Vad händer hos oss?

Nyheter

Välkommen in i vårt nyhetsrum för att ta del av pressmeddelanden och nyhetsinformation om Kvarkenrådet och våra projekt.

Filtrera på ämne
Rensa filter
Partnerskapet för FAIR 2 erhöll omfattande resultat från en studie om hållbar flygtrafik

Partnerskapet för FAIR 2 erhöll omfattande resultat från en studie om hållbar flygtrafik

Förra veckan erhöll partnerskapet för FAIR 2-projektet en studie om hållbar flygtrafik i norra Norden. Studien ger viktiga insikter om såväl regionala resmönster som framtiden för hållbar flygtrafik.

Till nyhet
Gränsöverskridande samarbete över Kvarken en nyckel till framgång i den gröna omställningen

Gränsöverskridande samarbete över Kvarken en nyckel till framgång i den gröna omställningen

I takt med att världen rör sig mot en mer hållbar framtid, står energisektorn inför en rad utmaningar och med dem även möjligheter. Det är tydligt att samarbete, innovation och en stark infrastruktur är nyckeln till den gröna omställningen.

Till nyhet
Kvarkenrådet EGTS tillsätter en beredningsgrupp för energi

Kvarkenrådet EGTS tillsätter en beredningsgrupp för energi

I samband med Kvarkenrådet EGTS årsmöte i Karleby 23–24.5, tillsattes en beredningsgrupp för energi. Under Kvarkenrådets styrelse kan beredningsgrupper med specifika fokusområden tillsättas och beredningsgruppen för energi blev den andra gruppen som tillsattes.

Till nyhet
Kvarkenrådet EGTS med partnerskap fick finansiering för tre nya förstudier

Kvarkenrådet EGTS med partnerskap fick finansiering för tre nya förstudier

EU-programmet Interreg Aurora har beviljat finansiering för Kvarkenrådets tre nya förstudier som berör kultur samt universitetssamarbete i Kvarkenregionen. Två av förstudierna har redan startat under april.

Till nyhet
Mats Brandt belyser vikten av försörjningsberedskap och Nordic Connector vid Europaforum

Mats Brandt belyser vikten av försörjningsberedskap och Nordic Connector vid Europaforum

Under Europaforum Norra Sverige i Sundsvall tog Mats Brandt, landskapsdirektör från Österbottens förbund och representant för Kvarkenrådet, tillfället i akt att framhäva både Finlands långa tradition av försörjningsberedskap och det framåtblickande projektet Nordic Connector.

Till nyhet
The Bothnian Coastal Route project participated in the Swedish Workshop in Södertälje

The Bothnian Coastal Route project participated in the Swedish Workshop in Södertälje

The Interreg Aurora funded project Bothnian Coastal Route, encompassing 13 destinations around the Bothnian Bay and over the Kvarken strait, participated in Swedish Workshop in Södertälje in April.

Till nyhet
Strand och Skinnari gav tyngd åt regionernas röst på Järnvägsforum Norr 2024

Strand och Skinnari gav tyngd åt regionernas röst på Järnvägsforum Norr 2024

Riksdagsledamöterna Joakim Strand (SFP) och Ville Skinnari (SDP) deltog aktivt i konferensen Järnvägsforum Norr 2024, som ägde rum i Sundsvall den 18-19 april.

Till nyhet
Braincade Generates Innovations

Braincade Generates Innovations

Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match, and Excess Heat Framework were four innovative ideas presented during Braincade, with a focus on low-temperature excess heat. An event where creative brainstorming is mixed with arcade gaming, organized through the Bothnia Green Energy project and the University of Vaasa.

Till nyhet
The Bothnia Green Energy team held a seminar about IoT and smart buildings during EnergyWeek

The Bothnia Green Energy team held a seminar about IoT and smart buildings during EnergyWeek

The Bothnia Green Energy project organised a seminar on EnergyWeek in Vaasa. During the seminar, the audience got to learn about the challenges and opportunities of integrating Internet of Things (IoT) and smart buildings.

Till nyhet
Kick-off i Umeå för FAIR 2-projektet för hållbar flygtrafik

Kick-off i Umeå för FAIR 2-projektet för hållbar flygtrafik

Den 15 februari hölls ett referensgruppsmöte i Umeå för FAIR 2-projektet, som fokuserar på att öka förståelsen för efterfrågan på hållbar flygtrafik i regionen.

Till nyhet
Förstärkning av Västerbotten, Österbotten och det Nordiska Samarbetet – Fokus på Kvarkensamarbetet vid Västerbotten på Grand Hôtel 2024

Förstärkning av Västerbotten, Österbotten och det Nordiska Samarbetet – Fokus på Kvarkensamarbetet vid Västerbotten på Grand Hôtel 2024

Aktörer från politik, näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor samlades på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Årets tema var: "Västerbotten, föregångare i omställning. Hur höjer vi tempot?”.

Till nyhet
Öst-västliga samarbetet över Kvarken – Livsnerven för en dynamisk framtid i norra Norden

Öst-västliga samarbetet över Kvarken – Livsnerven för en dynamisk framtid i norra Norden

Riksdagsledamoten Mikko Savolas och regionråd Rickard Carstedts insändare lyfter behovet av förstärkta öst-västliga transportvägar.

Till nyhet
En projekt- och ekonomiassistent har anställts till Kvarkenrådets nya kontor i Umeå

En projekt- och ekonomiassistent har anställts till Kvarkenrådets nya kontor i Umeå

Kvarkenrådet EGTS har anställt Ella Back till projekt- och ekonomiassistent från och med 8.1.2024. Ella kommer vara placerad i Kvarkenrådets nya kontor i Umeå.

Till nyhet
Projektet Bothnian Coastal Route gör debut på norra Europas största resemässa

Projektet Bothnian Coastal Route gör debut på norra Europas största resemässa

Bothnian Coastal Route är ett projekt finansierat av Interreg Aurora och innefattar 13 destinationer längs kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken. Under 2024 kommer projektet att delta i 8-10 mycket viktiga europeiska marknadsföringsevenemang som riktar sig till researrangörer. Det första är Matka Workshop Day i Helsingfors i januari.

Till nyhet
Kvarkenrådet förstärks med en ny anställning i Vasa

Kvarkenrådet förstärks med en ny anställning i Vasa

Kvarkenrådet EGTS har anställt Sarah Väre till tillväxtchef från och med 1.12.2023.

Till nyhet
Organisationsformen EGTS förbättrar Kvarkenrådets möjligheter att stärka regionen

Organisationsformen EGTS förbättrar Kvarkenrådets möjligheter att stärka regionen

Kvarkenrådet blev det första helnordiska EGTS-området 31.12.2020. Under de tre åren som organisationsformen EGTS har varit i bruk, har bland annat Kvarkenrådets förutsättningar för att stärka regionen förbättrats och hanteringen av gränsöverskridande projekt underlättats.

Till nyhet
Framtidens Norden i Nato

Framtidens Norden i Nato

Både Jens Stoltenberg och den norska försvarskommissionen framhäver behovet av förbättrade öst-västliga transportvägar i de nordiska länderna. Vi anser det viktigt att inkludera ett nordiskt perspektiv i debatten om nationella transportplaner.

Till nyhet
Gemensamma hållbarhetsmål gör att kustregionen runt Bottenviken kan erbjuda besökarna enhetliga upplevelser

Gemensamma hållbarhetsmål gör att kustregionen runt Bottenviken kan erbjuda besökarna enhetliga upplevelser

Ungefär 60 personer deltog via sina datorer i webbinariet Sustainable Coastal Tourism som arrangerades av Interreg Aurora-projektet Bothnian Coastal Route den 31 oktober 2023. Den första delen av webbinariet utgjordes av en paneldiskussion där olika aspekter på hållbarhet behandlades.

Till nyhet
Hållbarhet bör kommuniceras som något kunden har nytta av

Hållbarhet bör kommuniceras som något kunden har nytta av

Xavier Font, som höll den sista presentationen under webbinariet Sustainable Coastal Tourism arrangerat av projektet Bothnian Coastal Route, talade om hur man marknadsför och kommunicerar hållbarhetsmetoder. Han uppmuntrade alla att experimentera med sin kommunikation, eftersom det ger nya möjligheter att lära sig av det man gör.

Till nyhet
Kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken ur en resejournalists synvinkel – en perfekt blandning av natur och kultur

Kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken ur en resejournalists synvinkel – en perfekt blandning av natur och kultur

Resejournalisten Andrea Ullius var en av talarna under webbinariet Sustainable Coastal Tourism som arrangerades av Interreg Aurora-projektet Bothnian Coastal Route. Han beskrev kustområdet runt Bottenviken som en unik plats som har mycket att erbjuda sina besökare.

Till nyhet
FAIR 2 – Demand study for regional sustainable aviation

FAIR 2 – Demand study for regional sustainable aviation

The Kvarken Council EGTC is searching for a consultant for an assignment that includes conducting a study that maps the demand for regional air transport. The survey will target residents, businesses, and public organizations in the study area.

Till nyhet
Energisamarbete och hållbara transporter är viktigare än någonsin tidigare

Energisamarbete och hållbara transporter är viktigare än någonsin tidigare

Fredagen den 11 augusti hölls den andra delen av Kvarkenrådets evenemang under Wasa Future Festival. Energisamarbete och hållbara transporter i Kvarkenregionen var temat för evenemanget.

Till nyhet
Infrastruktur, marknadsföring och samarbete behövs för att locka människor till Kvarkenregionen

Infrastruktur, marknadsföring och samarbete behövs för att locka människor till Kvarkenregionen

Kvarkenrådet EGTS var en av medarrangörerna under Wasa Future Festival 2023. Under det första evenemanget som hölls på torsdag, väcktes det diskussioner kring bland annat de stora investeringarna i Kvarkenregionen, kompetensförsörjningen och den fasta förbindelsen.

Till nyhet
Samarbete och konkurrens behövs när man står inför den gröna omställningen

Samarbete och konkurrens behövs när man står inför den gröna omställningen

Viktor Salenius, en av huvudtalarna på Kvarkenrådets event under Wasa Future Festival, argumenterade att energiomställningen och klimatkrisen som vi står inför gör samarbetsformer nödvändiga i Kvarkenregionen.

