News and press releases

 • 19.09.2018

  Kvarken traffic anniversary seminar culminated in presentation of ferry plans

  The 70th anniversary of the Kvarken traffic and the fifth anniversary of the NLC Ferry shipping company, also known as Wasaline, was celebrated with a seminar onboard M/S Wasa Express on 13 September 2018. The seminar theme was the past, present and future prospects of the Kvarken ferry connection.
  Read more

 • 19.09.2018

  Project platforms approved for the first time in Interreg Baltic Sea Region

  Six project platforms were selected by the Monitoring Committee of Interreg Baltic Sea Region at its 9th meeting 7th of June 2018 in Tallinn. The platforms join efforts of several projects funded by different programmes dealing with transport corridors, rescue actions at the coast and sea, clean shipping, water management,...
  Read more

 • 12.07.2018

  Kvarken Link AB has invited four shipyards to hand in their binding offers

  Kvarken Link AB is exploring the conditions fora new ferry for the Kvarken traffic between Vaasa and Umeå. After a comprehensive analysis ofthe received reports Kvarken Link AB has invited four shipyards to the final round to hand in their binding offers for a new ferry. Three of the shipyards are from Europe and one is from Asia.
  Read more

 • 05.07.2018

  Bryt ad hoc -beteendet i fråga om gränsregionala infrastrukturprojekt

  Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte.
  Read more

 • 05.07.2018

  Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder?

  Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete. (Almedalen 5.7.2018)
  Read more

 • 25.06.2018

  SAVE THE DATE 13.9.2018

  Jubileumsseminarium: Kvarkentrafiken 70 och NLC Ferry 5 år Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter
  Read more

 • 25.06.2018

  Almedalen 5 juni: Infrastruktur i Norden – hinder eller möjligheter?

  Välkommen till seminarier där vi diskuterar viktiga infrastrukturfrågor med politiker och tjänstemän från hela Norden.
  Read more

 • 18.06.2018

  Welcoming address by Mr Olav Jern, former Regional Mayor

  Olav Jern has a long experience of Nordic co-operation and of work with Kvarken issues. In the autumn, he has together with the Kvarken Council’s personnel draft a new three-year strategy for the Kvarken Council. In his welcoming address, Mr Olav Jern touched upon some central guidelines in the strategy plan.
  Read more

 • 15.06.2018

  New tourism project in the Kvarken region – Together for growing and wider cooperation

  Starting from August 2018, the Kvarken Council will run a three-year project, together with four project partners and fifteen co-financiers, in order to improve the visibility and attract more visitors to the Kvarken region through cross-border cooperation. The project is called Destination Kvarken and it is financed by Interreg Botnia-Atlantica programme.
  Read more

 • 15.06.2018

  NSB CoRe – Kvarken region in a wider European and global context

  The three-year project NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, has been operating since the spring 2016, with the aim of improving traffic and land use within the North Sea Baltic corridor, included in the transeuropean TEN-T transport network, in a way which will bring forth the best possible benefits in traffic investments. The ambition is to transform the chain of individual cities along the transport corridor into one functional entity. Kvarken Council is one of the project partners.
  Read more