28 / 03 / 2018

E12 ur ett nordiskt perspektiv

Den parlamentariska samarbetsorganisationen Nordiska Rådet fanns på plats under slutkonferensen för E12 Atlantica Transport och representerades av seniorrådgivare Johan Lindblad. Han sammanfattade projektet ur ett nordiskt perspektiv som ”förträffligt, konkret och nyttigt”.

Johan Lindblad, seniorrådgivare på Nordiska Rådet, gav sin syn på E12-projektet under slutkonferensen, och gladde sig speciellt åt möjligheterna att tillsammans nu sätta en större press på beslutsfattarna i frågan om en gränsöverskridande infrastruktur i Norden.

E12 Atlantica Transport har samverkat med flera organisationer i syfte att öka det gränsöverskridande arbetet gällande Nordens infrastruktur. Nordiska Rådet har lyft vikten av frågan vid ett flertal tillfällen. Allra senast i ett Udvalgsforslag om rekommendationer för nordisk transportpolitik 24 januari 2018.

– Responsen som Nordiska Rådet har fått på dessa rekommendationer till de nordiska ländernas regeringar, har tydligt visat att regeringarna varken har några strukturer för eller tankar om ett mer strategiskt, gränsöverskridande transportsamarbete. Det tog oss två år att få till en gemensam träff med de nordiska trafikministrarna, vilket skedde hösten 2016. Att samarbetet då skulle intensifieras på myndighetsnivå ställde sig då ministrarna positiva till – något som också E12-projektet bidragit till, konstaterar Lindblad.

Projektet E12 Atlantica Transport har konkretiserat olikheterna och likheterna länderna emellan, och med det underlag som nu finns kan projektägarna i samarbete med Nordiska Rådet sätta mer press på beslutsfattarna.
– Vi vet att tiden från idé till resultat är lång då det gäller infrastruktur, och nu är det hög tid att öka trycket på regeringarna. De nationella trafikmyndigheterna måste få konkreta beställningar på ett gränsöverskridande samarbete, anser Lindblad.

Nordiska Rådet förväntas den 10 april 2018 anta en rekommendation till de nordiska regeringarna, som omfattar 15 konkreta åtgärder. Regeringarna har därefter tolv veckors tid att ge sin respons på detta.
– Vi har även möjlighet att kräva en ny träff med trafikministrarna efter detta om vi anser det nödvändigt. Det blir spännande att se vad det leder till, fortsätter Lindblad. Många av punkterna på listan sammanfaller med de åtgärdsförslag som ges från E12-projektet, såsom att ett nytt nordiskt ministerråd för transport bör upprättas. Det tidigare lades ned 2005 – till synes utan orsak.

– Myndigheterna behöver nu ett politiskt uppdrag, och exakt vad som krävs och behövs bör därför identifieras. Jag hoppas därför på en fortsatt god dialog mellan alla involverade parter, trots att projekttiden nu tar slut. Nätverken som byggts upp är helt och hållet avgörande för fortsättningen.

– E12 Atlantica Transport är ett förträffligt projekt med konkreta resultat och tack vare lite tur och god koordinering och vilja, har det sammanfallit med Nordiska Rådets arbete för samma fråga, avslutar Lindblad.

Text och foto: Anna Sand

 

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)