Till nyhet
Finland och Sverige behöver mer långsiktigt tänkande

Finland och Sverige behöver mer långsiktigt tänkande

Niklas Eklund, huvudtalare på Kvarkenrådets event på torsdag under Wasa Future Festival, kritiserade de nordiska länderna för att de inte vet vad Ryssland gör i Arktis.

Till nyhet
Goda nyheter för samarbete i Kvarkenregionen – Finska regeringsprogrammet innehåller flertalet positiva signaler för Kvarkenrådet med samarbetspartners

Goda nyheter för samarbete i Kvarkenregionen – Finska regeringsprogrammet innehåller flertalet positiva signaler för Kvarkenrådet med samarbetspartners

Den nya finska regeringen, bestående av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna, presenterade i fredags en omfattande regeringsförklaring. Programmet för 2023–2027, med titeln ”Ett starkt och engagerat Finland” är 259 sidor långt och levererar många positiva delar som berör tydligt Kvarkenregionen och nordiskt samarbete.

Till nyhet
Kvarkenrådet EGTS med partnerskap fick finansiering för ytterligare två nya projekt

Kvarkenrådet EGTS med partnerskap fick finansiering för ytterligare två nya projekt

EU-programmet Interreg Aurora har beviljat finansiering för två nya projekt som berör bland annat hållbart flygande, FAIR 2 och New North.

Till nyhet
Bothnian Coastal Route: Inventory of the companies and attractions

Bothnian Coastal Route: Inventory of the companies and attractions

An inventory is to create an understanding of the overall offering of the coastline today like travel reason and travel attractiveness, but also to create an understanding of which activities, efforts and targets have been carried out for a sustainable destination development

Till nyhet
Bothnian Coastal Route: Driving Sustainable Development

Bothnian Coastal Route: Driving Sustainable Development

The knowledge and preconditions for sustainable tourism development are strengthened as well as the profitability and year-round activity of tourism in the local economy

Till nyhet
Startmöte med organisationerna som marknadsför destinationerna

Startmöte med organisationerna som marknadsför destinationerna

Projektet Bothnian Coastal Route, som innefattar destinationer i norra Finland och Sverige, syftar till att göra kustrutten kring Bottenviken och över Kvarken mera känd som en attraktiv resväg för både utländska besökare och lokalbefolkningen. I mars 2023 ordnade projektgruppen ett första möte i Haparanda med organisationer som marknadsför turistmål i hela projektområdet. Syftet var att samla hela projektområdet för att tillsammans definiera innehållet i projektet, skapa en känsla av samhörighet, etablera nätverk och en gemensam strategi för arbetsprocessen framöver.

Till nyhet
Elflygsprojektet FAIR vann Regio Stars Västerbotten!

Elflygsprojektet FAIR vann Regio Stars Västerbotten!

Den 31.5.2023 tillkännagavs vinnarna av Regio Stars Västerbotten priset vid Region Västerbottens Mötesplats Lycksele. Kvarkenrådets projekt FAIR var en av årets vinnare.

Till nyhet
Kvarkenrådets kansli vill tacka de avgående styrelsemedlemmarna

Kvarkenrådets kansli vill tacka de avgående styrelsemedlemmarna

I samband med Kvarkenrådet EGTS årsmöte den 26 maj avtackades de avgående styrelsemedlemmarna. Bland annat en av de långvarigaste styrelsemedlemmarna och Kvarkenrådets tidigare ordförande Lennart Holmlund avgick.

Till nyhet
Kvarkenrådets första strategi som en Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete

Kvarkenrådets första strategi som en Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete

Kvarkenrådet EGTS medlemmar har godkänt en ny och helt omarbetad strategi för Kvarkensamarbete med sikte på 2030 på grupperingens årsmöte 26 maj 2023.

Till nyhet
Styrelsen för Kvarkenrådet EGTS driver viktiga trafik- och infrastrukturfrågor

Styrelsen för Kvarkenrådet EGTS driver viktiga trafik- och infrastrukturfrågor

Kvarkenrådets styrelse kan tillsätta nödvändiga utskott inom ramen för Kvarkenrådets verksamhet och det första utskottet som tillsatts är beredningsgruppen för trafik- och infrastruktur. Gruppen har redan besökt den finska riksdagen och träffat representanter från bland annat Miljöministeriet och Försvarsministeriet i Finland samt FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige.

Till nyhet
Workshop on cross-border cooperation in the Nordic Battery Belt

Workshop on cross-border cooperation in the Nordic Battery Belt

As a part of the Nordic Battery Belt – Feasibility study, a workshop was held in Umeå to lay the foundation for continued cross-border cooperation in the Nordic Battery Belt region.

Till nyhet
Esa Eranti: Transportinfrastruktur i nationalekonomisk brytning

Esa Eranti: Transportinfrastruktur i nationalekonomisk brytning

En fast förbindelse över Kvarken är vettigare än att satsa miljarder på höghastighetståg, skriver Esa Eranti.

Till nyhet
Innovationer, hållbara energilösningar och gränsöverskridande samarbete i det nya Bothnia Green Energy-projektet

Innovationer, hållbara energilösningar och gränsöverskridande samarbete i det nya Bothnia Green Energy-projektet

Det treåriga Interreg Aurora projektet Bothnia Green Energy startade vid årsskiftet. Projektet ska stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken. Regionens energibolag är involverade i projektet.

Till nyhet
Många nya medlemmar 2022

Många nya medlemmar 2022

Det gränsöverskridande samarbetet och projektsamverkan är några exempel på orsaker som lockar organisationer att söka medlemskap i Kvarkenrådet EGTS. Under 2022 har många organisationer visat intresse för att bli medlemmar i Kvarkenrådet.

Till nyhet
FAIR-projektet var nominerat för Arctic Awards 2022

FAIR-projektet var nominerat för Arctic Awards 2022

FAIR-projektet var en av finalisterna i Arctic Awards 2022. Under Arctic Awards ceremonin, som ordnades i Uleåborg, tillkännagavs att Wasteless Karelias projektet hade röstats till vinnare.

Till nyhet
Direktörens återblick

Direktörens återblick

Mathias Lindströms återblick på året 2022.

Till nyhet
Understöd för att stärka samverkan och unga brottares förutsättningar

Understöd för att stärka samverkan och unga brottares förutsättningar

Kvarkenrådet beviljar bidrag för aktiviteter som stärker kontakterna mellan Sverige och Finland i Kvarkenregionen. I slutet av 2021 beviljades Umeå Brottning understöd för tränings- och tävlingsutbyte tillsammans med finska brottare och föreningar. I samverkansprojektet låg aktiviteter på båda sidor om Kvarken, med avslutning i Umeå och den internationella turneringen Umeå Wrestling Battle. Turneringen ägde rum 14–16 oktober 2022.

Till nyhet
Nytt gränsöverskridande samarbete ska lyfta kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken – Kustnära upplevelser året om, med hållbarhet i fokus

Nytt gränsöverskridande samarbete ska lyfta kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken – Kustnära upplevelser året om, med hållbarhet i fokus

Projektet Bothnian Coastal Route ska öka kännedomen om kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken som en attraktiv resväg för både utländska besökare och lokalbefolkning. Genom projektet vill man öka anledningarna till att besöka destinationerna längs med rutten för att upptäcka deras rika produktutbud och samtidigt skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt. Partnerskapet tog emot beskedet om beviljad finansiering av det nya turismprojektet med stor glädje.

Till nyhet
De första Interreg Aurora-projekten godkändes – Kvarkenrådet och dess partners fick finansiering för tre nya projekt

De första Interreg Aurora-projekten godkändes – Kvarkenrådet och dess partners fick finansiering för tre nya projekt

Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten för finansieringsperioden 2021-2027. De två styrkommittéerna för delområde Sápmi och delområde Aurora träffades den 22–23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Styrkommittéerna godkände 27 projekt i den första ansökningsomgången, och mer än 21 miljoner euro fördelades.

Till nyhet
Kvarkenrådets nya strategi tar form

Kvarkenrådets nya strategi tar form

Kvarkenrådet EGTS arbetar med att ta fram en ny strategi för verksamheten.

Till nyhet
Kvarkenrådet EGTS har ansökt om finansiering till tre nya projekt

Kvarkenrådet EGTS har ansökt om finansiering till tre nya projekt

Kvarkenrådet har på uppdrag och i samråd med sina medlemmar och partners ansökt om finansiering till tre nya projekt från EU-programmet Interreg Aurora. Projekten är Bothnian Coastal Route, Bothnia Green Energy och en förstudie för Nordic Battery Belt.

Till nyhet
Åsa Ågren Wikström valdes till vice ordförande i Scandria Alliance

Åsa Ågren Wikström valdes till vice ordförande i Scandria Alliance

Generalförsamlingen för Scandria Alliance sammanträdde i Potsdam den 7 oktober 2022. Under sitt möte enades generalförsamlingen om att lägga ett nytt fokus på urbana knutpunkter och valde nya vice ordföranden.

Till nyhet
Berättelsen om Harjus bastu tog mig till Skottland

Berättelsen om Harjus bastu tog mig till Skottland

Läs om Carina Granö-Träskelins resa till Skottland via StoryTagging-projektet.

Till nyhet
Samarbete behövs när man försöker attrahera kompetent arbetskraft

Samarbete behövs när man försöker attrahera kompetent arbetskraft

Det händer mycket just nu inom batteriindustrin i Kvarken- och Nordlandregionen. Nya investeringar i batteriproduktionen skapar ett behov av fler invånare och regionen måste marknadsföras och regionens varumärke stärkas för att attrahera arbetskraften som behövs.

Till nyhet
Rapport: Lärdomar från färjesektorn när elflyg så småningom tas i bruk i Norge

Rapport: Lärdomar från färjesektorn när elflyg så småningom tas i bruk i Norge

En ny rapport från forskare vid Handelshögskolan vid Nord universitet har undersökt hur norsk färjeverksamhet har elektrifierats och vad flygtrafiken kan lära sig av färjesektorn.

Till nyhet
FAIR-projektet har kartlagt vad som krävs för att bli en tidig implementerare av elflyg

FAIR-projektet har kartlagt vad som krävs för att bli en tidig implementerare av elflyg

Elflygsprojektet FAIR är på slutrakan – slutkonferensen pågår och slutrapporten, som beskriver hur regionen ska gå till väga för att möjliggöra regionala elflyg, kan nu läsas i sin helhet.

