18 / 12 / 2019

Direktörens hälsning

Inspirerad av mötet med Finska riksdagens framtidsgrupp i slutet av november, kan jag konstatera att vi är på rätt väg. Arbetet som görs i Kvarkenregionen skapar givande, intressanta diskussionen, och det är inspirerande att få bidra till och ta del av dessa.

Inspirerad av mötet med Finska riksdagens framtidsgrupp i slutet av november, kan jag konstatera att vi är på rätt väg. Arbetet som görs i Kvarkenregionen skapar givande, intressanta diskussionen, och det är inspirerande att få bidra till och ta del av dessa.

Intresset för Kvarkenregionens gränsöverskridande arbete har alltid varit stort men den nytändning som skett på området sedan nyheten om att en ny Kvarkenfärja skall beställas har nästintill överraskat oss. Våra drivande politiker jobbar hårt för vår gemensamma regions bästa. Vi är stolta över samarbetet och det är de konkreta resultaten med bl.a. den gemensamt upphandlade och beställda färjan, gemensamma bolag och den nya samarbetsformen som väcker intresse både inom och utanför regionen.

Innehållet i tiotals presentationer vi har hållit över hela Europa de senaste månaderna har enligt önskemål berättat om historiska bakgrunden till regionens samarbete, utmaningar, lösningarna och målsättningar samt framtidsutsikterna som ett EGTS-område kan medföra. Gång på gång har vi fått berätta att vi tack vare olika projekt åstadkommit handlingskraftiga verktyg och beslutsunderlag som stegvis tagit oss närmare våra långsiktiga mål, det vill säga att Kvarkenregionen vidareutvecklas som en funktionell, konkurrenskraftig och väl integrerad gränsregion, med god transportinfrastruktur och goda kommunikationer både internt och mot övriga världen och med en aktiv roll i det nordiska och europeiska samarbetet.

Målsättningarna med tillräckligt höga ambitioner har gett resultat, därför bör vi även agera proaktivt när nya framtidsprojekt stiger in på arenan. Som ett bra exempel på detta kan nämnas regionens initiativ gällande ett elflygsprojekt där Kvarkenrådet fungerar som gränsregional koordinator. Det känns otroligt givande att vår region ständigt är på fötter för att förbättra regionens tillgänglighet och vi på Kvarkenrådet ser fram emot att jobba målmedvetet med detta initiativ. Det finns endast utveckling eller avveckling och detta är definitivt ett initiativ som kan ta regionen framåt på många olika plan.

Belönande är också, förutom det fina slutresultatet i projektet MABA II som innebar att beställningen av färjan kunde slutföras, att Interreg Botnia-Atlantica valt att lyfta detta projekt i en utställning där alla Interregprogram bidrar med projekt som de är stolta över. MABA II har valts till kategorin ”Everyone has a neighbour” just tack vare förarbetet som gjorts för att få den nya färjan på plats och dess betydelse för samarbetet i regionen. Vi är otroligt tacksamma och stolta för detta och konstaterar samtidigt att dylik framgång inte är möjligt utan politiskt understöd i regionen. Det finns definitivt.

Jag vill således framföra mitt ödmjuka tack till alla som jobbar inom eller för Kvarkenrådet, Kvarkenrådets styrelse, medlemmar och framförallt regionens politiker och tjänstemän som vågar ligga i framkant gällande det gränsregionala samarbetet. Även ett stort tack till Nordiska ministerrådet och Interreg-programmet Botnia-Atlantica som genom sin finansiering bidrar till att vi kan främja det nordiska och europeiska samarbetet.

Framåt – tillsammans.

Mathias Lindström
Direktör
Kvarkenrådet r.f.