29.03.2017

Från lastbil till järnväg med lyckat resultat

E12 Atlantica Transport, som finansieras via Botnia Atlantica-programmet, omfattar tre olika arbetspaket. Inom ramen för det första arbetspaketet görs olika referensexempel, så kallade case, för att identifiera möjligheterna – men även eventuella brister – i transportsystemet. Ett av casen är företaget Maxmoduler Ab i Lycksele, Sverige.

Maxmoduler 1

Maxmoduler 3
Bodar tillverkade av Maxmoduler Ab i Lycksele har tidigare transporterats till södra Sverige med lastbil, men i mars har två olika testfrakter gjorts på järnväg – en till Stockholm och en till Göteborg.Maxmoduler tillverkar bodar för olika användningsområden och är ett expanderande företag. Bodarna har tidigare transporterats till södra Sverige med lastbil, men i mars har två olika testfrakter gjorts på järnväg – en till Stockholm och en till Göteborg.
Några större investeringar för byte av transportmetod vid testfrakterna behövdes inte, eftersom 
gynnsamma lastningsmöjligheter medgavs på Lycksele bangård som ligger i nära anslutning till fabriksområdet.

– En mellantransport till bangården blev däremot nödvändig, eftersom en växel på spåret saknas i nuläget – något som skulle åtgärdas om utvärderingen visar att det blir en fortsättning på körningarna, berättar Grete Vesteraas, infrastrukturstrateg på Lycksele kommun och en av arbetspaketsledarna i E12 Atlantica Transport.Att övergå till järnvägstransport vore fördelaktigt både ur klimat- och miljösynpunkt, och förhoppningsvis även ekonomiskt.
– Ju fler långtradare och lastbilar vi kan få bort från vägarna, desto större blir besparingen för samhället. Dessutom ökar trafiksäkerheten, tillägger Grete.

De fyra första bodarna transporterades till Stockholm i mitten av mars och två veckor senare lastas ytterligare fyra bodar för frakt till Göteborg.

– Det är jätteroligt att vi nu är igång praktiskt med detta och får testa om det fungerar lika bra i praktiken som i teorin, konstaterar Christer Hedlund, VD på Maxmoduler Ab. Vi hoppas kunna komplettera våra längsta transporter med järnväg framöver, men är också medvetna om att det förekommer kapacitetsproblem, framförallt på mottagarorterna. Lastningen och transporten fungerade dock ypperligt, liksom samarbetet med Green Cargo.Nu återstår att göra en utvärdering efter den andra testtransporten. Testkörningarna ska utvärderas grudnligt eftersom de ska fungera som exempel för andra aktörer och organisationer längs E12-stråket och uppmuntra dem till att testa nya transportupplägg, som kan öka mervärdet för stråket. 

– Viktigt är dock att även slutkunden är lika intresserad av en förändring, och är nöjd med transporten. Idag har många kunder krav på miljövänliga transporter, konstaterar Benni Wingerli, konsult på Wingerlis i Lycksele Ab, som varit engagerad i projektet.

Att flytta över transporter till järnväg är en utveckling i rätt riktning i avseende på detta.

Maxmoduler 4 

Lastning och transport fungerade problemfritt. En utvärdering ska nu göras för att se huruvida Maxmoduler Ab kan fortsätta använda järnvägen, framför allt för de längre transporterna.

Text: Anna Sand

Foto: Benni Wingerli

Intrerreg BA SV RGB

E12 Atlantica Transport - Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Go back to "News and press releases"