23.11.2015

Världsarvs- och turismprojektet Spotlight High-Low Coast har beviljats EU-finansiering

Nu gör hela Höga Kusten området, Umeåregionen och Kvarkens skärgård gemensam sak för att locka fler turister till Kvarkenregionen.

EU har via Botnia-Atlanticaprogrammet beviljat finansiering till det turism‐ och näringslivsinriktade världsarvsprojektet Spotlight High‐Low Coast. Projektet ska öka företags- och marknadsföringsverksamhet i Kvarkenregionen och har fokus på det gränsöverskridande världsarvsområdet Höga Kusten/Kvarken skärgård men också Umeå är med i projektet eftersom Umeåregionen är en del av den naturliga resvägen när man reser mellan de två delarna av världsarven. Projektorganisationen består av en heltidsanställd projektledare vid Kvarkenrådet samt deltidsanställda resurser hos de övriga samarbetsparterna Visit Umeå turistcenter, Höga Kusten Destinationsutveckling och Vasaregionens Utveckling (VASEK).

Målgruppen för projektet är företagare, turistorganisationer och världsarvsförvaltare i dessa tre delregioner som genom samarbete ska arbeta fram konkreta produktpaket till turister och även ta fram material för marknadsföring av paketen. Alla åtgärder skall vara riktade till gemensamt överenskomna marknader och det skall kunna användas i samarbetet över landsgränserna i Kvarkenregionen. De utarbetade koncepten skall testas under projekttiden samt fungera som modeller efter projekttiden. Här kommer samarbetet med destinationsbolagen i de berörda regionerna att utgöra en viktig del.

Viktigt i projektet är även hållbarhetstänkande. Turismen är en av världens största näringar. Det innebär oändliga möjligheter till upplevelser och ekonomisk tillväxt, men det innebär också ett slitage på vår jord. Därför ligger fokus även på hållbar turism, att man tar hänsyn till bl.a. miljön vid resmålet då man utvecklar näringen. Projektet väntas bidra till att höja antalet turister i regionen, samtidigt som det kompletterar Umeå och Vasas gemensamma arbete med Midway Alignment och strävan efter förbättrade förbindelser och ökat utbyte över Kvarken.

Projektet bygger vidare på tidigare världsarvsprojekt samt på Botnia Marketing. Projektets totalbudget är 750 000 euro under en 3‐årsperiod. Den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Botnia-Atlantica står för 60% av projektfinansieringen. Utöver Kvarkenrådet r.f. som projektägare deltar ytterligare åtta andra aktörer på båda sidor av Kvarken, dvs. Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), Vasaregionens Turism Ab/Visit Vasa, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Umeå kommun, Världsarvet i Kvarken r.f.

Mer information: Marianne Sjöström Projektledare Spotlight High-Low Coast, Kvarkenrådet r.f. +358 (0) 40 678 8375

 

Intrerreg BA ENG RGB

Go back to "News and press releases"