Till nyhet
Hamnarna och lokala leveranskedjor behöver utvecklas för att leva upp till kommande behov

Hamnarna och lokala leveranskedjor behöver utvecklas för att leva upp till kommande behov

Den pågående utvecklingen inom batteriindustrin i norra Finland, Sverige och Norge har blivit en central del av den regionala utvecklingen de senaste åren. Flera nya produktionsanläggningar i olika delar av batterivärdekedjan etableras, inte minst i städerna Vasa, Karleby, Skellefteå och Mo i Rana – det nordiska batteribältet. Den framväxande batteriindustrin medför efterfrågan på grön energi och kompetent arbetskraft, men den kommer också att kräva kostnadseffektiva och hållbara transporter.

Till nyhet
Storslagen 50-årsfest

Storslagen 50-årsfest

Kvarkenfest, som ordnades för att Kvarkenrådet och det officiella samarbetet över Kvarken fyller 50 år, blev en succé. Eventkoordinatorn Fredrik Furu ser fram emot fler kulturevenemang som bygger broar.

Till nyhet
Mer detaljerade utredningar om en fast förbindelse över Kvarken behövs

Mer detaljerade utredningar om en fast förbindelse över Kvarken behövs

Under Kvarkenrådets evenemang på Wasa Future Festival lördagen den 13 augusti låg fokus mest på den fasta förbindelsen över Kvarken.

Till nyhet
Flera möjligheter med elflyg samt en växande transportefterfrågan i Kvarkenregionen

Flera möjligheter med elflyg samt en växande transportefterfrågan i Kvarkenregionen

Kvarkenrådet ordnade ett evenemang under Wasa Future Festival. Vid evenemanget presenterade elflygsprojektet FAIR och projektet Nordic Battery Belt Logistics vad som hänt i projekten under den senaste tiden.

Till nyhet
Historier från Kvarkens skärgård

Historier från Kvarkens skärgård

Under augusti och september berättas det lokala historier runtomkring i Kvarkens skärgård i form av berättarkvällar. StoryTagging-projektet är en av arrangörerna.

Till nyhet
Det värdefullaste är att mötas – KvarkenTalks lyckades med att skapa dialog

Det värdefullaste är att mötas – KvarkenTalks lyckades med att skapa dialog

Före Kvarkenfest den 18.6 ordnades KvarkenTalks-evenemanget för inbjudna gäster vid Villa Sandviken. Temat för regionens kultur- och näringslivsforum var att bygga framtiden.

Till nyhet
Riktlinjer om investeringar i laddinfrastruktur för regionala flygplatser

Riktlinjer om investeringar i laddinfrastruktur för regionala flygplatser

I en ny rapport inom FAIR-projektet undersöks vilken kunskap som måste inhämtas för att förbereda regionala flygplatser för eldrivna flygplan. Och vilka åtgärder som måste vidtas för att omvandla denna kunskap till handling och resultat.

Till nyhet
FAIR webinar with Nord University

FAIR webinar with Nord University

On June 20th 2022, the FAIR project arranged a webinar with Nord University, on the topic of how to electrify regional aviation in Norway.

Till nyhet
Transportforum 2022 – kom och diskutera elflyg med oss!

Transportforum 2022 – kom och diskutera elflyg med oss!

Elflygsprojektet FAIR har flera talare på plats på Transportforum i Linköping 16–17 juni.

Till nyhet
Årsmöte och nya medlemmar!

Årsmöte och nya medlemmar!

Antalet medlemmar och intresset för medlemskap har ökat under Kvarkenrådets första verksamhetsår som EGTS

Till nyhet
Kvarkenfest publicerar fem nya artister – One Desire Philharmonic Rock Orchestra på Elisa Stadion i Vasa 18.6.2022

Kvarkenfest publicerar fem nya artister – One Desire Philharmonic Rock Orchestra på Elisa Stadion i Vasa 18.6.2022

Kvarkenfest 18.6.2022 har tidigare publicerat huvudartisterna Tove Styrke (swe), BESS (fi), Lisa Miskovsky (swe), Elonkerjuu (fi) och KAJ (fi). Nu kompletteras artistlistan med One Desire Philharmonic Rock Orchestra. Samtidigt publiceras att sammansättningen Kvarken Allstars kompletteras med Johan Becker, Malin Jonsson och Fredrik Furu. Även DJ FANNY annonseras som underhållare under Kvarkenfest på Elisa Stadion.

Till nyhet
Regional samverkan för framtidens flyg

Regional samverkan för framtidens flyg

Elflygsprojektet FAIR har besökt flygplatser i Norge, Sverige och Finland. Intrycken från alla möten och diskussioner kommer att bidra till det fortsatta arbetet som kommer att presenteras på en slutkonferens i Skellefteå den 20–21 september.

Till nyhet
Electric aviation is already a reality at Skellefteå Airport

Electric aviation is already a reality at Skellefteå Airport

Robert Lindberg, CEO at Skellefteå Airport which is one of the world’s first fossil-free airports, held an inspiring presentation at EnergyWeek in Vaasa.

Till nyhet
The FAIR team held a seminar on electric aviation during EnergyWeek in Vaasa

The FAIR team held a seminar on electric aviation during EnergyWeek in Vaasa

The FAIR project held a seminar on EnergyWeek in Vaasa with electric aviation as the topic. The audience got to learn that flying with electric airplanes is something that’s happening already today even though many see it as something distant in the future.

Till nyhet
The 9th FAIR competence webinar on the topic of Electric Aviation as a booster in the Kvarken Region

The 9th FAIR competence webinar on the topic of Electric Aviation as a booster in the Kvarken Region

On February 17th, 2022, the FAIR project arranged a webinar with FAIR project management Tyréns, on the topic of Electric Aviation as a booster in the Kvarken Region.

Till nyhet
Vill du synas på Kvarkenfest?

Vill du synas på Kvarkenfest?

Om ditt företag vill synas på festivalen kan du ta kontakt med eventkoordinator Fredrik Furu.

Till nyhet
Tove Styrke, BESS, Lisa Miskovsky och Elonkerjuu uppträder på Kvarkenfest

Tove Styrke, BESS, Lisa Miskovsky och Elonkerjuu uppträder på Kvarkenfest

Umeås popdrottning Tove Styrke, Melodifestival-aktuella Lisa Miskovsky, UMK-deltagaren BESS och finska Österbottens stolthet Elonkerjuu är några av de nya artistsläppen till sommarens Kvarkenfest på Elisa Stadion i Vasa 18.6. Sedan tidigare är bl.a. humorgruppen KAJ, Sveriges första Idol-vinnare Daniel Lindström och Österbottens första Voice of Finland-vinnare Antti Railio klara för festivalen.

Till nyhet
StoryTagging och Världsberättardagen – sänd in din berättelse

StoryTagging och Världsberättardagen – sänd in din berättelse

Inför Världsberättardagen 2022 inbjuder vi dig att dela med dig av en platsbaserad berättelse från Kvarkenregionen. Skriv ner eller banda in din lokala berättelse under februari!

Till nyhet
Så här kanske du köper en billig flygbiljett i framtiden

Så här kanske du köper en billig flygbiljett i framtiden

Vi är vana vid flyg med strikta tidtabeller, som är planerade långt på förhand. Men tänk om avgångstiderna inte var fixerade utan flexibla? Och tänk om du kunde få billigare biljett ju mer flexibel du var med din egen avgångstid?

Till nyhet
FAIR Panel on the RISE Volta app and Implications for the Future Regional Electric Air System

FAIR Panel on the RISE Volta app and Implications for the Future Regional Electric Air System

On Tuesday November 30th, we held a Panel on the FAIR Volta app and Implications for the Future Regional Electric Air System. The aim was to debate implications and explore possible uses, values, and societal scenarios from some of the different perspectives that are linked to the prototype.

Till nyhet
Elflyget öppnar nya möjligheter för regionalflyget

Elflyget öppnar nya möjligheter för regionalflyget

När elflygen om några år kommer ut på marknaden kan de komma att revolutionera flygbranschen. Det handlar inte bara om att flyget blir miljövänligt, utan också om att helt nya rutter plötsligt kan bli lönsamma.

Till nyhet
5 myter om elflyg

5 myter om elflyg

Är elflyg en utopi? Och om det någonsin blir verklighet – vågar man då sätta sig i ett sådant plan? Vi reder ut de största missförstånden gällande elflyg

Till nyhet
Kvarkenrådet förstärks med nya anställningar i Umeå och Vasa

Kvarkenrådet förstärks med nya anställningar i Umeå och Vasa

Vi önskar både Ida-Maria och Veronica välkommen i arbetsgemenskapen och är glada över nya samarbetsformer med Föreningen Norden Västerbotten!

Till nyhet
Jämställdhet – en konkurrensfördel i besöksnäringen

Jämställdhet – en konkurrensfördel i besöksnäringen

Besöksnäringen är en av världens största och snabbast växande näringar. För att vi i Kvarken ska stå oss i konkurrensen, behöver vi leva upp till förväntningarna hos dagens konsumenter – men också morgondagens. Kvarken destinations projektet har utvecklat en jämställdhetsguide som som är tänkt som inspiration och enkel vägledning. Läs mer och bekanta dig med guiden!

Till nyhet
The sixth FAIR competence network webinar on electric aviation 2021 technology overview

The sixth FAIR competence network webinar on electric aviation 2021 technology overview

The FAIR project aims to share knowledge in the field of electric aviation. As a step to disseminate project information and share insights, the project hosted a webinar on October 27th with project partners BioFuel Region and MidtSkandia on guidelines for implementation

Till nyhet
Spring in på festival!

Spring in på festival!

Kvarkenrådet fyller 50 år och firar med en stor Kvarkenfest på Elisa Stadion i Vasa lö 18.6.2022

Till nyhet
Elflyg kan bli verklighet om bara några år

Elflyg kan bli verklighet om bara några år

Elflyg är inte så utopiskt som det kanske låter. Det finns flera företag som jobbar med att utveckla passagerarplan som drivs med el, och planen kan vara i kommersiellt bruk redan om fem år

Till nyhet
Nordic Battery Belt Logistics Partnership Kicks Off in Skellefteå

Nordic Battery Belt Logistics Partnership Kicks Off in Skellefteå

The project partners gather today in Skellefteå for a kick-off. The purpose of the kick-off is to anchor the project’s implementation in general, to hold a starting meeting with our contracted consultancy firm Ramboll, and to regard current events in Skellefteå

Till nyhet
Kvarkentrafiken

Kvarkentrafiken

Hösten 2021 nåddes kulmen av ett över 10 år långt intensivt arbete med en första jungfrufärd för Aurora Botnia. En stor milstolpe och ett konkret resultat av en mycket lyckad och långsiktig kraftansträngning.

