04.09.2013

Projektet Botnia Marketing inleds

Peter Källberg är projektchef för ett nytt projekt, som heter Botnia Marketing. Projektets mål är att öka turismvolymerna på båda sidor om Kvarken, och projektet genomförs i samråd med näringen i både Sverige och Finland. VASEK är projektets ägare och Umeå kommun är projektpartner på den svenska sidan. Projekttiden är cirka ett år, vilket tyder på en ambitiös tidtabell.

LÄS MERA

Go back to "News and press releases"