26 / 09 / 2016

Direktörens hälsning

Så har vi kört igång hösten, och Kvarkenrådets första nyhetsbrev är ute!

Så har vi kört igång hösten, och Kvarkenrådets första nyhetsbrev är ute!

Många av er läsare funderar på hur projektet Midway Alignment kommer att gå vidare efter det negativa beslut som vi fick i somras gällande medfinansiering från kommissionen. Projektets mål är att på allvar knyta ihop Kvarkenregionen, stärka Kvarkenregionens konkurrenskraft genom att utveckla logistiken och transporterna av både människor och gods i transportstråket där en ny, innovativ och miljövänlig Kvarkenfärja ingår som en viktig del.

Som alla säkert förstår var vi besvikna då projektets EU-finansieringsansökan inte gick till vidare behandling. Detta berodde på en teknisk brist i ansökan. Vi är dock övertygade om att vi kan hitta en lösning och arbetet med Midway Alignment fortsätter framåt och processen med att gå igenom olika finansieringsalternativ och förberedelserna för en ny ansökan har påbörjats.

Ett nytt call inom Motorways of the Sea programmet öppnar nu i september. Mellan dessa två ansökningsperioder har vi hunnit långt med flera rapporter som påvisar den nytta som förverkligandet av Midway Alignment-projektet innebär. Dessa underlag är viktiga och vi har kunnat ta fram dem tack vare Midways stödprojekt, MABA, som finansierats av Interreg/Botnia Atlantica. Mera om dessa rapporter kommer ni att få läsa eller se i kommande nyhetsbrev. Det är viktigt att poängtera att det är samarbete som tagit oss hit. Det starka stödet från flera håll är oersättligt, oberoende om det är politisk, finansiellt, som arbetsinsats eller som klappar på axeln. Regionen står enad, resan har bara börjat och vi ser fram emot att nå vår destination!

Vi kommer även under vintern samla Midways gamla och nya samarbetspartners för att i detalj, tillsammans gå igenom och informera om vägen framåt.

Nyhetsbrevet kommer du att få i din e-post med ca en månads mellanrum. Vi kommer att informera om vår verksamhet, våra gränsöverskridande samarbeten och annat som gör Kvarkenregionen livskraftigt. Vi hoppas att vi hörs eller ses i olika sammanhang. Njut av de vackra höstvyerna!

Framåt – tillsammans.

Mathias Lindström

Direktör

Kvarkenrådet