsättningarna för regional och gränsregional utveckling. Projektet har avslutats 15.10.2012

Czech Solutions for Electric Aviation

Broar i Europa

Öresundsbron (Danmark/Sverige)

Snedkabelbro och tunnel
Motorväg och dubbelspårig järnväg
Längd: 15,9 km
Invigdes år 2000
Kostnad: 30,1 miljard DKK, ca 4,5 miljarder EUR
PPP-struktur (Partnerskap av privat och offentligt deltagande)

 

öresundsbron

Stora Bältbron (Danmark)

Hängbro, järnvägstunnel
Motorvägs- och järnvägsförbindelse
Invigdes år 1998
Total längd: 17.5 km
Kostnad: 43 miljarder DKK
Finansiering: Ägs och drivs av det statsägda bolaget A/S Storebeltsforbindelsen . Staten Danmark har garanterat alla lån. Finansieras av broavgifter

 

Vasco da Gama-bron (Portugal)

Motorvägsbro över floden Targus nära Lissabon.
Öppnades år 1998
Europas längsta bro.
Längd: 17,2 km
Kostnad: 897 miljoner EUR

Svinesundsbron (Sverige/Norge)

Motorvägsbro
Världens längsta bågbro
Invigdes år 2005
Längd: Bro 700 m, sammanlagt 7 km inkl. vägförbindelser
Kostnad: 1,4 miljarder SEK
Finansiering: Bron har finansierats med lån, som återbetalas med vägavgifter. Beräknad vara finansierad om 20 år efter invigningen.

Planerade broar i Europa

Fehmarn Bält-bron (Danmark/Tyskland)

Motorvägs- och järnvägsbro
Snedkabelbro.
Byggperiod: 2010-2018
Längd: 19 km
Kostnad: 6,1 miljarder EUR inkl anslutande förbindelser
Finansiering: Danmark 4,8 miljarder EUR, Tyskland 800 miljoner EUR (endast för landförbindelsen)
Förväntad återbetalningstid: 25 år

Fehmarn Bält-bron

Messinabron (Italien)

Planerad bro över Messinasundet i Italien (mellan Sicilien och italienska fastlandet).
Sex filer och två servicefiler för biltrafik, för tågtrafiken byggs dubbelspår
Det är osäkert när bron ska byggas, planerad byggstart 2010.
Brotyp: Hängbro
Längd: 3290 m
Uppskattad kostnad: 4,6 miljarder euro (EU-bidrag förväntas stå för ca 10%)
Ca 18 000 fordon/dag

Gibraltarbron (Spanien/Marocko)

Gibraltarbron mellan Spanien och Marocko skulle koppla ihop Europa med Afrika.
En tunnel är ett alternativ. Vattendjupet i Gibraltarsundet är ca 900 meter.
Projektet att koppla ihop Europa och Afrika har diskuterats på regeringsnivå sedan 1979.
Längd: 14 km
Uppskattad kostnad: 15-20 miljarder euro

Tunnlar i Europa

Kanaltunneln (Storbritannien-Frankrike)

Kallas också Eurotunneln
Byggdes mellan åren 1987 och 1993, öppnades 1994.
Längd: 50,5 km
Största djup: 75 meter
Kostnad: 4,65 miljarder pund (vilket motsvarar ca 10 miljarder pund i dag)
Finansieringen sköttes av ett privat konsortium, TransManche Link, bestående av 10 brittiska och franska företag samt 5 banker. I ett senare skede deltog över 200 banker i finansieringen. Även Europeiska Investeringsbanken EIB deltog i finansieringen.

Lærdalstunneln (Norge)

Vägtunnel mellan Lærdal och Aurland i västra Norge.
Förbinder E16 mellan Oslo och Bergen.
Invigdes år 2000
Längd: 24,5 km (världens längsta vägtunnel)
Kostnad: 113 miljoner $US

Marmaray tunneln (Turkiet)

Marmaray-tunneln är en järnvägstunnel under Bosporen.
Projektet inleddes 2004, förväntas stå klart 2012
Längd: 13.6 km
Kostnad: Ca 2,5 miljarder EUR
EU-finansiering: EIB har beviljat lån på 1,05 miljarder EUR. Ytterligare har The Japan Bank for International Cooperation (JCIB) lånat ut 111 miljarder yen till projektet.

Gotthard tunneln (Schweiz)

Järnvägstunnel under alperna i Schweiz.
Planeras bli färdig mellan åren 2015-2018
Kommer att bli världens längsta tunnel när den är färdig.
Längd: 57 km
Beräknad kostnad: Själva tunneln, 4 miljarder €. Total kostnad för ett större infrastruikturpaket inkl. tunneln 17 miljarder €. Finansieras av staten Schweiz.

Czech Solutions for Electric Aviation