Till nyhet
Har du en produkt eller ett företag med historia och som kan väcka intresse hos andra?

Har du en produkt eller ett företag med historia och som kan väcka intresse hos andra?

Vi söker företag inom turism eller verksamheter med turistisk anknytning som bär på en intressant historia, produkthistoria, något lyckat sammanträffande, legender och så vidare, eller som är på en plats vars historia kan vara intressant för andra.

Till nyhet
Nordiska batteribältet ska bli branschens Silicon Valley

Nordiska batteribältet ska bli branschens Silicon Valley

” The green shift is on the rise.” För att nå ambitionerna i de klimatmål som satts upp måste vi mångdubbla våra ansträngningar, menar Tom Einar Jensen, VD för norska FREYR Battery. Här kan, och ska, det nordiska batteribältet spela en nyckelroll.

Till nyhet
Kvarkenregionen – en global framtidsregion med guldläge

Kvarkenregionen – en global framtidsregion med guldläge

Kvarkenregionen står nu inför vad kan beskrivas som en ”game changer” – ett verkligt guldläge. Flera nya megainvesteringar är på gång i regionen och vi kan förmodligen inte ännu föreställa oss alla effekterna av dem. Men - här finns plats, här finns kompetens, ren natur och fin boendemiljö och det är här framtidsbranscherna nu etablerar sig. Hur ska vi möta deras behov?

Till nyhet
Ett steg närmare regional elflygstrafik

Ett steg närmare regional elflygstrafik

Det tvååriga projektet FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) startades för drygt ett år sedan och kan sammanfattas som ett första steg i förberedandet av Kvarkenregionen för en tidig implementering av elflyg. Under Wasa Future Festival fick vi veta mer om vad som gjorts inom projektet under årets gång. Kontentan av presentationerna var tydlig - tekniken finns redan, den utvecklas i en rasande takt och det som nu krävs är vilja och mod att fatta fler gemensamma beslut.

Till nyhet
Kvarkenrådet medverkar i Wasa Future Festival 11–14.8!

Kvarkenrådet medverkar i Wasa Future Festival 11–14.8!

Lördagen 14 augusti kl. 10.30-14.15 står Kvarkenrådet som arrangör i helheten Wasa Future Festival

Till nyhet
Projektledare Marianne Sjöströms sommarhälsning

Projektledare Marianne Sjöströms sommarhälsning

Naturen, frisk luft, gott om utrymme och säkerhet lockar. Nya färjan och två länder fascinerar

Till nyhet
The fift FAIR competence network webinar on public procurement of flights

The fift FAIR competence network webinar on public procurement of flights

The purpose of the competence network is to gather and engage actors for the active exchange of expertise and knowledge

Till nyhet
Platsbaserade berättelser

Platsbaserade berättelser

Företagare som har ett turistiskt syfte eller en turistisk anknytning: Nu är vi intresserade av just dig och din berättelse för att kunna sätta din plats eller produkt på kartan

Till nyhet
Hälsning från projektledarna i projektet FAIR

Hälsning från projektledarna i projektet FAIR

"Det är en otroligt spännande tid att arbeta med gränsregional utveckling i Kvarkenregionen just nu och allt händer snabbt"

Till nyhet
Snabb teknikutveckling möjliggör regionala elflygslinjer inom 5–10 år

Snabb teknikutveckling möjliggör regionala elflygslinjer inom 5–10 år

Projektet FAIR utreder eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen och har publicerat en unik sammanställning över den tekniska utvecklingen inom elflygsindustrin. Rapporten beskriver befintliga och framtida flygplansmodeller som drivs av batterier eller bränsleceller, gällande regelverk och behovet av ny flygplatsinfrastruktur.

Till nyhet
Framtiden för eldriven flygtrafik i Kvarkenregionen

Framtiden för eldriven flygtrafik i Kvarkenregionen

Rapporten, Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, som FAIR-projektet beställt av WSP är färdig.

Till nyhet
”Coronasommaren” 2020 satte fart på utvecklingen av naturaktiviteter i Kvarkenregionen

”Coronasommaren” 2020 satte fart på utvecklingen av naturaktiviteter i Kvarkenregionen

Hanken gjorde en undersökning om turismen i Kvarkenregionen sommaren 2020, där man tittade på resestatistik, resetrender och intervjuade turistchefer på sju destinationer i Kvarkenregionen. Här kommer du åt både rapporten och en kort summering

Till nyhet
Kvarkenrådet EGTS valde nya ordföranden

Kvarkenrådet EGTS valde nya ordföranden

Kvarkenrådet EGTS första årsmöte hölls i slutet av maj 2021. På årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden och ordförande och viceordföranden valdes. Presidiet utökades från Kvarkenrådets föreningstider från två till fyra med en ordförande och 3 viceordförande.

Till nyhet
2-in-1-resmål i naturens famn fascinerar europeiska researrangörer

2-in-1-resmål i naturens famn fascinerar europeiska researrangörer

Det finns intresse hos centraleuropeiska researrangörer att lägga till Kvarken Destinations i sitt reseutbud. Detta framkommer i Hanken, Svenska handelshögskolans enkät med utländska researrangörer.

Till nyhet
The fourth FAIR competence network webinar on sustainable aviation in Norway

The fourth FAIR competence network webinar on sustainable aviation in Norway

The purpose of the competence network is to gather and engage actors for the active exchange of expertise and knowledge

Till nyhet
Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt

Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt

Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna

Till nyhet
Czech Solutions for Electric Aviation

Czech Solutions for Electric Aviation

Eight selected Czech companies presented their solutions to a total of more than 80 participants

Till nyhet
Destination Kvarken – hälsning från senaste internationella workshop

Destination Kvarken – hälsning från senaste internationella workshop

Europeiska byråer som inte har haft Norden som destination, vill nu ta med de nordiska länderna i sitt utbud.

Till nyhet
Virtuella inspirerande säljmöten

Virtuella inspirerande säljmöten

Positiv respons och intresse för vårt gemensamma resmål ger arbetsglädje – NORDEUROPA 2021

Till nyhet
Kvarkenrådet är nu det första nordiska EGTS-området

Kvarkenrådet är nu det första nordiska EGTS-området

EU:s officiella tidning Official Journal of the European Union har idag publicerat förändringen. Därmed kan vi nu erbjuda regionen en ännu mer intressant samarbetspartner ur alla perspektiv!

Till nyhet
Electric propulsion systems – Shaping the future of the aviation industry and changing how the world views transportation

Electric propulsion systems – Shaping the future of the aviation industry and changing how the world views transportation

The FAIR webinar welcomed Mr. Roei Ganzarski, CEO magniX on the theme of electric propulsion systems, shaping the future of the aviation industry and changing how the world views transportation.

Till nyhet
Kursen med samarbete över gränserna i fokus får fortsättning

Kursen med samarbete över gränserna i fokus får fortsättning

Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa arrangerar kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen även 2021

Till nyhet
Har du en innovation kopplad till flyg, elektrifiering eller alternativa bränslen?

Har du en innovation kopplad till flyg, elektrifiering eller alternativa bränslen?

Har du en intressant och banbrytande innovation kopplad till flyg, elektrifiering eller alternativa bränslen Är du verksam i Österbotten, Södra Österbotten och Centrala Österbotten i Finland eller Västerbotten eller Västernorrland i Sverige?

Till nyhet
Projektledare Marianne Sjöströms hälsning

Projektledare Marianne Sjöströms hälsning

Projekt Destination Kvarken har ansökt om förlängning med fem månader till slutet av 2021 samtidigt som vi snart går in för det sista verksamhetsåret.

Till nyhet
Idag lanserar Kvarkenrådet ny hemsida och grafisk profil

Idag lanserar Kvarkenrådet ny hemsida och grafisk profil

En ny organisation. Ny hemsida. Nytt utseende. Nästan samma som tidigare, men mycket enklare och snyggare!

Till nyhet
Projektet Öst-västliga stråkets slutmål i sikte

Projektet Öst-västliga stråkets slutmål i sikte

En bättre tillvaro här uppe i norr - en ökad konkurrenskraft, bättre livsmiljö för fler människor och en ökad social, kulturell och ekonomisk integration är de långsiktiga målsättningarna för projektet Öst-västliga stråket.

Till nyhet
Nutid och framtidsutsikter

Nutid och framtidsutsikter

Finland och Sverige har nu formellt inrättat den första helnordiska europeiska grupperingen för territoriellt samarbete, Kvarkenrådet EGTS.

Till nyhet
Mathias Lindström Viexpos Exportambassadör 2020

Mathias Lindström Viexpos Exportambassadör 2020

Andelslaget Viexpo utnämner varje år både ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen.

Till nyhet
Kvarken Destinations – Stor potential och många trumfkort

Kvarken Destinations – Stor potential och många trumfkort

Budskapet från internationella researrangörer är att man ute i Europa gärna betraktar vårt gemensamma område – Kvarken - som en helhet. Destinationens hänförande kontraster är viktiga utgångspunkter i projektet Kvarken Destinations som startats i syfte att öka antalet besökare i Kvarkenregionen.

Till nyhet
Technical development of electric aircraft

Technical development of electric aircraft

One of the goals of the FAIR project is to create synergy, increase knowledge of the potentials of electric-powered flights and accelerate the implementation of regional electric flights especially in the Kvarken region.

Till nyhet
Finlands och Sveriges regeringar har godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS

Finlands och Sveriges regeringar har godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS

Finland och Sverige har formellt godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete. Syftet med rådet är att utveckla gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen, dvs. norra delen av Östersjön, och att främja regionens konkurrenskraft.

Till nyhet
We are participating in the virtual Smart City & Buildings 2020 event 24/11

We are participating in the virtual Smart City & Buildings 2020 event 24/11

The virtual Smart City & Buildings 2020 event November 24th 9-15 (EET) is filled with important topics

Till nyhet
Status of Electric Aviation in Finland and Sweden and the Development Opportunities

Status of Electric Aviation in Finland and Sweden and the Development Opportunities

The goal of the FAIR project is to create synergy, increase knowledge of the potentials of electric-powered flights and accelerate the implementation of regional electric flights especially in the Kvarken region. The project consists of three work packages (WP 1-3) of which RISE is responsible for WP 3 focusing on the Cross-border innovation process and the project´s competence network.

