12.08.2015

MABA projektet har beviljats finansiering från Botnia-Atlantica

Projektet Midway Alignment Botnia Atlantica - MABA har beviljats finansiering från INTERREG Botnia-Atlantica för perioden 1.8.2015-30.9.2016. Projektets totalbudget är 235 000 euro, varav Botnia-Atlanticaprogrammet finansierar 60%. 

MABA-projektets målsättning är att trygga av det östvästliga transportstråket i Kvarkenregionen på lång sikt. Detta genom att ta fram studier, underlag och planer som krävs för framtida infrastruktursatsningar i stråket. MABA blir ett viktigt komplement till Midway Alignment, och stärker förutsättningarna för att uppnå regionens gemensamma målsättning, dvs ett fungerande miljövänligt infrastrukturstråk i öst-västlig riktning.

Mera information om MABA

Go back to "News and press releases"