30 / 11 / 2022

De första Interreg Aurora-projekten godkändes – Kvarkenrådet och dess partners fick finansiering för tre nya projekt

Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten för finansieringsperioden 2021-2027. De två styrkommittéerna för delområde Sápmi och delområde Aurora träffades den 22–23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Styrkommittéerna godkände 27 projekt i den första ansökningsomgången, och mer än 21 miljoner euro fördelades.

Interreg Aurora-programmet tillkännagav de utvalda projekten den 24 november. På sin webbplats uppger de att det finns ett stort intresse för gränsöverskridande samarbete och möjligheterna till finansiering från det nya Interreg Aurora-programmet. 

– Vi är imponerade av bredden på de godkända projekten i den första ansökningsomgången. Projekten inriktar sig på relevanta behov och utmaningar och kommer att stärka hela programområdets konkurrenskraft, hållbarhet och attraktionsförmåga, säger Andreas Sjölander, ordförande för styrkommitténs möte för delområde Aurora.

Kvarkenrådet ansökte om 3 av de 27 godkända projekten

Styrkommittén för delområde Aurora godkände flera intressanta projekt som leds av forsknings- och utbildningsinstitut inom programområdet. Tre av de 27 godkända projekten är projekt som Kvarkenrådet tillsammans med sina partners ansökte om: Bothnian Coastal Route (BCR), ett turismprojekt som syftar till att göra kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken mer attraktiv. Bothnia Green Energy stöder gränsöverskridande samarbete för att utveckla hållbara energilösningar. Det tredje projektet, Nordic Battery Belt förstudie, samlar regionens aktörer inom batteriteknik för att undersöka behoven och innehållet i ett större genomförandeprojekt om till exempel kompetensförsörjning, regional marknadsföring och utbildning (mer information om dessa projekt nedan).

– Det här är fantastiska nyheter. Vi tackar för beviljad finansiering, våra aktiva medlemmar och samarbetsparter som initierat projekten utifrån behoven i regionen samt de som förädlat idéerna och arbetat med ansökningarna. Nu ska vi kavla upp ärmarna och förvalta projekten väl för att ytterligare utveckla regionen till en plats där invånarna och företag har möjlighet etablera och stadfästa sig, växa och verka med bästa möjliga förutsättningar, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

 

De tre godkända projekten som Kvarkenrådet EGTS ansökte om är i korthet: 

Bothnian Coastal Route (BCR), ett turismprojekt som syftar till att göra kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken mer attraktiv. 

Budget och finansiering: Projektets totala budget är 2 712 677,00 euro, varav 1 763 241,00 euro är EU-finansiering via Interreg Aurora-programmet. Övrig finansiering kommer från finsk nationell och svensk regional medfinansiering, från Nordiska ministerrådet och från kommunal och privat medfinansiering.
Projektpartners: Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare), Kalajoki stad, Luleå Business Region AB, Uleåborgs stad/Business Oulu, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Visit Skellefteå AB och Visit Umeå AB.
Finansiärer: Interreg Aurora, Lapplands regionråd, Region Västerbotten, Kvarkenrådet EGTS, Umeå kommun/Visit Umeå AB, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Kalajoki stad, Luleå Business Region AB, Uleåborgs stad/BusinessOulu, Visit Skellefteå AB, Vasa stad, Karleby Turism AB, Haparanda kommun/Haparanda/Torneå, Bottenviksbåge Bothnian Arc rf, Jakobstad stad, Piteå kommun, Kemin Matkailu Oy, NLC Ferry Ab Oy.
Tidsplan för projektet: Projektet pågår i tre år, från början av 2023 till slutet av 2025. 

Bothnia Green Energy ska stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken. 

Budget och finansiering: Projektets totala budget är 1 918 400,00 euro, varav 1 120 969,00 euro är EU-finansiering via Interreg Aurora-programmet. Övrig finansiering kommer från finsk nationell och svensk regional medfinansiering, från Nordiska ministerrådet och från kommunal och privat medfinansiering.
Projektpartners: Projektpartnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare), Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK, Oy Merinova Ab, Skellefteå Science City AB, Umeå kommun, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Övik Energi.
Finansiärer: Interreg Aurora, Lapplands landskapsförbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Kvarkenrådet EGTS, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Oy Merinova Ab, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Vasa stad, Karleby stad, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Övik Energi, Vasa Elektriska, Katternö/Herrfors, Karleby Energi.
Tidsplan för projektet: Projektet pågår i tre år, från början av 2023 till slutet av 2025.

Nordic Battery Belt förstudien kommer att samla regionens aktörer inom batteriteknik för att undersöka behoven och innehållet i ett större genomförandeprojekt om till exempel kompetensförsörjning, regional marknadsföring och utbildning. 

Budget och finansiering: Projektets totala budget är 40 000,00 euro, varav 26 000,00 euro EU-finansiering via Interreg Aurora-programmet. Övrig finansiering kommer från finsk nationell och svensk regional medfinansiering samt från Nordiska ministerrådet.
Projektpartners: Projektpartnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare) och MidtSkandia.
Finansiärer: Interreg Aurora, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Kvarkenrådet EGTS, MidtSkandia.
Tidsplan för projektet: Projektet pågår 1.11.2022-31.7.2023.

Du kan läsa mer på webbplatsen Interreg Aurora HÄR. 

Förteckning över godkända Interreg Aurora-projekt, ansökningsomgång 1, HÄR.

I slutet av november ordnades en pre kick-off i Karleby för Interreg Aurora-projektet Bothnia Green Energy.