Till nyhet
Berättarwebinarium 19.11.2020

Berättarwebinarium 19.11.2020

Berättarwebinarium 19.11.2020 klockan 18.00-19.30 västerbottnisk tid/ 19.00-20.30 i Österbotten.

Till nyhet
Effektivering av gränsöverskridande samverkan

Effektivering av gränsöverskridande samverkan

Kvarkenrådet är partner i projektet BSR Access (BSR Access, Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region) som främjar hållbar tillväxt i Östersjöregionen. Den 21 oktober 2020 samlade Kvarkenrådet cirka 40 medlemmar från intressentgrupperna till ett webbinarium för att behandla samarbetsformer längs transportkorridorerna.

Till nyhet
Storytagging lyfter styrkan i det lokala kulturarvet

Storytagging lyfter styrkan i det lokala kulturarvet

Begreppet storytelling ligger i tiden – allt fler företag inser kraften i att ge sin produkt en själ, genom att berätta en historia om den – gärna förankrad i det lokala kulturarvet eller landskapet. Det här tar projektet Storytagging fasta på. Projektet samlar berättelser om livet i norr och för ändamålet har man etablerat brandet Northword.

Till nyhet
Positiva ringar på vattnet av en fast Kvarkenförbindelse

Positiva ringar på vattnet av en fast Kvarkenförbindelse

Den nya utredningen om en fast förbindelse över Kvarken som presenterades under försommaren, har väckt stor uppmärksamhet. Männen bakom utredningen - Antti Talvitie och Esa Eranti - deltog i Wasa Future Festival för att presentera sina slutsatser och möttes av beröm och entusiasm.

Till nyhet
Möjligheterna med elflyg är enorma – både i Kvarkenregionen och i hela Norden

Möjligheterna med elflyg är enorma – både i Kvarkenregionen och i hela Norden

Under försommaren startades projektet FAIR upp i Kvarkenregionen. Projektets målsättning är att skapa synergier och öka kunskapen om elflygets möjligheter samt att snabba på implementeringen av regionala elflyg i regionen.

Till nyhet
Kvarkenrådet får ny struktur – och större påverkningsmöjligheter

Kvarkenrådet får ny struktur – och större påverkningsmöjligheter

Våren 2018 fattades det historiska beslutet att ombilda föreningen Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan.

Till nyhet
Styrelsemedlem Lilly Bäcklunds hälsning

Styrelsemedlem Lilly Bäcklunds hälsning

Tack för möjligheten att få skriva en personlig hälsning till er alla Kvarkenråds vänner. Jag har sedan början av 1990-talet i olika omfattning varit engagerad genom olika förtroendeuppdrag kopplad till samarbete inom Kvarkenområdet.

Till nyhet
Invitation: Future solutions 12/9 – Live & Online

Invitation: Future solutions 12/9 – Live & Online

Hjärtligt välkomna till evenemanget i Wasa Future Festival som Kvarkenrådet står värd för. Tillställningen arrangeras lördagen den 12 september från och med kl. 12.

Till nyhet
Visionen om fast förbindelse över Kvarken lever

Visionen om fast förbindelse över Kvarken lever

Kvarkenrådet har under många år jobbat operativt med att integrera Kvarkenregionen inom alla sektorer. För att det skall lyckas krävs fungerande förbindelser.

Till nyhet
Kvarkenregionen – en vinnare bland resmålen efter coronakrisen?

Kvarkenregionen – en vinnare bland resmålen efter coronakrisen?

Efter coronakrisen kommer troligtvis besökaren att favorisera destinationer med ren natur, naturaktiviteter, närhet till havet, upplevelser, utrymme och avskildhet.

Till nyhet
Resedrömmar ska ge projektets företag synlighet

Resedrömmar ska ge projektets företag synlighet

Besöksnäringens utmaningar i och med Covid-19 har lett till att man även i projektet Destination Kvarken börjat se sig om efter tillfälliga alternativa lösningar.

Till nyhet
Effekter av krisen Covid-19 i turistföretag i Kvarkenregionen

Effekter av krisen Covid-19 i turistföretag i Kvarkenregionen

Hanken Svenska handelshögskolan genomförde undersökningen ”Tillsammans klarar vi av Coronakrisen” bland finska företag i Destination Kvarken-projektet.

Till nyhet
FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt beviljades EU-finansiering

FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt beviljades EU-finansiering

Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation.

Till nyhet
Building sustainable industries for future generations

Building sustainable industries for future generations

Living in these exceptional times is creating new needs, demands and even possibilities to become better acquainted with our region by using digital solutions and prepare together for the future ahead.

Till nyhet
FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt

FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt

Kvarkenrådet genomförde hösten 2019 förstudien Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter, vars syfte var att utveckla en projektidé kring regionala utvecklingseffekter av trafik med elflyg kring Kvarken.

Till nyhet
Ett helt nytt transportslag med stor betydelse för regionen – och för hela Norden

Ett helt nytt transportslag med stor betydelse för regionen – och för hela Norden

Fiskerud kommer att ha en viktig roll i det planerade elflygsprojektet FAIR, som Kvarkenrådet i partnerskap med bland annat just RISE, ansökt om finansiering för.

Till nyhet
Elflyg redan nu en realistisk lösning för inrikesflyget

Elflyg redan nu en realistisk lösning för inrikesflyget

Inom projekt är målsättningen att skapa synergier med andra elflygsprojekt i syfte att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

Till nyhet
Direktörens hälsning

Direktörens hälsning

Nutid och framtidsutsikter i omställningens tid – Direktörens hälsning

Till nyhet
Överväldigande internationellt mediaintresse för Kvarken

Överväldigande internationellt mediaintresse för Kvarken

I mars deltog projektet Kvarken Destinations i två media evenemang i den tyska huvudstaden Berlin; International Media Marketplace (IMM) 2020 som samlade 140 tyska resejournalister och Skandinavian Match, som hade fokus på influensers. Närmare 30 medier i form av magasin, dagstidningar, radio och influensers visade stort intresse för Kvarken Destinations.

Till nyhet
Kvarken Destinations vann Scandinavian Outdoor Award -pris

Kvarken Destinations vann Scandinavian Outdoor Award -pris

Botnia-Atlantica projektet Kvarken Destinations vinner SCANDINAVIAN OUTDOOR AWARD (SOA) -priset inom kategorin Best Inspiration. Utmärkelsen SOA TRAVEL delas årligen ut till resedestinationer eller turismföretag på basen av förra årets insatser.

Till nyhet
Pressmeddelande om framtida INTERREG-programmen i Norden

Pressmeddelande om framtida INTERREG-programmen i Norden

Det gränsregionala samarbetsorganet Kvarkenrådet höll sitt styrelsemöte i Vasa den 17.2.2020. Kvarkenrådet är Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan och omfattar Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, alla tre Österbottniska landskap samt Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad stad.

Till nyhet
Kvarken Destinations nominerat för Scandinavian Outdoor Award 2020 i kategorin ”Best Inspiration”

Kvarken Destinations nominerat för Scandinavian Outdoor Award 2020 i kategorin ”Best Inspiration”

Projektets hemsida, kvarkendestinations.com som riktar sig till researrangörer och resemedia, med sitt innehåll i form av inspiration för att locka fler besökare till Kvarkenregionen är anledningen till nomineringen.

Till nyhet
Regionens aktörer förbereder sig för eldrivna flyg

Regionens aktörer förbereder sig för eldrivna flyg

Kvarkenrådet har tillsammans i ett brett partnerskap lämnat in en finansieringsansökan för att genomföra ett två-årigt projekt gällande eldrivna flyg.

Till nyhet
Uttalande om transport i Norden

Uttalande om transport i Norden

Uttalelse om transport i Norden De nordiske grensekomiteer som er samlet på Nordens Hus i København 28.-29. januar 2020 slutter seg til Nordisk Råds anbefaling om et ministerråd for nordisk transportsamarbeid. De 12 grensekomiteene arbeider med å styrke transport over de nordiske grensene og forbedring av nødvendig infrastruktur som muliggjør større økonomisk tilvekst og klimavennlige […]

Till nyhet
Kvarken Destinations får beröm och erkännande av internationella researrangörer

Kvarken Destinations får beröm och erkännande av internationella researrangörer

Två länder och sju destinationer med sina exportmogna företag presenteras tillsammans under namnet Kvarken Destinations och når framgång bland internationella researrangörer.

Till nyhet
Direktörens hälsning

Direktörens hälsning

Inspirerad av mötet med Finska riksdagens framtidsgrupp i slutet av november, kan jag konstatera att vi är på rätt väg. Arbetet som görs i Kvarkenregionen skapar givande, intressanta diskussionen, och det är inspirerande att få bidra till och ta del av dessa.

Till nyhet
Nya förutsättningar för besöksnäringen genom samarbetet över Kvarken

Nya förutsättningar för besöksnäringen genom samarbetet över Kvarken

Projektet Destination Kvarken som sammanför ett 40-tal exportmogna små och medelstora turismföretag och sju destinationsbolag i Kvarkenregionen har redan lett till konkreta resultat.

Till nyhet
Europeiska researrangörer bekantade sig med Kvarkenregionen

Europeiska researrangörer bekantade sig med Kvarkenregionen

Projektet Kvarken Destinations hade i mitten av september, glädjen att i samarbete med Visit Finland agera värdar för en visningsresa.

Till nyhet
Workshop för turismföretag och destinationsbolag

Workshop för turismföretag och destinationsbolag

En workshop om de tyskspråkiga marknaderna, som riktar sig till turismföretagare som deltar i projektet Destination Kvarken.

Till nyhet
Publishingpriset – Årets vinnare offentliggörs tisdag 5 november

Publishingpriset – Årets vinnare offentliggörs tisdag 5 november

Filmen som Loveframe AB producerade för projektet Spotlight High-Low Coast är nominerad till Publishingpriset inom kategorin "Filmer som marknadsför destinationer – besökare".

Till nyhet
Nytt flaggskeppsprojekt tas fram i Kvarkenregionen

Nytt flaggskeppsprojekt tas fram i Kvarkenregionen

Kvarkenrådet har i ett brett partnerskap lämnat in en förstudieansökan som syftar till att utveckla partnerskapets projektidé kring regionala utvecklingseffekter av flygtrafik med eldrivna flygplan.

