30 / 01 / 2022

Direktörens hälsning – Framtiden är här och den är vår

Mathias Lindströms hälsning.

Kvarkenrådet har nu det första verksamhetsåret i EGTS-kostym bakom sig. Detta första år har vi otaliga gånger konstaterat att omstruktureringen verkligen varit rätt beslut och att tidpunkten för detta var utmärkt. Speciellt i dessa oroliga tider med ett fasansfullt krig i vår närregion känns det som om ett fördjupat nordiskt samarbete är viktigare än någonsin. Vi står dock inför en läroprocess där EGTS-verktyget och dess effekter ännu söker sin form och vi ser framför oss en lärorik process för att hitta de mest fördelaktiga och smidigaste arbetssätten för att på bästa möjliga sätt arbeta för våra medlemsorganisationer och regionens bästa. 

Vår nya organisationsform och processen fram tills etableringen har väckt stort intresse både i Norden och Europa. Etablerings-processen vi genomgått fram till att statusen som EGTS erhölls 31.12.2020 fungerar redan nu som best practice runtom i Norden och Europa, men även den process som vi nu genomgår kommer gagna de organisationer som väljer att bilda en EGTS. Vi skidar i första led och drar upp nya spår för nordiskt samarbete. 

EGTS-statusen har även bidragit till att förstärka den Europeiska intressebevakningen som kan ske via Kvarkenrådet i och med att vi nu även är en officiell partner i EGTC-plattform. Vi har även tillfrågats och godkänts som medlem i samarbetsorganisationen Scandria Alliance under verksamhetsåret. Utöver detta är Kvarkenrådet medlem både i Association of European Border Regions och European Straits Initiative. Det vill säga att vår beredskap för europeisk intressebevakning är hög och har förstärkts under året. 

Under det första verksamhetsåret som EGTS har också antalet medlemmar och intresset för medlemskap ökat, vilket också var ett av syftena med omorganiseringen; det vill säga att förankra det nordiska samarbetet bredare i regionen på alla nivåer. Detta i kombination med att vi börjar se ett slut på COVID-19 pandemin och att Kvarkens stolthet, den nya färjan Aurora Botnia, togs i bruk har lett till att intresset för nordiskt samarbete i vår region har ökat drastiskt. Detta ställer emellertid också krav på organisationen och vi måste kunna svara på den efterfrågan som uppstått i regionen med råd och stöd. Nyanställningarna har därmed även de skett i rätt tid. Anställningen av en utvecklingschef på svenska sidan uppfyller ett tomrum och ett behov som funnits en längre tid. Detta bekräftas av att vår nya resurs tagits emot väldigt väl i regionen och vi önskar Veronica Berg varmt välkommen in i Kvarkensamarbetet. 

Även de stora näringslivssatsningar som genomförs och planeras över hela Kvarkenregionen ökar behovet av att samarbeta över landsgräns. Här har Kvarkenrådet EGTS en viktig roll. Vi kan vara plattform för alla åtgärder som kräver gränsöverskridande koordinering. De satsningar som görs i regionen faller väl inom den stora satsning i Europa som görs gällande den gröna omställningen och vi kan genom vettig koordinering bidra till att göra vår region, Kvarkenregionen, världsledande inom denna satsning. Det faller även väl inom det nya Interreg-programmet Aurora som kommer att inleda sin verksamhet under år 2022. Detta program ger möjlighet för Kvarkenrådet EGTS och dess medlemmar att samverka över en större region. Detta arbete har de facto redan inletts genom att vi söker aktivt nya samarbetspartners i norra Sverige och Norra Finland. Nya Aurora-programmet blir stort men vi har en stabil grund att stå på och ett etablerat samarbete inom vårt EGTS.  Vi kommer därmed att vara en attraktiv samarbetspartner även inom detta program. 

I vår nya strategi, vars arbetsprocess inletts år 2021 lyfts aktivt deltagande som en viktig punkt. Alla medlemmar har visat stort intresse att delta i processen och även observatörsplatser till icke-medlemmar har godkänts för att följa och få insyn i processen. Den nya strategin skall färdigställas under år 2022. 

Kvarkenrådet och det formaliserade samarbetet över Kvarken fyller 50 år verksamhetsåret 2022. Planeringen av Kvarkenfest – den stora tillställningen med musik, kultur och mat från regionen påbörjades i god tid under 2021. Bakgrunden till festen är att Kvarkenrådet vill fira 50 år tillsammans med människorna i regionen. Folkfesten arrangeras 18.6.2022 på Elisa Stadion i Vasa. Vi ser behovet av en riktig folkfest där vi kan umgås och bygga upp de kontakter vi tappat både under pandemin och under den tid då förbindelsen över Kvarken varit i gungning. Vi har fina förutsättningar till samarbete med den nya färjeförbindelsen och nya stora satsningar på gång i regionen, men det är genom möten mellan människor som kontakterna knyts och stärks. 

Vi har alla förutsättningar för att lyckas göra vår region till den bästa regionen i världen och händelserna runtom i världen och den gröna omställningen spelar oss i händerna. Vi har färjan på plats, vi har flygförbindelser på kommande i öst-västlig riktning, vi har EGTS-instrumentet på plats, vi har enorma industrisatsningar på kommande, vi kan erbjuda trygga kvalitativa boendemiljöer i närhet till natur och hav samt utbildning i världsklass. Vi behöver nu även få andra som inte bor i regionen, eller ens i samma land, att inse detta. Det finns goda förutsättningar att vi gemensamt berättar om detta åt omvärlden. Detta kommer att bli en positiv utmaning inför de kommande verksamhetsåren. Vi har viljan, ambitionen och verktygen på plats och det gör vår region unik. Låt oss inleda arbetet. 

Framåt – tillsammans!

Mathias Lindström  
Direktör, Kvarkenrådet EGTS