31.03.2015

Ett allt gränslösare Norden ger miljardtillväxt i regionens ekonomi

Ett allt gränslösare Norden ger miljardtillväxt i regionens ekonomi Omkring 70 000 nordiska medborgare bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Ju mer gränslöst Norden blir, desto snabbare blir den ekonomiska tillväxten i regionen. Den globala konkurrenskraften blir starkare och allt fler nya jobb skapas. Redan nu är gränspendlarnas arbetsinsats inom Norden ekonomiskt en bra affär; den är värd ca 5,6 miljarder EURO per år.

För att stärka och effektivisera jobbet med att riva befintliga gränshinder inom Norden, och förhindra att nya uppstår, tillsatte de nordiska statsministrarna år 2014 ett Gränshinderråd.

Den stora pendlingen sänker arbetslöshetskostnaderna i de länder därifrån många pendlar, dvs framförallt Sverige och Finland. Sverige sparar 7,4 miljarder SEK per år, och Finland 123 miljoner EURO per år i minskade arbetslöshetskostnader, uttryckligen tack vare pendlingen.

Årsrapporten som du har framför dig eller som du kan ladda ned här: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:784054/FULLTEXT01.pdf ger detaljerad information om samtliga prioriterade gränshinder och arbetet med dem.

I den kan du läsa bland annat om hur svårt det kan vara att får göra arbetspraktik i ett annat nordiskt land trots att både arbetstagare och arbetsgivare skulle gynnas av flexiblare regler, eller om varför det inte lönar sig att bli allvarligt sjuk om man jobbar i Norge och bor i Sverige eller Finland.

Under 2014 har Gränshinderrådet arbetat med 29 konkreta ärenden som förhindrar fri rörlighet i Norden. De beskrivs alla i rådets första årsrapport. Av de 29 hindren har tre avklarats under året, och fyra andra är på god väg att avklaras under 2015.

 

Go back to "News and press releases"