Till nyhet
Festival och firande av nya EGTS

Festival och firande av nya EGTS

A folk festival; a get together for politicians and common people to discuss the future of the region.

Till nyhet
Turismföretagens digitala mognad kartlagd

Turismföretagens digitala mognad kartlagd

Ett av Destination Kvarkens målsättningar är att stöda de i projektet medverkande företagens digitalisering.

Till nyhet
Konkreta resultat och väl underbyggda underlag

Konkreta resultat och väl underbyggda underlag

Det gränsöverskridande projektet MABA II (Midway Alignment Botnia Atlantica II) har kommit i mål; nu sammanställs projektresultaten inför slutrapporteringen och aktiviteterna är på slutrakan.

Till nyhet
Finland kan lära sig av Sveriges förmåga

Finland kan lära sig av Sveriges förmåga

Kjell Skoglunds debattartikel i Hufvudstadsbladet 2019/06/13

Till nyhet
Kvarkenrådets praktikant presenterar sig

Kvarkenrådets praktikant presenterar sig

Jag är Lycke Karlsson, 21 år gammal och bosatt i Vasa. Jag blev student från Vörå idrottsgymnasium våren 2018 och studerar nu från hösten 2018 till tradenom vid yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Till nyhet
Ett viktigt steg mot förnyad organisation – Det första helnordiska EGTS-området i Europa

Ett viktigt steg mot förnyad organisation – Det första helnordiska EGTS-området i Europa

Årsmötet gav styrelsen och kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med att etablera Kvarkenrådet EGTS – det första helnordiska EGTS området i Europa blir därmed verklighet!

Till nyhet
Logistik och samarbete under Energy Week

Logistik och samarbete under Energy Week

Energy Week 2019 lockade åter igen många besökare med intressanta föreläsningar och ett stort antal utställare.

Till nyhet
Gränsöverskridande konferens 13.3.2019 i Umeå

Gränsöverskridande konferens 13.3.2019 i Umeå

Det blir redovisning av projektresultat från det uppmärksammade projektet E12 Atlantica BA3NET, inlägg om Nordostpassagens möjligheter för vår region samt spännande diskussioner om framtida samarbete i form av EGTS och vilka möjligheter och svårigheter som den nya programperioden för Botnia-Atlantica utgör.

Till nyhet
Direktörens hälsning

Direktörens hälsning

Vi kan med tillfredsställelse konstatera att den reguljära färjetrafiken mellan Finland och Sverige över Kvarken får en fortsättning. Finansieringen av färjan är ordnad, planerna är i skick och beställningen är undertecknad.

Till nyhet
Kvarken Link har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet med RMC

Kvarken Link har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet med RMC

Kvarken Link och Rauma Marine Constructions har undertecknat skeppsbyggnadskontraktet för den nya bil- och passagerarfärjan mellan Vasa och Umeå.

Till nyhet
Unikt samarbete med kontrasterna som drivkraft

Unikt samarbete med kontrasterna som drivkraft

Både svenska och finska aktörer på båda sidor av Kvarken inledde i augusti en ny satsning för att öka Kvarkenregionens attraktionskraft och synlighet gentemot researrangörer och turister.

Till nyhet
Nya Kvarkenfärjan ska byggas i Raumo

Nya Kvarkenfärjan ska byggas i Raumo

Styrelsen för Kvarken Link har idag beslutat att ingå intentionsavtal (Letter of Intent) med Rauma Marine Constructions Oy (RMC). Beslutet baserar sig på resultatet av den offentliga EU-upphandling som inleddes 2 juni 2018.

Till nyhet
Vi är en sammanhängande tillväxtregion – dags att rita om kartan!

Vi är en sammanhängande tillväxtregion – dags att rita om kartan!

Kvarkenrådet som hittills fungerat som en registrerad förening vill lyfta det gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen till en ny högre nivå. Föreningen Kvarkenrådet r.f. ska bli Kvarkenrådet EGTS, det första helnordiska EGTS-området (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete).

Till nyhet
Kvarkenrådet EGTS framskrider

Kvarkenrådet EGTS framskrider

Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det historiska beslutet att ombilda Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS (EGTC på engelska, EAYY på finska).

Till nyhet
Project platforms approved for the first time in Interreg Baltic Sea Region

Project platforms approved for the first time in Interreg Baltic Sea Region

Six project platforms were selected by the Monitoring Committee of Interreg Baltic Sea Region at its 9th meeting 7th of June 2018 in Tallinn.

Till nyhet
Kvarkentrafikens jubileumsseminarium kulminerade med en presentation av planerna för färjan

Kvarkentrafikens jubileumsseminarium kulminerade med en presentation av planerna för färjan

Kvarkentrafikens 70-årsjubileum och rederiet NLC Ferrys – mera känt som Wasaline - femårsjubileum firades med ett seminarium på M/S Wasa Express den 13 september 2018. Temat för jubileumsseminariet var Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter.

Till nyhet
Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”

Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”

Kvarken Link AB som utreder förutsättningarna för en ny färja i Kvarken mellan Vasa och Umeå har efter en omfattande analys av inkomna intresseanmälningar nu inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången” genom att lämna in bindande anbud på en ny färja.

Till nyhet
Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder?

Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder?

Välfungerande gods- och persontransporter är en förutsättning för en positiv utveckling av den nordiska välfärden i en allt mer globaliserad värld. Detta skapar behov av goda väg-, järnvägs- och sjöfartsförbindelser oberoende av landsgränser, vilket också är centralt i EU:s transportpolitik.

Till nyhet
Bryt ad hoc -beteendet i fråga om gränsregionala infrastrukturprojekt

Bryt ad hoc -beteendet i fråga om gränsregionala infrastrukturprojekt

Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder.

Till nyhet
SAVE THE DATE 13.9.2018

SAVE THE DATE 13.9.2018

Jubileumsseminarium: Kvarkentrafiken 70 och NLC Ferry 5 år Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter

Till nyhet
Landskapsråd Olav Jerns hälsning

Landskapsråd Olav Jerns hälsning

Kvarkenrådets medlemmar samlades till årsmöte i Umeå måndagen den 21 maj. Årsmötet godkände enhälligt Kvarkenrådets nya strategiplan.

Till nyhet
NSB CoRe – Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

NSB CoRe – Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

NSB CoRe projektet sätter utvecklingsarbetet i Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

Till nyhet
Nytt turismprojekt i Kvarkenregionen – Tillsammans för utökat och förstärkt samarbete

Nytt turismprojekt i Kvarkenregionen – Tillsammans för utökat och förstärkt samarbete

Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen.

Till nyhet
Historiskt beslut – gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen förstärks ytterligare

Historiskt beslut – gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen förstärks ytterligare

Kvarkenrådets medlemmar samlades till årsmöte i Umeå måndagen den 21. maj. Mötet resulterade i ett historiskt beslut om att inleda arbetet med att ombilda gränskommittén Kvarkenrådet från registrerad förening till en ny organisationsform, EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, EGTC på engelska).

Till nyhet
Kalle´s Inn har utsetts till Årets inhemska turismföretag – ”En stor ära för hela regionen”

Kalle´s Inn har utsetts till Årets inhemska turismföretag – ”En stor ära för hela regionen”

Juryn byggde sin bedömning på följande urvalskriterier: ”Företaget har förnyat sig anmärkningsvärt under de senaste åren, särskilt i form av havsnära inkvarteringsprismor av glas, vilka är exempelvis en av favoritdestinationerna bland japanska turister."

Till nyhet
Vad hindrar en gränsöverskridande planering?

Vad hindrar en gränsöverskridande planering?

Slutkonferensen för projektet E12 Atlantica Transport, som hölls i Vasa den 14-15 mars 2018, inleddes med att deltagarna fick en helhetsöversikt av projektet och de gränshinder som utkristalliserats under arbetets gång.

Till nyhet
Ordförande Lennart Holmlunds hälsning

Ordförande Lennart Holmlunds hälsning

Kvarkenrådet har under de gångna åren jobbat målmedveten för att säkra den för samarbetet livsviktiga färjeförbindelsen över Kvarken. Projektet har starkt stöd i regionen, men ännu krävs det stora insatser från både politiker och tjänstemän innan den nya färjan står i hamnen.

Till nyhet
Tunga argument talar för Kvarkenregionen - även ur ett europeiskt perspektiv

Tunga argument talar för Kvarkenregionen - även ur ett europeiskt perspektiv

Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön-Baltikum-korridoren, som en del av det transeuropeiska TEN-T transportnätet.

Till nyhet
E12 ur ett nordiskt perspektiv

E12 ur ett nordiskt perspektiv

Den parlamentariska samarbetsorganisationen Nordiska Rådet fanns på plats under slutkonferensen för E12 Atlantica Transport och representerades av seniorrådgivare Johan Lindblad. Han sammanfattade projektet ur ett nordiskt perspektiv som ”förträffligt, konkret och nyttigt”.

Till nyhet
E12 ur näringslivets, tjänstesektorns och turismnäringens synvinkel

E12 ur näringslivets, tjänstesektorns och turismnäringens synvinkel

Välfungerande godstransporter och persontransporter är viktiga förutsättningar för fortsatt positiv utveckling och välfärd i Norden. Under slutkonferensen fick deltagarna ta del av båda perspektiven – samt även turismnäringens syn på regionens infrastruktur.

Till nyhet
Gemensam vilja och strategi ska ta oss vidare

Gemensam vilja och strategi ska ta oss vidare

Slutkonferensen för E12 Atlantica Transport i Vasa avrundades med en paneldebatt. Hur ska vi använda resultatet av projektet och vilka utmaningar står vi nu framför? Vad är nästa steg – och, kanske viktigast av allt - vem gör vad?

Till nyhet
Var nyfiken!

Var nyfiken!

Var nyfiken! Kom och bekanta dig med Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High‐Low Coast som visar upp sig på Österbottens Stormässa 7–8.4 i Botniahallen i Korsholm.

Till nyhet
Historiskt möte kring nordisk infrastruktur

Historiskt möte kring nordisk infrastruktur

Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder.

Till nyhet
Resultatet av E12 Atlantica Transport: En unik, gemensam trafikstrategi

Resultatet av E12 Atlantica Transport: En unik, gemensam trafikstrategi

Det gränsöverskridande projektet E12 Atlantica Transport är inne på sin slutspurt och under arbetets gång har man förädlat ett av de redan mest utvecklade samarbetena i Norden – det kring transportstråket E12.

