19 / 12 / 2016

Direktörens hälsning 2016

Året som gått har innehållit både framgångar och motgångar. Efter ett gott genomförande av Midway Alignment projektet lämnades en ny CEF-ansökan in, med både Finlands och Sveriges regeringars stöd i ryggen, i hopp om att erhålla EU-stöd för att inledda byggandet av en ny, innovativ, specialanpassad färja för Kvarkentrafiken.

Året som gått har innehållit både framgångar och motgångar.

Efter ett gott genomförande av Midway Alignment projektet lämnades en ny CEF-ansökan in, med både Finlands och Sveriges regeringars stöd i ryggen, i hopp om att erhålla EU-stöd för att inledda byggandet av en ny, innovativ, specialanpassad färja för Kvarkentrafiken. Besvikelsen var därför stor när ansökan inte ens behandlades på grund av en teknisk brist, som vi låtit oss övertygas om skulle kunna gå att hantera i ansökningsprocessen. Så gick det dock inte. Detta betyder ändå inte att detta viktiga projekt stannar upp. MA-projektet är ett strategiskt utvecklingsprojekt som sträcker sig långt fram i tiden och som innehåller flera delar och arbetet fortsätter. Staternas positiva inställning finns även den kvar och 2017 kommer att vara ett viktigt år för att ta denna helhet till en ny nivå och förhoppningen är att vi skall lyckas säkra finansieringen för åtminstone en väsentlig del av projektet under det kommande året. Fungerande kommunikationer i öst-västlig riktning är inte bara viktigt för regionen, utan även för nationalstaterna. Arbetet går som sagt vidare och framtidstron är stark. Vi vill bygga för framtiden och satsa på det kunnande, tillväxtpotential och gemensamma kritiska massa som finns i Kvarkenregionen, inte endast nöja oss med ”kortsiktig överlevnad”.

Orsaken till att Kvarkenrådet både fått och tagit en viktig roll som sammanhållare och koordinator för processen kring den nya färjan är att Kvarkenrådet är en neutral organisation, både landsmässigt och politiskt, och därför har vi haft en aktiv roll i detta gränsöverskridande arbete. Sammanhållningen i regionen är vår främsta uppgift att bevara och utveckla, och därför har vi satsat mycket tid och resurser på fungerande kommunikationer, som är en förutsättning för allt övrigt samarbete. Med detta i åtanke kommer vi även att under 2017 jobba fram en ny strategi för Rådet och parallellt med denna process ser man även över strukturerna för det gränsöverskridande arbetet i regionen inom ramen för E12-projektet. Hur kan vi stärka denna regions ställning i förhållandet till huvudstadsregionerna och omvärlden? Det är en nyckelfråga i det kommande arbetet. Men en viktig del av vårt arbete är även att stöda utvecklingen av t.ex. turismbranchen i vår region genom projektet Spotlight High-Low Coast.

Kvarkenrådet är för tillfället, trots små resurser, en mycket aktiv och pigg organisation och nämns oftast som en förebild för andra gränsregioner i Europa. Under året erhölls till och med ett prestigefullt pris från Association of European Border Regions (AEBR) för ”outstandig achievements in European cross-border cooperation”. Tack vare det goda arbete som NLC-Ferry/Wasaline bedriver gällande färjetrafiken har även det viktiga folkliga samarbetet och känslan av samhörighet i Kvarkenregionen växt de senaste åren. Vi känner av engagemanget i färjefrågan från både offentliga sektorn, näringslivet och befolkningen på båda sidorna om Kvarken. Det är ytterst viktigt för oss att vårda detta ömt eftersom det ger oss en gedigen grund att stå på i det framtida arbetet.

Förutom ett varm tack till vår engagerade personal och styrelse vill jag även passa på att rikta ett stort tack till Nordiska ministerrådet och Botnia-Atlantica sekretariatet som genom sin finansiering aktivt bidrar till att detta viktiga nordiska samarbete kan fortsätta inom ramen för diverse gränsregionala samarbetsprojekt.

Framåt – tillsammans!

Mathias Lindström
Direktör
Vasa 15.12.2016