Till nyhet
Hjälp för företag hitta grannländernas lagar

Hjälp för företag hitta grannländernas lagar

Det nordiska Gränshinderrådet bockade under fjolåret av sex hinder för fri rörlighet i Norden, och kunde avskriva dem som lösta.

Till nyhet
Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd

Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd

Projekthanteringsbolaget Kvarken Link Ab Oy, som ägs gemensamt av Umeå kommun och Vasa stad, har den 18 januari 2018 skickat en informationsförfrågan, sk. RFI/Request for Information, till 17 varv runtom i världen.

Till nyhet
Projektledare Marianne Sjöströms hälsning

Projektledare Marianne Sjöströms hälsning

Spotlight har haft ett händelserikt år med olika marknadsföringsevent där vi presenterat våra gränsregionala produktpaket samt vår gemensamma region till besökare utifrån, både nationellt och internationellt.

Till nyhet
Direktörens hälsning

Direktörens hälsning

Kvarkenregionen – en förebild för gränsregional samverkan i världen.

Till nyhet
Ny film har färdigställts: Höst i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och Umeåregionen

Ny film har färdigställts: Höst i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och Umeåregionen

Projektet Spotlight High-Low Coast har låtit producera filmer i syfte att marknadsföra Kvarkens Skärgård, Höga Kusten samt Umeåregionen tillsammans.

Till nyhet
Österbottnisk vitkål – närproducerad även i Västerbotten

Österbottnisk vitkål – närproducerad även i Västerbotten

Vitkål producerad i Österbotten har hittat sin väg över Kvarken till Västerbotten. Både odlaren Tony Granholm, Petsmo, och förädlaren Grönsaksfabriken AB med Magnus Conradzon i spetsen är mycket nöjda med samarbetet.

Till nyhet
En hälsning från Kvarkenrådets kommunikationsansvarige

En hälsning från Kvarkenrådets kommunikationsansvarige

De senaste månaderna har varit arbetsfyllda och emellanåt har det känts svårt att få en helhetsbild; många olika projekt och arbetspaket på gång, samtidigt som nästan alla delar är kopplade till varandra. Därför var det rätt tidpunkt att stanna upp och reflektera.

Till nyhet
Kvarkenrådets nya strategi tar form

Kvarkenrådets nya strategi tar form

Olav Jern har lång erfarenhet av nordiskt samarbete och att arbeta med Kvarkenfrågor. Under hösten jobbar han i samarbete med Kvarkenrådets personal med att ta fram en ny, treårig strategiplan för Kvarkenrådet.

Till nyhet
Forskare följer utveckling av trafikstrategin

Forskare följer utveckling av trafikstrategin

Edith Andresen, universitetslektor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet i Sundsvall samt egen företagare, fungerar som följeforskare i E12 Atlantica Transport- projektets andra arbetspaket, där syftet är att utveckla en gränsöverskridande trafikstrategi över tre länder.

Till nyhet
Med gemensam filmproduktion ut på den internationella marknaden

Med gemensam filmproduktion ut på den internationella marknaden

Projekt Spotlight High-Low Coast låter producera filmer i syfte att marknadsföra Kvarkens Skärgård, Höga Kusten samt Umeåregionen tillsammans.

Till nyhet
Intensiva diskussioner om modell för långsiktigt, gränsöverskridande samarbete i framtiden

Intensiva diskussioner om modell för långsiktigt, gränsöverskridande samarbete i framtiden

Den 25–26 oktober samlades ett sextiotal norska, svenska och finländska politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter från kommuner längs E12-korridoren, för att delta i Nordligt Forums två dagars workshop i Vasa

Till nyhet
Livlig diskussion om ny samverkansform redan första dagen

Livlig diskussion om ny samverkansform redan första dagen

Nordligt Forums första workshopdag är över. Diskussionen mellan finländska, svenska och norska politiker, tjänstemän och sakkunniga som verkar längs E12-stråket var livlig.

Till nyhet
Smaker från Världsarvet – nu tillgängliga även i ditt kök

Smaker från Världsarvet – nu tillgängliga även i ditt kök

Världsarvsmenyn Höga Kusten – Kvarkens skärgård som skapades av stjärnkocken Michael Björklund och serverades i à la carte-restaurangen ombord på Wasa Express hösten 2016 är nu tillgänglig för alla matälskare.

Till nyhet
Gemensam trafikstrategi för hela E12-korridoren – Första stegen är tagna

Gemensam trafikstrategi för hela E12-korridoren – Första stegen är tagna

Föreningarna Kvarkenrådet, Blå Vägen och MidtSkandia har länge arbetat för att förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten. Inom projektet E12 Atlantica Transport, som startades i januari 2016, arbetar man för att utveckla samarbetet. Just nu utvecklas samarbetet genom att utarbeta en gemensam gränsöverskridande trafikstrategi.

Till nyhet
Redo att expandera i Finland

Redo att expandera i Finland

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Koncernen levererar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till över tusentals kunder runt om i hela Sverige – och sedan i höstas även till norra Finland. Intresset för den finska marknaden är stort och man är redo att expandera till övriga delar av landet, så snart de rätta logistiska lösningarna hittas.

Till nyhet
Styrelsemedlem Asko Peltolas hälsning

Styrelsemedlem Asko Peltolas hälsning

Södra Österbotten har de senaste åren lockat allt fler turister. Nöjesparken PowerPark i Härmä, Ähtäri Zoo, Bybutiken Keskisen Kyläkauppa i Tuuri, Duudsonit Activity Park i Seinäjoki, Härmä Spa och Kuortane Idrottsinstitut bidrar alla till att öka områdets popularitet som resmål för barnfamiljer.

Till nyhet
Kvarkenregionen väl representerat på Transport Logistic-mässan

Kvarkenregionen väl representerat på Transport Logistic-mässan

Kvarken Ports, Wasaline, NLC Vaasa och projektet E12 Atlantica Transport ställer ut med en gemensam monter på Transport Logistic-mässan i München 9–12 maj 2017. Montern är en egen ö i Finlands hamnars monter, och där marknadsförs gränsöverskridande samarbete, både det som åstadkommits och framtida utvecklingsarbete.

Till nyhet
Ordförande Joakim Strands hälsning

Ordförande Joakim Strands hälsning

Kvarkenregionen omfattar några av de mest utvecklade områdena i norra Skandinavien, med hög tillväxtpotential, mångsidiga näringar, exceptionellt hög industriell förädlingsgrad, exportindustri samt betydande befolkningstillväxt.

Till nyhet
Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på

Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på

Det arbetas nu för en ny Kvarkenfärja inom ramen för projektet MABA II, finansierat av Interreg/Botnia-Atlantica, och målsättningen är samma som projektparterna ställde inom projektet Midway Alignment för fem år sedan: nya färjan ska trafikera över Kvarken senast år 2021.

Till nyhet
Lars ledde arbetet med systemanalysen

Lars ledde arbetet med systemanalysen

Den systemanalys som genomförts inom ramen för E12 Atlantica Transport-projektet under vintern, är klar i början av april. Analysen har gjorts med hjälp av Ramböll, ett ledande företag inom samhällsrådgivning med 300 kontor världen över, och Lars Brümmer har fungerat som konsult.

Till nyhet
Klart för internationell flygplats i Mo i Rana

Klart för internationell flygplats i Mo i Rana

I slutet av mars fick partnerskapet i projektet E12 Atlantica Transport glädjebeskedet som man jobbat för i tio år. Norges regering gav klartecken för att bygga en stor internationell flygplats utanför Mo i Rana.

Till nyhet
Partnerskapets gränsöverskridande systemanalys snart klar

Partnerskapets gränsöverskridande systemanalys snart klar

I februari samlades projektet E12 Atlantica Transports partnerskap i Mo i Rana i den sista av tre arbetsmöten inom ramen för den gränsöverskridande systemanalysen. De 35 deltagarna bestående av norska, svenska och finska partners längs E12-korridoren fick ta del av en ny arbetsversion av kartmaterialet som beskriver förhållanden längs E12-stråket. Gemensamma mål och delmål för transportsystemet diskuterades.

Till nyhet
Styrelsemedlem Mattias Larssons hälsning

Styrelsemedlem Mattias Larssons hälsning

Utvecklingen skapar vi tillsammans! Sitter på färjan mellan Vasa och Umeå och funderar på möjligheterna för Öster- och Västerbotten i den värld vi har framför oss. Har ägnat dagen åt att diskutera Kvarkenrådets kommande strategiplan med våra skickliga medarbetare på kansliet.

Till nyhet
Förstärkning i E12 Atlantica Transport-projektet

Förstärkning i E12 Atlantica Transport-projektet

I januari 2016 startades projektet E12 Atlantica Transport som syftar till att utveckla samarbetet bland aktörer längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till den norska Atlantkusten. Jerker Sjögren, som har lång och gedigen erfarenhet av logistik- och transportfrågor, strategisk utveckling och management, har valts till koordinator för arbetspaketet Strategier för stråkutveckling.

Till nyhet
Framtida samarbetsstrukturer i fokus – Mot ett formaliserat samarbete?

Framtida samarbetsstrukturer i fokus – Mot ett formaliserat samarbete?

Föreningarna Kvarkenrådet, MidtSkandia och Blå vägen har under en lång tid verkat för att utveckla gränsöverskridande samverkan längs det öst-västliga transportstråket utmed E12. Samarbetet har renderat bl.a. i att E12 erhållit TEN-T comprehensive-klassning och en stark samsyn gällande aktivt samarbete över nationsgräns i syfte att minimera gränshinder längs stråket. Nu har man börjat se närmare på hur samarbetet kan tas till nästa nivå.

Till nyhet
NSB CoRe – Workshop on better connectivity with North Sea-Baltic Corridor

NSB CoRe – Workshop on better connectivity with North Sea-Baltic Corridor

Kvarken Council is one of the project partners in the project NSB CoRe (North Sea–Baltic Connector of Regions). A regional workshop for Swedish, Finnish and Estonian stakeholders (Northern thematic area) takes place today January 18, 2017 in Helsinki on Better Connectivity with North Sea – Baltic Corridor in Helsinki, Finland.

Till nyhet
Direktörens hälsning 2016

Direktörens hälsning 2016

Året som gått har innehållit både framgångar och motgångar. Efter ett gott genomförande av Midway Alignment projektet lämnades en ny CEF-ansökan in, med både Finlands och Sveriges regeringars stöd i ryggen, i hopp om att erhålla EU-stöd för att inledda byggandet av en ny, innovativ, specialanpassad färja för Kvarkentrafiken.

Till nyhet
En katalysator för Kvarkenregionen

En katalysator för Kvarkenregionen

Många förknippar kanske Kvarkenrådet främst med färjetrafiken och projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Även om detta stått i fokus de senaste åren, pågår inom föreningen även ständigt mycket annat arbete. Utvecklingschef Susanna Ehrs berättar här mer om vad Kvarkenrådet egentligen är och gör.

Till nyhet
Livliga diskussioner kring mål och vision i E12-korridoren

Livliga diskussioner kring mål och vision i E12-korridoren

Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap samlades i november i Lycksele i ett andra av tre arbetsmöten. Dagens tema var gemensamma mål och delmål för transportsystemet i E12-korridoren. Diskussionerna kretsade därmed t.ex. kring en gemensam vision, viktiga målpunkter i geografin och kvalitetsmål i infrastrukturen.

Till nyhet
Infrastrukturplanering och jämställdhet – transportplanering i förändring

Infrastrukturplanering och jämställdhet – transportplanering i förändring

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa. Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap fick i oktober ta del av Umeå kommuns jämställdhetsstrateg Linda Gustafssons presentation av ämnet.

Till nyhet
Partnerskapet tar fram en gränsöverskridande analys av E12-korridoren

Partnerskapet tar fram en gränsöverskridande analys av E12-korridoren

En systemanalys används som ett kunskapsunderlag för infrastrukturplanering i regionerna. Systemanalysen tar utgångspunkt i en nulägesanalys som exempelvis redogör för godsflöden, pendling, hanterad godsmängd i kajerna, hastighetsstandard på järnväg osv.

Till nyhet
Styrelsemedlem Per Nyléns hälsning

Styrelsemedlem Per Nyléns hälsning

Samarbete i Kvarkenregionen är viktigt. Att vi i denna region har mycket som förenar oss och som kan ge oss fördelar nu och i framtiden råder det inga tvivel om.

Till nyhet
Scandic Trans startar ny godslinje över Kvarken

Scandic Trans startar ny godslinje över Kvarken

I oktober går startskottet för det österbottniska transportbolaget Scandic Trans Ab: s nya linje mellan Vasa och Umeå. Företaget har länge sökt ett mer effektivt och förmånligt sätt att frakta livsmedel från södra Finland till Norrland, och tack vare en ny samarbetspartner på svenska sidan och färjeförbindelsen över Kvarken, har man nu hittat en lösning.

Till nyhet
E12-projektet fortsätter utveckla det gränsöverskridande transportstråket och samarbetet

E12-projektet fortsätter utveckla det gränsöverskridande transportstråket och samarbetet

Projektet E12 Atlantica Transport, som startade i början av året, är ett gränsöverskridande projekt mellan Finland, Sverige och Norge.

Till nyhet
Direktörens hälsning

Direktörens hälsning

Så har vi kört igång hösten, och Kvarkenrådets första nyhetsbrev är ute!

Till nyhet
Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset

Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset

Projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor har vunnit det internationella Sail of Papenburg-priset.

Till nyhet
Slutarbete om möjligheter till samarbete mellan företag i nordvästra Ryssland och Kvarken Ports

Slutarbete om möjligheter till samarbete mellan företag i nordvästra Ryssland och Kvarken Ports

Ett intressant slutarbete om möjligheter till samarbete mellan företag i nordvästra Ryssland och Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag Kvarken Ports presenterades förra veckan.

Till nyhet
Världsarvet i fyra fantastiska rätter

Världsarvet i fyra fantastiska rätter

En fyra rätters meny gjord på råvaror från Kvarkens skärgård och Höga kusten – komponerad av en välmeriterad och känd matkreatör.

Till nyhet
Världsarvsmenyn lanserades på Wasaline

Världsarvsmenyn lanserades på Wasaline

Tartar på öring från Bergö med sikrom från Ritgrund och Västerbottensostkräm – så lockande låter förrätten i Världsarvsmenyn som skapats av stjärnkocken Michael Björklund, och som under september kommer att serveras i a'la carte-restaurangen ombord på Wasa Express.

Till nyhet
Världsarvet smakar bra

Världsarvet smakar bra

I höst får matälskare uppleva unika smaker från Världsarvet ombord på Wasaline. Den prisbelönta kocken Michael Björklund har valts som matkreatör för att skapa en fyra rätters världsarvsmeny som serveras ombord på Wasaline i höst.

Till nyhet
En rivstart mot den internationella marknaden

En rivstart mot den internationella marknaden

Swedish Workshop samlade researrangörer från 17 länder i Jönköping 24-25/4. Deltagarna bestod av researrangörer som kommer till Sverige för att inspireras av svenska semesterupplevelser och hålla affärsförhandlingar med svenska företag inom besöksnäringen och med regionala turistbolag.

Till nyhet
Kvarkenstråket är viktigt!

Kvarkenstråket är viktigt!

Konferensen KvarkenMoS, som hölls den 20–22 april 2016, visade tydligt att Kvarkenstråket mellan Vasa och Umeå förenar mycket mera än två grannstäder.

Till nyhet
Må kraften vara med er – i utvecklingen av Kvarkens trafiksystem behövs flexibilitet

Må kraften vara med er – i utvecklingen av Kvarkens trafiksystem behövs flexibilitet

Förväntningarna efter den första lyckade seminariedagen var höga, när deltagarna anlände till Bock’s Corner för den andra dagen av konferensen Motorways of the Sea.

Till nyhet
Nordlig trafik och randområden – Sammandrag KvarkenMoS dag 1, Umeå

Nordlig trafik och randområden – Sammandrag KvarkenMoS dag 1, Umeå

Konferensen KvarkenMoS, som ordnades som en del av seminarieserien Motorways of the Sea, inleddes onsdagen den 20 april 2016 i Umeå med en middag som Region Västerbotten stod värd för.

Till nyhet
Internationellt gränsöverskridande EU-seminarium i Umeå och Vasa den 20-22 april

Internationellt gränsöverskridande EU-seminarium i Umeå och Vasa den 20-22 april

Den 20–22 april samlas internationella toppaktörer inom kommunikation och transport i Umeå och Vasa. Evenemanget är en del av kommissionens seminarieserie Motorways of the Sea (Havens motorvägar) och erbjuder en ypperlig plattform för utvecklingen av trafikkorridoren E12 och en mera omfattande presentation av projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor.

Till nyhet
NSB CoRe tar fokus på trafik och markanvändning

NSB CoRe tar fokus på trafik och markanvändning

NSB CoRe fokuserar på utvecklingsfrågor som hänför sig till markanvändning och trafik längs transportkorridoren som går mellan Nordsjön och Östersjön.

Till nyhet
Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete

Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete

Kvarkenrådet hissade med stolthet både finska och svenska flaggan utanför Kvarkenrådets kontor i Bockska hörnet i Vasa idag. Kvarkenprojektet Midway Alignment nådde en viktig milstolpe iom att finska regeringens finanspolitiska ministerutskott i sista stund beslöt att skicka projektansökan vidare till behandling till EU.

Till nyhet
Världsarvs- och turismprojektet Spotlight High-Low Coast har beviljats EU-finansiering

Världsarvs- och turismprojektet Spotlight High-Low Coast har beviljats EU-finansiering

EU har via Botnia-Atlanticaprogrammet beviljat finansiering till det turism‐ och näringslivsinriktade världsarvsprojektet Spotlight High‐Low Coast.

Till nyhet
MABA samarbetar med PBI Research Institute

MABA samarbetar med PBI Research Institute

Projektet MABA har sedan tidigt i höstas haft ett nära samarbete med PBI Research Institute. Målsättningen med samarbetet är att ta fram alternativa affärs- och finansieringsmodeller för projektet Midway Alignment.

Till nyhet
EU besök i Kvarkenregionen

EU besök i Kvarkenregionen

Avsikten med besöket var att se närmare på resultaten av den första fasen av programmet Midway Alignment of the Bothnian Corridor och på Vasas och Umeås kunnande och samarbete.

Till nyhet
Kvarken Multimodal Link -projektet fick en officiell start i Umeå 17.12

Kvarken Multimodal Link -projektet fick en officiell start i Umeå 17.12

Målet med Kvarken Multimodal Link -projektet är att uppdatera och förstärka den nuvarande Kvarkentrafiken, och i det har den fungerande och pålitliga fartygstrafiken en viktig del. Där till finns det som målsättning att planera och utveckla en ny färja till Kvarkentrafiken. Städerna Vasa och Umeå ansvarar för projektet. Europas komission beviljade finansiering för projektet i oktober.

Till nyhet
Kvarkentrafiken presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16.10

Kvarkentrafiken presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16.10

Kvarkentrafiken och Vasaregionens innovationer inom havsindustrin presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16 oktober. I TEN-T dagarna deltog över 1000 personer, Europas sakkunniga inom lands-, havs- och flygtrafik samt tjänstemän, politiker och intressebevakningsorganisationer inom trafik.

Till nyhet
Nyhetsbrev från projektet ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer”

Nyhetsbrev från projektet ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer”

”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” (VIS-VAA) är ett Botnia-Atlantica projekt. Lead part är Kvarkenrådet och medfinansiärer är Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Österbottens förbund, Vasa stad, Korsnäs kommun, Malax kommun, Korsholms kommun och Vörå kommun.

Till nyhet
Nyhetsbrev 2 – 18 mars 2013

Nyhetsbrev 2 – 18 mars 2013

Det här är projektets andra nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet under perioden november 2012 – mars 2013.

Till nyhet
Nyhetsbrev 1 – 2 november 2012

Nyhetsbrev 1 – 2 november 2012

Det här är projektets första nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet till och med oktober 2012.

Till nyhet
Studieresa till Eurotunnel 8.10.2009

Studieresa till Eurotunnel 8.10.2009

En av målsättningarna med Kvarkenrådets BA-projekt Kvarken Short Cut System är att samla information om existerande bro- och tunnellösningar i syfte att på sikt konkretisera en fast förbindelse över Kvarken.

Till nyhet